Omstreden panelen Gouden Koets maken deel uit van cultureel erfgoed

Opinie

De vijf jaar durende restauratie van de Gouden Koets is achter de rug. Vanaf woensdag staat het rijtuig voor een periode van acht maanden tentoongesteld in het Amsterdam Museum. Dat is een passende plek omdat de Amsterdamse bevolking in 1898 de koets schonk aan koningin Wilhelmina ter gelegenheid van haar inhuldiging.