Verandering klimaat niet te keren

Groen & duurzaamheid

Het klimaat in Nederland verandert snel, concludeerde het KNMI maandag in het rapport Klimaatsignaal’21. De risico’s die het instituut in kaart bracht: misschien een zeespiegelstijging van meer dan 1 meter in 2100, drogere lentes en zomers en heviger buien. Vijf vragen over het rapport.