De niet broedende broedvogel

Groen & duurzaamheid

Er is op deze tegeltjeswijsheid nogal wat af te dingen, want wanneer moet de koekoek dan haar eieren leggen? Ze legt ze toch in het nest van een andere vogel? Dan zal dat in mei moeten gebeuren, want anders zal ze zelf aan het broeden moeten.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.