Hoe dit de vlogster afgaat, is te zien in haar zesendertigste vlog. De video verschijnt –zoals altijd– woendag om 16.00 uur.