Bremer kerk liet dominee Latzel vallen. En de Bijbel dan?

Opinie

Tientallen jaren was Bremen een centrum van het Duitse gereformeerde piëtisme. Daarna kwamen de Verlichting, het modernisme en de Hitlertijd. Toch bleef een kleine belijdende gemeente trouw aan Gods Woord. Wat deze gemeente nu overkomt, zal Nederland niet voorbijgaan, omdat de geseculariseerde samenleving de Bijbel en Gods geboden aan de kant heeft geschoven.