Hoe een behoudend volksdeel in korte tijd progressief werd

Cultuur & boeken

Vanouds waren de gereformeerden in theologisch en politiek opzicht behoudend. Eind negentiende eeuw verlieten zij de Nederlandse Hervormde Kerk vanwege haar gebrek aan rechtlijnigheid en rechtzinnigheid. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw zijn veel gereformeerden progressief geworden.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.