Commentaar: Terug naar de moederkerk

Opinie

Het is een trend die al wat langer gaande is. Mensen –vaak jongeren– die in reformatorische kring opgroeiden, maken weloverwogen de overstap naar de Rooms-Katholieke Kerk.