De voorbereidingen zijn overschaduwd door het coronavirus. Toen de middelbare scholen in december werden gesloten, maakte het kabinet een uitzondering voor eindexamenkandidaten. Zij konden nog wel fysiek les krijgen. Maar actiegroep LAKS is bang dat scholieren zich toch minder goed hebben kunnen voorbereiden door alle problemen. De groep vreest dat meer kandidaten dan gebruikelijk zullen zakken.

Om de eindexamenkandidaten tegemoet te komen, zijn het schema en de regels iets aangepast. Zo kunnen leerlingen hun vakken spreiden. Ze mogen een eindexamen tussen 17 mei en 1 juni doen, of tussen 14 en 25 juni. Dat geeft leerlingen meer voorbereidingstijd. Het kan ook helpen als een leerling juist tijdens de eindexamens in quarantaine moet. Kandidaten krijgen ook de mogelijkheid om een extra vak te herkansen. Bovendien mogen ze de uitslag van één vak laten wegstrepen, als dat het verschil maakt tussen zakken of slagen. Het cijfer staat wel op de cijferlijst en de mogelijkheid geldt niet voor een kernvak als Nederlands.

Vorig jaar gingen de eindexamens niet door vanwege de coronabeperkingen.