The Machine

Opinie

Mijn geschiedenisleraar op het gymnasium was een marxist in hart en nieren. In de vijfde en de zesde klas hebben we eindeloos gediscussieerd over de visie van Karl Marx op het historisch materialisme en de bourgeoisie. Voor degenen die nu graag willen achterhalen wie dan die overtuigde marxist was, kan ik ter geruststelling zeggen dat ik niet naar een reformatorische middelbare school ging. Ik heb examen gedaan aan het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem, genoemd naar een in zijn tijd zeer bekende Gorcumse dichter en remonstrantse predikant, Dirk Rafaelsz. Camphuysen. De meeste lezers zullen hem vooral kennen van de dichtregels: „Daar moet veel strijds gestreden zijn, zolang wij hier beneden zijn: zo zal ’t hierna in vrede zijn.” Sinds ik op de hoogte ben van de kerkelijke ligging van deze Camphuysen, kan ik het niet nalaten om altijd even naar mijn vrouw te glimlachen als een predikant deze regels of varianten daarop tijdens een preek gebruikt, als ware het van een oudvader.