Commotie in Stille Week

Hoofdredactie RD
„Seksualiteit is een bijzonder geschenk van God bij de schepping, maar dat mag niet los gezien worden van die onverbrekelijke verbintenis tussen één man en één vrouw.” Foto: postercampagne van de VVD in Amsterdam met zoenende mannen, begin maart. beeld ANP

WWJD? De armbandjes met die afkorting zijn intussen uit de mode, maar de vraag die er achter zit is nog even actueel: What would Jesus do, wat zou Jezus doen? Er was kritiek op de bandjes, uit evangelische kring omdat de vraag moest luiden: wat hééft Jezus gedaan, en uit reformatorische kring, omdat je niet zo te koop moet lopen met zo’n vraag.

Desondanks kwam de vraag dinsdag in volle hevigheid op me af, toen er veel commotie ontstond rond een flyer bij deze krant. Maandag verspreidde het RD bij de krant een flyer -zoals de advertentieafdeling regelmatig doet- van de stichting Civitas Christiana. Op de bijlage is een deel van de poster te zien van kledingbedrijf Suitsupply, met twee mannen die elkaar intiem zoenen, terwijl er een rood kruis door de gezichten is geplaatst.

ANP-9202752Ophef over flyer tegen reclame SuitSupply

De bijlage leidde tot een storm aan reacties, zowel in de reguliere media als via Twitter en Facebook. Dat er reacties kwamen, verbaast nauwelijks, maar deze keer waren ze bijzonder fel. De tweets die op mij persoonlijk gericht waren, laat ik nu buiten beschouwing. En zo’n ‘gebed’ of God het RD wil vernietigen of de tientallen verwijten van haatzaaien en homofobie – dat is niet voor het eerst. Maar wat me vooral raakt, is het totale onbegrip voor Bijbelse standpunten rond huwelijk en gezin. Zelfs minister Ingrid van Engelshoven deed mee: „Ook regenbooggezinnen zijn gezinnen. Dit laat het belang van doorbreking stereotypering zien.”

De tweet kan niet getoond worden, omdat Twitter cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta doelgroepgerichte cookies toe om de tweet te tonen en ververs dan de pagina.

Wacht even, denk ik dan. Inderdaad, dat is er aan de hand. Het stereotype van het traditionele gezin moet worden doorbroken.

Ik wil in deze brief daarom op twee dingen ingaan. Een vraag die dinsdag meerdere malen werd gesteld, is: Wat vindt de redactie hiervan? Terechte vraag, want het ging hier niet om een artikel maar om een commerciële bijlage. Die valt onder het advertentiebeleid. De redactie vindt er dus niets van. Nou ja, dat is niet helemaal waar. De mening van de redactie doet er feitelijk niet toe. Ik vind er wél iets van en dat heb ik zaterdag al geschreven in de rubriek Toegespitst. Ik vind deze en vorige reclames van Suitsupply stuitend. Moedig dat Civitas Christiana opkomt voor het huwelijk en de stortbui van spot en regenboogconfetti over zich heen laat komen.

2018-03-24-accTOE1-Toegespitst_The_Passion-5-FC_webPelgrims vol passie

Maar, schreef ik, zijn dit de juiste woorden op de juiste plaats, is dit de manier waarop anderen jaloers worden gemaakt op het christelijk geloof? Het rode kruis door de poster is bedoeld om te ageren tegen tongzoenende mannen, niet vanwege de mannen zelf maar vanwege hun gedrag. Als daar verwarring over kan ontstaan, moet je je afvragen of je die boodschap in de goede vorm hebt gebracht. Los daarvan, maar ook dat heb ik aangegeven, kan ik me niet vinden in sommige andere standpunten van Civitas Christiana, zoals hun anti-islamopvatting.

De tweede vraag is die van het armbandje. Wat zou Jezus gedaan hebben, als er zo’n poster in de straten van Jeruzalem verscheen? Het klinkt aanmatigend om daar een antwoord op te geven, alsof de redactie van het RD de wijsheid in pacht heeft. Toch denk ik dat Hij het huwelijk zou verdedigen dat Hij Zelf heeft ingesteld. Christus is de Schepper, Die op de zesde dag man en vrouw schiep en bijeenbracht. Seksualiteit is een bijzonder geschenk van God bij die schepping, maar dat mag niet los gezien worden van die onverbrekelijke verbintenis tussen één man en één vrouw. In het Nieuwe Testament verwijzen Jezus en Paulus daar regelmatig naar terug. Wijs mij de plaats in de Bijbel aan waar er één positief woord gesproken wordt over andere relatievormen waarin seksualiteit een plaats heeft?

Het antwoord op de vraag van het armbandje is, vermoed ik, dat Jezus Zich met een heilige verontwaardiging zou uitspreken tegen het homohuwelijk. Zoals Hij ook deed tegen echtscheiding, ontrouw, overspel, ongehuwd samenwonen en tegen allerlei andere zonden. En zoals Hij dat in deze tijd zou doen tegen pornoverslaving en kindermisbruik.

Maar dat zou niet het enige zijn. Want, zoals gezegd, de vraag mag ook worden gesteld wat Christus gedaan hééft. Toen er een overspelige vrouw bij Hem gebracht werd, op heterdaad betrapt, wees Hij eerst de kerkelijke elite terecht. „Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst de steen op haar.”

RD en activist Klapwijk in gesprek

Ik denk dan aan die jongen die gisteren reageerde en schreef dat hij als homo geen kant op kan en zich machteloos voelt. Hij zei ons dat hij hoopte dat we een andere koers zouden varen en homo’s in de reformatorische kring, die het vaak al zo moeilijk hebben, gaan steunen. Zelf kon hij zich niet verweren omdat hij, als hij zou zeggen homo te zijn, veroordeeld zou worden. Ik denk aan die andere jongen die zo worstelde met zijn geaardheid dat hij werkelijk alles zou willen doen om maar als hetero door het leven te kunnen gaan.

Zou de Heere Jezus bij zulke jongens aan de kant staan van de stenengooiers? Nee, net zomin als Hij aan de kant stond van de farizeeën. Niet omdat Hij de zonde goedkeurde. Integendeel, Hij zei tegen de overspelige vrouw: „Ga heen en zondig niet meer”. Maar wél omdat Hij zondaren ontving, met hen at en Zelf met zondaren en overtreders geteld wilde worden: met hoeren en tollenaren, met homo’s en hoofdredacteuren. Dat zou in deze Stille Week meer aandacht mogen hebben dan deze commotie.