Calvijn College in Zeeland verbiedt smartphone

Maandoverzicht augustus 2019
Calvijn College voert smartphoneverbod in. beeld RD

Het Calvijn College in Zeeland wil per 1 januari een smartphoneverbod invoeren. Het plan blijkt door ouders en personeel massaal te worden gesteund.

Dat maakte J. Bakker, voorzitter van het college van bestuur, maandagmorgen in Goes bekend tijdens een drukbezochte bijeenkomst voor het personeel. Onder het motto ”Thuis of in de kluis!” kondigde de school in juni aan mobieltjes in de ban te willen doen. Leerlingen die toch hun smartphone meenemen naar school, moeten die de hele dag in een kluis laten. Hetzelfde geldt voor andere digitale communicatiemiddelen, zoals smartwatches. De regel geldt voor alle leerlingen, ongeacht hun leeftijd.

video

Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn.
Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

De ouders kregen de gelegenheid op het plan te reageren. Daarop zijn 1157 reacties ontvangen. Daarmee heeft bijna de helft van de ouders gereageerd. Op de vraag ”Herkent u de belangrijkste argumenten achter ons voornemen?” antwoordde 91 procent bevestigend. De vraag ”Ondersteunt u de maatregel die we van plan zijn te treffen, namelijk het buiten de school houden van moderne communicatiemiddelen (waaronder de smartphone)?” werd door 82 procent van de ouders positief beantwoord.

Dezelfde vragen zijn aan het personeel voorgelegd. „De mening van medewerkers wijkt niet significant af van de mening van ouders”, meldt de schoolleiding.

Geen onverwachte uitslag, zegt Bakker desgevraagd. Eerder bleek uit een peiling in de PZC dat 71 procent van de achterban van deze krant een smartphoneverbod op school positief beoordeelt.

Bakker sprak maandagmorgen zijn blijdschap over de uitkomst van de peiling onder de ouders uit. „We bidden of de Heere ons werk, ook in dit opzicht, wil zegenen tot heil van onze kinderen.” Een werkgroep gaat de uitvoering van het besluit voorbereiden. De mentoren zullen de regel met de leerlingen bespreken. Het college van bestuur kondigde aan zoveel mogelijk gebruik te zullen maken van de vele adviezen die het van ouders heeft ontvangen.

De reformatorische scholengemeenschap in Zeeland heeft vestigingen in Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen. Tijdens de bijeenkomst maandagmorgen belichtte neuropsychiater Theo Compernolle de vraag ”Hoe werkt ons brein en welke impact heeft smartphonegebruik daarop?”

Bij de bekendmaking van het plan in juni wees Bakker er in het Reformatorisch Dagblad op hoezeer de smartphone beslag legt op de tijd en aandacht van de leerlingen. Als gevolg daarvan uiten docenten er hun bezorgdheid over dat de spanningsboog van leerlingen gering is. „De smartphone brengt geestelijke onreinheid, zorgt voor mentale onrust en werkt asociaal gedrag in de hand”, aldus Bakker.

Steun van ouders

Hoog tijd voor maatregelen, stelde de voorzitter van het college van bestuur. Daarbij noemde hij de steun van de achterban onmisbaar. „Als ouders er niet achter staan, werkt ingrijpen niet.” Om leerlingen te helpen verantwoorde afwegingen te maken, gaat het Calvijn College meer aan media-educatie doen.

Ook de andere reformatorische middelbare scholen ontmoedigen het smartphonegebruik binnen de school, maar de regels verschillen soms per schoolvestiging. „De positieve reacties die ik ontving, kwamen uit het hele land. De bezorgdheid onder ouders over het mediagedrag leeft breed”, zegt Bakker.

In juli kondigde scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg aan dat op de locatie Kruisweg (vmbo en mavo) het mobieltje met ingang van dit schooljaar niet meer mee de klas in mag. Ook in de gangen en toiletten zijn ze niet langer toegestaan. „Ze mogen wel gebruikt worden in de kantine, in de hal beneden en op het schoolplein, maar vóór de leerlingen naar hun lessen gaan dienen de telefoons opgeborgen te worden in de kluisjes”, kondigde de school aan. „Het is belangrijk dat tijdens de les iedereen gefocust is op de lesstof. Ondanks dat we nu al de regel hanteren dat de telefoon in de tas moet, merken we dat de leerlingen nog snel zijn afgeleid wanneer ze een berichtje ontvangen of wachten op reacties.”

De mentoren op de Nehalennia-locatie gaan met de leerlingen in gesprek over hoe ze het vinden om minder bereikbaar te zijn –en hoe daarmee om te gaan– en ook het onderwerp smartphoneverslaving wordt met hen besproken.

Bij de eerste en tweede overtreding moet de mobiel voor de rest van de dag worden ingeleverd bij de teamleider en kan hij aan het einde van de dag worden opgehaald. Bij de derde overtreding wordt een van de ouders of verzorgers gevraagd om de telefoon op school op te halen, zodat de schoolleiding met hen kan overleggen.

Sinds september vorig jaar geldt in Frankrijk een smartphoneverbod op school. In december bleek echter dat de meeste Nederlandse scholen daar niets voor voelen. Bijna de helft van de basisscholen die tijdens een peiling hierover reageerden, was voor een verbod, maar van de middelbare scholen was dat nog geen 20 procent.