Gods beloften hebben levendmakende kracht

Opinie

Twee mannen. Twee dienaren van het Woord. Levend in een verschillende eeuw, in een verschillend land, in een wat verschillende traditie. Toch hadden ze eenzelfde boodschap. Opvallend: ze waren beiden controversieel. Johannes Teellinck (1623-1674) was predikant te Utrecht, maar werd om politieke redenen door de stedelijke magistraat verbannen. De Schotse Ralph Erskine (1685-1753) werd in verband met een leerstrijd door een kerkelijke vergadering veroordeeld. Maar beiden preekten zuiver, ernstig en ruimhartig het Evangelie van Gods genade.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.