„Slaaf uit gelijkenis die talent begroef, was een klokkenluider”

Economie

De wereldeconomie moet anders. Eerlijker, rechtvaardiger. Met de huidige manier van handeldrijven komen mensen in ontwikkelingslanden er vaak bekaaid af. Landen zouden vaker het Taiwan-model moeten hanteren.

Heeft u een fout gezien of wilt u een opmerking maken over dit artikel? Mail naar redactie@rd.nl.