Afschaffing beraadtermijn abortus verlies voor iedereen

Opinie

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn van vijf dagen bij abortus. Een beslissing tot afschaffing zal nadelig zijn voor alle betrokkenen: de zwangere vrouw, de huisarts en het ongeboren leven.