TU Kampen reikt twee eredoctoraten uit

Het gebouw van de Theologische Universiteit Kampen (TUK). beeld RD

De Theologische Universiteit Kampen (TUK) reikt komend najaar twee eredoctoraten uit.

De TUK berichtte donderdag dat de eredoctoraten op 6 december zullen worden uitgereikt aan drs. Henk de Jong, emeritus predikant binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken, en prof. dr. Richard Mouw, oud-president van Fuller Theological Seminary in Californië. Eredoctoraten aan de TUK worden uitgereikt vanwege bijzondere verdiensten voor wetenschap, kerk, theologie of wereldbeschouwing.

Drs. De Jong, die gestudeerd heeft in Kampen, publiceerde bijna twintig boeken waarin hij bijdragen leverde aan de ontwikkeling van de Bijbelse theologie. In Kampen is sinds 2018 de Henk de Jong-leerstoel gevestigd, die meekwam toen de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding naar Kampen verhuisde.

Prof. Mouw was vele jaren verbonden aan Calvin College in Michigan en werd in 1985 aangesteld als hoogleraar christelijke filosofie en ethiek aan Fuller Theological Seminary. Hij is afkomstig uit een Nederlands emigrantenmilieu en leverde een bijdrage aan de verbreiding van de neocalvinistische denktraditie en wereldbeschouwing in Noord-Amerika en Europa. In 2017 verzorgde hij aan de TUK de Herman Bavinck-lezing.