Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ongewild gegrepen

  Jongeren: Vooral populaire gospelliederen beetje eenzijdig

  Na twee uur praten ligt de prangende vraag op tafel: Is de boodschap van gospelzanger Michael W. Smith eerlijk, Bijbels? Barbera: „Het is niet onwaar wat hij zingt, maar het gaat er vooral over dat God van je houdt.” Mariëtte: „Is dat erg?” Cristian: „Ik hoor niet hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee, en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op.” Marcel: „Michaels boodschap is onwaar, zelfs leugenachtig. Als hij zijn God beschrijft en vervolgens vraagt: Ken jij die God?, dan zeg ik nee.”

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.


  De vier reformatorische jongeren bezoeken op uitnodiging van deze krant het gospelconcert op zaterdag 6 oktober van Michael W. Smith en Darlene Zschech in het Arnhemse Gelredome. Drie weken later ontmoeten ze elkaar weer, in Veenendaal, voor een gesprek over hun gezamenlijke ervaring en over gospelmuziek in het algemeen. Gespreksleider is Maarten van Middelkoop, jeugdwerkadviseur bij de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ. Ook hij was in het Gelredome.

  Op voorstel van Mariëtte wordt het gesprek begonnen met gebed. De jongeren realiseren zich dat het interview kritisch gelezen zal worden. Toch zijn ze bereid hun nek uit te steken. Ze hebben zich goed voorbereid. De Bijbel naast Maarten ligt open. Het is ieders wens om niet met eigen meningen op de proppen te komen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer.

  Maarten: „Zullen we eerst terugblikken op het Gelredome?”

  Cristian:
  „Het concert heeft mij gestimuleerd weer eens kritisch na te denken over mijn eigen, reformatorische traditie. Ik noem één puntje. Als 18.000 mensen in een stadion klappen voor Michael, dan vinden wij dat al gauw mensverheerlijking. Maar hoe zit dat bij ons, refo’s? Hebben wij ook niet onze dominees die we achternalopen?”

  Christian.

  Christian.

  Barbera: „Michael gaf zelf een mooi antwoord in het RD op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen hem vereren. Hij zei: Ik kan dat niet veranderen, maar ik bid voor hen.”

  Mariëtte: „Ik vond dat er een duidelijk verschil was tussen Darlene en Michael. In het begin, bij Darlene, stond de bas veel te hard. Je werd bijna omvergeblazen. Michaels muziek was rustiger, sprak mij meer aan. Veel van zijn nummers kende ik. Het concert maakte duidelijk dat er veel verschil in gospelmuziek is.”

  Marcel: „Mee eens. Michaels optreden was rustiger, maar ik zou het niet eerbiediger willen noemen.”

  Marcel.

  Marcel.

  Mariëtte: „Het leek wel of Darlene ADHD had. Ze stond zo te dansen.”

  Barbera: „Daardoor leek haar boodschap oppervlakkiger, maar is dat ook zo? Of denk ik dat omdat ik die stijl niet gewend ben?”

  Marcel: „Ik ben compleet geschrokken van haar gebed. Ze sprak tot God op een vrijpostige manier. Zo zou je nog niet tegen de bakker op de hoek durven spreken. Alsof God een slaaf is Die je kunt bevelen. Ik was er verontwaardigd over. Ze citeerde Psalm 40: „U geeft mij een nieuw lied in mijn hart.” Maar daarvoor staat: „U heeft mij uit het modderig slijk opgetrokken.” Waar komen wij, mensen, vandaan? Dat moeten we nooit vergeten.”

  Doe normaal
  Maarten lanceert de stelling: Gospelmuziek is wereldgelijkvormig vanwege de overeenkomsten met popmuziek.

  Marcel: „De beat bij gospel komt rechtstreeks uit de popmuziek. Het verbaasde mij hoe ik erdoor werd gegrepen. Het pakte me volledig, terwijl ik het niet wilde. M’n hart sloeg op hol. Ik zei tegen mezelf: Doe eens normaal man.”

