Een getrouw woord

Kerk & religie

1 Timotheüs 1:15