Veilig gezin belangrijk voor jongeren

Opinie

Het gaat niet goed met het welzijn van jongeren. Vooral de situatie van meisjes tussen 11 en 16 jaar is in de jaren tussen 2017 en 2021 dramatisch verslechterd. Dat schrijven onderzoekers in het Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)-rapport. Daarin worden de resultaten van twintig jaar onderzoek naar het welzijn en de gezondheid van jongeren in Nederland gepresenteerd.