  Cristian: „Ik herken dat. Ik had het idee dat ik gospel van voor tot achter lelijk zou vinden, maar ik stond versteld van de impact die vooral Michaels muziek op me had. Als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan, dan was ik ook opgestaan om mee te doen.”

  Mariëtte: „Michael bidt voor zijn concerten. Word je er daardoor misschien door gegrepen?”

   

  Mariëtte

  Mariëtte

  Marcel: „Ik vond het beangstigend. Het deed me denken aan eerdere ervaringen met popmuziek. Ik heb die muziek een tijdje aanbeden. Toen ik in het Gelredome zat, dacht ik: Hier kan zo een popzanger binnenstappen.”

  Cristian: „Michael zelf zegt dat alle popstijlen ook in de gospelmuziek voorkomen.”

  Mariëtte: „Doen gospelzangers de wereld na of is het juist andersom? Wij zijn geschapen als creatieve mensen die muziek mogen gebruiken tot Gods eer. God is zó groot, waarom zouden bepaalde stijlen dan niet mogen? Klassieke muziek is soms ook wereldgelijkvormig.”

  Cristian: „Je wilt eerbied proeven als iemand geestelijke teksten zingt. Beseffen gospelartiesten wat ze zingen? Van nature leven we ver bij God vandaan. Dan kun je God toch niet aanspreken alsof Hij je buurman is? Hij is heilig, wij zijn onheilig. Ik denk aan Psalm 62: „Mijn ziel is immers stil tot God.” Iemand als Hans Frinsel schrijft in De Oogst dat aanbidding in de Bijbel niet vaak gepaard gaat met veel decibels. Hij verwijst dan bijvoorbeeld naar Job. Geeft de stilte niet veel meer besef van het wonder van genade dan al dat lawaai?”

  Mariëtte: „Maar er staat ook in de Psalmen: Prijs de Heer, juich voor Hem.”

  Barbera: „Niet elke tekst past op elke muziek. Je gaat geen liefdeslied in hardrockstijl zingen.”

  Barbera.

  Barbera.  Maarten: „Welke rol speelt de factor smaak hierbij?

  Mariëtte: „Smaak heeft er absoluut mee te maken. Als iemand veel klassieke muziek luistert, is zijn smaak daardoor beďnvloed en zal hij moeite hebben met gospel.”

  Marcel: „Smaak speelt een rol, maar is niet het enige. Het nummer ”Healing rain” liet me niet meer los. Het zat ’s avonds tijdens het tandenpoetsen nog in m’n hoofd. Tegelijk vraag ik me af: Wat zingt Michael eigenlijk? „I’m not afraid.” Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook. Hoe kan Michael dat dan zingen?”

  Beetje hard
  Maarten pakt zijn Bijbel en leest voor uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „In artikel 1 staat een aantal eigenschappen van God. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed. Is dat ook het godsbeeld van gospelzangers?

  Barbera: „God staat in gospelmuziek heel dichtbij. „Hij houdt van je” is de belangrijkste boodschap van gospelzangers, hoewel ze natuurlijk ook wel over andere dingen zingen.”

  Mariëtte: „Ik ken veel gospelnummers, en daar zit echt wel variatie in.”

  Maarten: „In het Gelredome vertelde Michael hoe hij God ziet. Hij zei: God is op mij gesteld, Hij is op iedereen gesteld die hier is.”

  Maarten.

  Maarten.

  Marcel: „En vervolgens vroeg hij: Ken jij die God? Dan zeg ik nee. Hij bezingt een andere God dan ik ken.”

  Mariëtte: „Dat vind ik wel een beetje hard. Als je mensen voor God wilt winnen, is het logisch dat je vooral over Zijn liefde zingt. Je zegt tegen een onkerkelijk iemand ook niet: Jij gaat naar de hel. Daardoor zal hij echt niet God gaan dienen.”

  Cristian: „De theologische gedachte achter veel teksten is: Jezus heeft geleden, is gestorven, het is nu aan ons om er iets mee te doen. Dat is puur remonstrants en staat haaks op de leer van de Reformatie. Gospelzangers zingen wel over een rijke God, maar niet over een arme zondaar.”

