Een kerkvader die meer bestudeerd moet worden

Kerk & religie

Zijn adagium ”Buiten de kerk geen enkel behoud” kreeg grote bekendheid. Maar wie Cyprianus was en waar hij verder voor stond, dat zullen niet zo heel veel mensen meer weten. Op een congres aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt morgen uitvoerig bij deze „inspirerende bisschop en martelaar” stilgestaan.