Refoscholen geen obstakel maar verrijking

Opinie

Voor het onderwijs staat heel veel op het spel, gelet op de ideeën van sommige partijen. De reformatorische school is meer dan ooit nodig. Dat vraagt ouderbetrokkenheid, oog voor de maatschappij en afhankelijkheid van Gods Woord en Zijn genade.