VBOK zal sterker zijn zónder Siriz

Opinie

De spagaat waarin de van subsidie afhankelijke Siriz zich nu bevindt, proberen op te lossen door van kleur te verschieten, is niet de juiste manier. Beter is het de ontvlechting van de VBOK en Siriz volledig te maken.