Lector Wim Dekker wil zoeken naar verbinding in een verdeelde maatschappij

Binnenland

Het wantrouwen tussen rijk en arm, christen en niet-christen, ambtenaar en burger groeit, signaleert socioloog Wim Dekker. „De onderlinge tegenstellingen nemen toe. Mensen zien elkaar steeds vaker als een bedreiging.”