Bijbelboek Jeremia is trauma- en overlevingsliteratuur

Opinie

Onze Godsbeelden kunnen gaan fungeren als afgodsbeelden. Daarom dienen ze te worden getoetst aan de kritische stemmen van de Schrift. Niet het minst ook aan de stem van Jeremia.

Hebt u een taalfout gezien? Mail naar redactie@rd.nl.