Verdreven uit de oasen van het verleden

Opinie

„Secularisatie is het terugdringen van het geloof tot een „pure privézaak.” Zo typeerde de bekende theoloog prof. dr. H. Berkhof jaren geleden de ontkerstening. De uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB), deze week, over de positie van de gewetensbezwaarde trouwambtenaar onderstreept deze stelling krachtig. Prima dat mensen bezwaren hebben tegen het homohuwelijk. Dat recht kan niemand hen ontzeggen, mits ze met die gedachten in hun hoofd maar niet optreden in openbare ambten.