In de schaduw van de Ararat

Geschiedenis

Centraal op het wapen van Armenië staat de Ararat, met de ark van Noach balancerend op de top van de ‘heilige berg’. Het Drents Museum in Assen belicht in een fijnzinnige tentoonstelling de vroegste cultuur van dit kleine land in de Zuidelijke Kaukasus.