In de Bijbel lezen we dat de Heere ons aanspoort om Hem aan te roepen als een waterstroom.

„Bidt en u zal gegeven worden”, staat er in Mattheüs 7:7. In de kanttekening bij dit vers staat dat de Heere ons vermaant om „ernstig en gedurig aan te houden in het gebed.” In 1 Thessalonicenzen 5:17 vinden we dezelfde oproep: „Bid zonder ophouden.”

Dus mag je bidden om genezing? Jazeker. In zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus staat dat de Heere ons zelfs bevéélt om tot Hem te bidden. We mogen Hem in het gebed ál onze dagelijkse en onze geestelijke nood voorleggen. Een voorbeeld van geestelijke nood is de Heere om bekering vragen. Een voorbeeld van dagelijkse nood zijn ziekte en andere zorgen.
In 1 Johannes 5:14 en 15 lezen we: „En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.” De Heere hoort ons!

Betekent dit dat de Heere ook precies doet wat wij vragen? Nee, daar lees je genoeg voorbeelden van in de Bijbel. Denk aan Paulus, die de Heere vraagt om de doorn uit zijn vlees te halen. De Heere verhoort dit gebed niet. David probeert God door bidden en vasten te bewegen om het kindje dat hij met Bathseba krijgt te laten leven. Maar ook dit gebed verhoort de Heere niet: het kind sterft.

Aan de andere kant zijn er ook voorbeelden dat de Heere het gebed om genezing wel verhoort. Denk bijvoorbeeld aan Hizkia. Toen hij van Amoz hoorde dat hij moest sterven, keerde hij zijn gezicht naar de muur en bad tot de Heere. De Heere verhoorde zijn gebed en hij kreeg nog vijftien jaar aan zijn leven toegevoegd.

In de kanttekening bij 1 Thessalonicenzen 5:18 staat dat we ons „zowel in tegenspoed als in voorspoed, gaarne –graag, gewillig– moeten onderwerpen aan de wil van de Heere.” Dat is precies waar het om gaat als we tot de Heere bidden. „Heere, wat U doet is goed, wat de uitkomst ook is. Uw wil geschiedde.”

Dan mag je je ziekte wel lijdzaam dragen in de wetenschap dat de Heere weet wat goed voor je is. Maar dan betekent lijdzaam zijn niet lijdelijk afwachten en nietsdoen. Nee, bid tot de Heere en leg Hem al je nood en ziekte voor!


 

Zit jij ook met een geloofsvraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-20601065.