Je vraag doet mij denken aan Jozua bij zijn afscheid. Hij roept de Israëlieten op om de Heere te dienen. In dat dienen is er maar één mogelijkheid: hartelijk en radicaal (Joz. 24:14). Het woord radicaal komt van ”radix”, dat wortel betekent. Bekering met wortel en tak, uiterlijk en innerlijk. En als Israël dat niet wil? Dán zijn er mogelijkheden in overvloed: „Kiest u heden wien gij dienen zult.” Er zijn afgoden te kust en te keur (vers 15).

Zo is het nog. Als je de Heere níét wilt dienen, heb je keuzevrijheid. Kies maar, leef je leven, volg je hart. Als je de Heere wél wilt dienen, dan heb je geen andere keuze meer dan volgen. Dan heb je geen vrijheid meer vóór de zonde maar wel bevrijding ván de zonde.

Daarom zegt Jozua ook: „Aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.” Dat vind ik heel bijzonder. Omdat diezelfde Jozua tegen het volk zegt: „Gij zult de Heere niet kunnen dienen” (vers 19). Hij zegt dus dat de Israëlieten het niet kunnen, en toch zal hij het zelf gaan doen. Hoe kan dat?

Weet je waarom hij zegt dat de Israëlieten het niet kunnen? Omdat zij menen dat ze het wel eventjes doen. „Natúúrlijk gaan wij de Heere dienen”, zeggen ze. Nou, zo natuurlijk is dat niet. Wie er zo in staat, zal vroeg of laat afvallen. Lees daarom Jozua 24 nog eens. Ter waarschuwing: omdat een halve bekering geen bekering is. En ter bemoediging: omdat het tóch mogelijk is om de Heere te dienen, zoals Jozua. Een paar aanwijzingen vanuit dit gedeelte.

Leer wie jezelf bent; als je op je eigen goede voornemens vertrouwt, dan houdt bekering niets in. Zie vooral ook Wie de Heere is. Hij is een heilig God Die tegelijk genadig en machtig is (vers 19). Maak uitwendige andere keuzes, want bekering drijft de zonde weg, maar zonden houden bekering tegen (vers 23). En luister veel naar het Woord van God. Want het geloof is uit het gehoor. En werp jezelf biddend in Zijn handen. „Zie, hier zijn wij, wij komen tot U, want Gij zijt de Heere, onze God” (Jer. 3:22). Zo ben je welkom, wie je ook bent. Ziende op Hem is niet-bekeren toch geen optie meer?

 

>>in deze rubriek stellen jongeren hun vragen over God en geloof