Kleine reactoren, een alternatief voor grote kerncentrales

Wetenschap & techniek

Nederland met wind en zon CO2-neutraal maken, is een lastige opgave. Deskundigen menen dat het alleen lukt wanneer kernenergie een plaats krijgt bij de energieopwekking. Dat biedt nieuwe kansen voor kleine, modulaire kerncentrales.