„Geen pessimisme, want er zijn beloften voor Israël”

Kerk & religie

Lange tijd kenden de Gereformeerde Gemeenten geen werk onder het Joodse volk en kwam de plaats van Israël in de Bijbel nauwelijks ter sprake. Totdat er in de jaren 90 iets begon te verschuiven. Het deputaatschap voor Israël werd opgericht – deze maand een kwarteeuw geleden. „Het was alsof de tijd er rijp voor was.”