Nieuwe leerlijn burgerschap wil leerling laten oefenen in samenleven

Onderwijs & opvoeding

Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs. Dat vraagt de overheid van iedere school. Een nieuwe leerlijn burgerschap voor basisscholen moet het christelijk onderwijsveld houvast bieden bij de uitvoering van die wettelijke opdracht.