De duivel werpt graag hindernissen op om tot Jezus te komen. Een van die hindernissen is dat hij er gedoopte mensen van overtuigt dat je eerst een oprecht en diep besef van zonden moet hebben voor je naar Jezus mag gaan. Daarmee houdt hij velen bij Jezus vandaan. Het probleem is dat dit een eindeloze reis is: je komt nooit bij het punt dat je genoeg zondekennis hebt om met een vrijmoedig hart tot Hem te gaan. Je zoekt vrijmoedigheid onder in een put waar je het nooit vindt.

Tegelijk leert de praktijk dat mensen niet naar de Heere zullen vragen als ze tevreden zijn met een leven zonder Hem. De weg naar de verlossing en een leven van dankbaarheid, begint met ellendekennis. Ellendekennis kan daarbij drie verschillende vormen hebben. Het kan zijn dat je voelt hoe schuldig je staat tegen een rechtvaardig God, het kan zijn dat je voelt hoe leeg je leven is zonder God en het kan zijn dat je je schuldig voelt omdat je zondigt tegen een God die elke dag goed voor je is. Maar hoe dan ook: als je gaat zien hoe je tegenover God staat, hoezeer je Hem nodig hebt, of hoe Hij het waard is om gediend te worden, komt er plaats voor Hem.

Kom ik terug bij je vraag. Het beste gebed is dat je vraagt om God in Christus te mogen leren kennen, liefhebben en vertrouwen. Richt je op het doel en niet in de eerste plaats op de route. Als je gaat ervaren dat je vol bent van deze wereld en dat je geen behoefte hebt aan de Heere Jezus, mag je gerust vragen of de Heilige Geest je meer inzicht geeft in je bestaan, in je armoede, in je zondigheid. Gods kinderen vragen daar ook om, met als doel dat ze nog meer verwonderd mogen raken over Gods liefde, en steeds meer waarde mogen zien in het allesreinigende bloed van Christus.

Als de focus van je gebedsleven je eigen zondigheid is, ben je een gemakkelijke prooi voor de satan. Richt het oog omhoog. Vraag om licht om Jezus te zien, Die gekomen is om het verlorene te zoeken. En vind door het geschonken geloof je vrijmoedigheid in de beloften van het heilig Evangelie.


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.