„Cijfers verslaving vragen intensieve zorg”

Synode GG 2019
De generale synode van de Gereformeerde Gemeenten besprak donderdag diverse rapporten. beeld RD, Anton Dommerholt

Cijfers over verslaving in de gereformeerde gezindte vragen intensieve zorg, juist vanuit reformatorische instellingen.

Dat stelde ds. C. van Ruitenburg, voorzitter van het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg, donderdagmiddag tijdens de bespreking van het rapport van het deputaatschap tijdens de generale synode van de Gereformeerde Gemeenten. De predikant uit Krimpen aan den Ijssel noemde „schokkende cijfers” over gameverslaving en het gebruik van pornografie in de reformatorische gezindte.

Uit het rapport bleek ook dat dat Helpende Handen, een vereniging die zich inzet voor mensen met een beperking, in de verslagperiode ruim 900 nieuwe hulpvragen heeft ontvangen. De zorgvraag neemt in de hele breedte „fors toe”, aldus de voorzitter van het deputaatschap. „Met name over het vinden van een passende woonomgeving komen steeds meer vragen.” Ds. Van Ruitenburg liet weten dat er een fonds wordt opgericht om in deze thematiek financiële ondersteuning te kunnen bieden.

Ds. J. M. D. de Heer (Middelburg) vroeg aandacht voor de schaarste aan gekwalificeerd reformatorisch personeel in de zorg. „Dit probleem blijft terugkeren. Leggen wij de personeelstekorten in belangrijke sectoren als zorg en onderwijs voldoende aan het hart van onze jongeren?”

Opvang

Ds. A. Schreuder (Beekbergen) wees op de signalering in het rapport dat in de jeugdhulpverlening kinderen steeds vaker uit de omgeving van het eigen gezin en de eigen gemeente gehaald moeten worden. De opvang van deze kinderen gebeurt vaak in samenwerking met diverse organisaties. De tweede voorzitter vroeg of hierin ook gezinnen in de eigen gemeente van de kinderen een rol kunnen spelen in de opvang.

Ouderling B. Agteresch (Capelle aan den IJssel) benoemde dat de behoefte aan aparte dovendiensten „wat terug lijkt te lopen. Het aantal diensten is daarom wat teruggeschroefd. Er zijn steeds meer middelen beschikbaar, zoals doventolken. Wel blijft veel behoefte bestaan aan onderling contact.”

De synode van 2016 besloot tot de instelling van een ethische commissie. Hieruit is in 2018 het boek ”Bijbels licht op seksuele diversiteit” ontstaan. Er wordt gewerkt aan een Engelse vertaling van deze publicatie.

De synode ondersteunde de ethische commissie in het voorstel zich te bezinnen op het onderwerp ”reproductieve medische technieken”, zoals IVF, embryo-adoptie en draagmoederschap. Ds. Schreuder, voorzitter van de commissie: „Hier liggen hele gevoelige ethische vragen, die zorgvuldige doordenking vragen.”