Organist moet twee polen bedienen

Opinie

De tegenstelling bij organisten tussen stijl en techniek versus sfeer en gevoel hangt samen met de kerkelijke traditie. Is de prediking bevindelijk en op het gevoel gericht, dan is de muziekstijl vaak romantisch, stelt Jan Peter Teeuw, die ervoor pleit dat organisten beide polen bedienen.