Norm rond seksualiteit en huwelijk verschuift sneller dan gedacht

Opinie

Standpunten verschuiven en grenzen vervagen. Dat is de trend die zichtbaar wordt in een onderzoek naar de opvattingen over seksualiteit onder christelijke studenten. De studie werd verricht in opdracht van het Nederlands Dagblad.