Snap je de ophef over de strip?

„Absoluut. Ik ben het ook helemaal eens met de schrijver van de ingezonden brief van vorige week over mijn strip. Het is nooit mijn bedoeling geweest om te spotten met de wederkomst. Het Woord van God is er niet om grappen over te maken. ”

Hoe komt zo’n strip dan toch op Puntuit, vraagt de lezer zich af.

„De insteek was om een soort grap te maken over het einde van de Mayakalender, en wat er dan allemaal zou kunnen gebeuren. De moraal moest zijn dat de Maya’s geen gelijk kunnen hebben. Niemand weet de tijd van de wederkomst. De bedoeling was om dat feit weer te geven met wat ik altijd ”Eliaspot” noem. Op de berg Karmel beledigde hij ronduit de Baäl. Ook in deze tijd buigen weer honderden mensen zich voor een krachteloze afgod. ”

Hoe kreeg je strip dan toch zo’n dubieuze lading?

„Tijdens het maken van de strip had ik een vrij uitgesproken grap bedacht, die naar mijn idee te scherp was. Toen ik eenmaal begon met nuanceren, verloor ik mezelf daarin. Hierdoor werd het Mayathema erg onduidelijk. De weddenschap aan het einde moest teruggrijpen op een strip die eerder was gepubliceerd. Daarnaast gebeurde er tijdens het verschijnen van de strip best erge dingen in de wereld, waardoor de hints van stripfiguur Menno in een ongelukkig daglicht kwamen te staan.”

Lezers vonden het zelfs spotten met de wederkomst.

„Helemaal mee eens. En nogmaals, dat is nooit zo bedoeld. Ik bied daarom mijn excuses aan voor de inhoud van de strip. In het licht van de gebeurtenissen in de wereld was deze strip schokkend misplaatst. Met het oog op de drama’s die zich voordoen in de wereld is het verstandig om juist acht te slaan op de wederkomst van Jezus Christus.”

Overigens is de bewuste strip verwijderd van deze site.