In NBV kreeg genderneutrale taal voet aan de grond

Opinie

In de NBV van 2021 én die van 2004 heeft de genderideologie, met haar genderneutrale taal, sluipenderwijs haar intrede gedaan. Zo wordt menige lezer welhaast ongemerkt meegenomen in een andere denkwijze.