”Groen geloven” in Zwolle: Groen doen doet groen volgen

Het zonlicht dat door de gebrandschilderde ramen schijnt, werpt kleurige mozaïeken op de tegenovergelegen muren. beeld RD

Met ruim vijfhonderd bezoekers was Groen Geloven, een christelijk evenement rond duurzaamheid in het Dominicanerklooster in Zwolle, compleet volgeboekt. „Duurzaam doen hoort onlosmakelijk bij het geloof.”

De klanken van een cello vullen zaterdagmorgen de kloosterkerk. Het zonlicht dat door de gebrandschilderde ramen schijnt, werpt kleurige mozaïeken op de tegenovergelegen muren. Onder begeleiding van de muziek en het tonen van prachtige natuurbeelden wordt als aftrap van het event de scheppingsgeschiedenis uit Genesis 1 voorgedragen.

Het hoofdprogramma wordt geopend door bisschop Gerard de Korte met het bidden van het zonnelied van Franciscus van Asissi en enkele mediterende woorden. „Als mens zijn we rentmeesters, of ook wel hoveniers, hoveniers die de hof van de aarde goed dienen te beheren.”

Theologe Trees van Montfoort spreekt vervolgens over het thema gerechtigheid. „Als christenen hebben we deels schuld aan de ecologische crisis. We zijn meegegaan met het denken uit de Verlichting, dat de aarde van ons mensen is.”

2019-06-18-katDI6-MartinVerkerk18-5-FC_webKritische RD-lezers over duurzaamheid als hype en dure energietransitie

Ze houdt de bezoekers voor dat de Bijbel een ander beeld laat zien. „We staan niet boven de andere schepselen, maar dienen samen met hen Gods lof te zingen.”

Weerman Reinier van den Berg schetst de urgentie van de aanpak van klimaatverandering. Over het woord duurzaamheid: „Ik noem het liever niet. Rentmeesterschap vind ik mooier. Dat bevat de zorggedachte en daarin zit het woord rente. Rentmeester zijn levert dus wat op. Het levert wat op voor de planeet en voor alles wat leeft.”

„Probeer die personen thuis positief te inspireren en te stimuleren om een betere rentmeester te zijn. Dan krijgen we het Bijbelse principe dat wiskundig onmogelijk is: dat delen vermenigvuldigen wordt.”

Groen doen doet groen volgen, betoogt Van den Berg. Hij draagt de aanwezigen op om twee mensen in gedachten te nemen. „Probeer die personen thuis positief te inspireren en te stimuleren om een betere rentmeester te zijn. Dan krijgen we het Bijbelse principe dat wiskundig onmogelijk is: dat delen vermenigvuldigen wordt.”

2019-08-28-OPN1-Afrika_natuurbehoud-6-FC_webConservatieven en natuurbeschermers staan voor dezelfde strijd

Groen Geloven bestaat behalve uit een plenair hoofdprogramma uit een keuzeprogramma met vier sessies proeverijen. Te kiezen valt uit 25 workshops over onder meer het zingen van een scheppingslied, groen gekleed gaan of over hoe je als christen keuzes kunt maken in de supermarkt.

Bij de workshop ”Beleggen met Boaz” gaat Koert Jansen van vereniging De nieuwe beurskoers in op beleggen uit Bijbels perspectief. „De Bijbel is een schatkamer vol economische wijsheid. Zo vind ik Boaz een inspirerende figuur. Hij is een goede rentmeester. Hij liet aan de randen van de akkers graan staan. Als boer liet hij armen toe om aren te lezen. Boaz vraagt zijn maaiers zelfs om extra graan te laten vallen. Hij toont barmhartigheid. Duurzaamheid hoort tegenwoordig volop bij de economie. Maar die barmhartigheid blijft vaak buiten beeld in het zakenleven.”

2019-07-02-katDI4-Overzicht02-5-FC_webDuurzaamheid: het nieuwe evangelie of invulling van Bijbels dienen?

Groen doen hoort onlosmakelijk bij geloven, zegt Marjolein Tiemens bij de proeverij over de nieuwe brochure voor kerken ”Van God is de aarde”. „De klimaatcrisis, de ecologische crisis, ze stellen ons voor nieuwe vragen. Vragen aan ons geloof en ons christen zijn.” De nieuwe brochure van de zelfstandige werkgroep theologie, kerk en duurzaamheid moet de discussie over geloof en duurzaamheid op gang helpen.

„Het is geen kwestie van klimaatgekkies meer, maar iets voor iedereen. Ik vind het mooi om te zien hoe de mensen hier gemotiveerd raken om meer te doen met duurzaamheid, zoals het beperken van hun afval.”

Hanna van der Horst, projectleider GroeneKerkenactie, is verheugd over het succes van Groen Geloven. „Het toont aan dat de urgentie van klimaatverandering meer en meer doordringt in de christelijke wereld. Het is geen kwestie van klimaatgekkies meer, maar iets voor iedereen. Ik vind het mooi om te zien hoe de mensen hier gemotiveerd raken om meer te doen met duurzaamheid, zoals het beperken van hun afval.”

Het evenement Groen Geloven wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd in plaats van het congres Groen Gelovig en de jaarlijkse Groenekerkendag van Tear en Kerk in actie.