Niet traditie maar principe bindt

Opinie

Voor ouderen is het vaak wennen als jongeren net iets anders tegen allerlei zaken aankijken.​ Soms wordt het loslaten van gebruiken en tradities zelfs uitgelegd als het afwijken van de principiële koers en in enkele gevallen leidt dat tot verwijdering.