  Maarten: „Op bijeenkomsten waar gospelmuziek klinkt, is er vaak een moment dat jongeren gevraagd wordt voor Jezus te kiezen. Hoe beoordelen jullie dat?”

  Marcel: „De muziek werkt naar dat moment toe, dus ligt het voor de hand dat jongeren die keus maken. Ik zou het ook doen. Maar realiseren deze mensen zich dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook de ongerechtigheid haat? Van die realiteit blijft op een gospelconcert weinig over.”

  Barbera: „Veel gospel is worshipmuziek; dan gaat het om aanbidding.”

  Marcel: „Oké, maar God moet wel volledig aanbeden worden, niet alleen in Zijn liefde. Ik snap trouwens best dat gospelzangers liever niet over Gods toorn zingen. Met zulke liedjes hoef je bij een platenmaatschappij niet aan te komen, want zo’n cd koopt geen mens.”

  Barbera: „Op de EO-Jongerendag wordt ook altijd gevraagd te kiezen voor Jezus. Ze leggen de keus helemaal bij jezelf neer. Ik vind dat best moeilijk, want wat blijft er dan van Gods werk over?”

  Cristian: „Het eenzijdig benadrukken van de uitverkiezing of juist van de verantwoordelijkheid van de mens moeten we allebei niet willen. De spanning tussen die twee is het mysterie van het Evangelie.”

  Ezelsoren
  Maken de reformatorische kerken zich terecht zorgen over de invloed van gospelmuziek op jongeren, wil Maarten weten.

  Marcel: „Ik vind van wel. In veel gospelliederen gaat het over de reactie van de mens op Gods liefde, maar waar is God Zelf? De mens met zijn ervaring staat zo centraal.”

  Cristian: „Luther zegt: „Voel eens aan je oren, dan merk je dat je ezelsoren hebt en dan sta je vanzelf weer op je plaats.” De Heere heeft ons en onze ervaring niet nodig. Als ik naar de teksten van gospelliederen kijk, dan mis ik het evenwicht van de Psalmen. Natuurlijk zijn sommige Psalmen van begin tot eind lofliederen. Maar vaker zie je dat het met ellende begint en met lofprijzing eindigt. Gospelliederen zetten gelijk zo hoog in dat je bijna niet hoger kunt.”

  Barbera: „Dat geldt vooral voor de populaire nummers. Als je verder zoekt, kom je ook wel andere teksten tegen. Maar als je eerlijk bent, hoor je liever over Gods liefde dan over het feit dat de mens zondig is.”

  Marcel: „Sterren krijgen pas licht tegen een donkere achtergrond. Juist als je ziet hoe zondig je bent, gaat Gods genade schitteren.”

  Maarten: „Was de boodschap in het Gelredome eerlijk, Bijbels?”

  Barbera: „De boodschap was niet onwaar, wel eenzijdig. Maar dan denk ik weer: Moet op één concert alles evenveel aan de orde komen? Dat gebeurt toch in de preek van een dominee ook niet altijd?”

  Mariëtte: „Als je God helemaal moet beschrijven, dan ben je lang bezig.”

  Maarten: „Er is die avond niet gezegd: Wie Gods liefde weigert, gaat verloren.”

  Mariëtte: „Dat had misschien wel gemoeten, ja.”

  Cristian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Mariëtte: „Wat moet er dan allemaal gebeuren in jou?”

  Cristian: „Als het niet mijn keuze, maar Gods werk is, dan komt het allemaal goed in mijn leven. Maar ik loop met de vraag hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op. Ik voel me door hem niet begrepen.”

  Halve waarheid
  Marcel sluit zich hier „van harte” bij aan. „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig. Persoonlijk mag ik de Heere kennen, maar ik ken ook de worsteling van Cristian. Het kost je alles om zalig te worden. Mijn wil moet steeds weer buigen voor Gods wil. Zing daar eens over, over die strijd. De Psalmen doen dat ook. Laten gospelzangers ervoor zorgen dat hun boodschap eerlijk is. Het gaat soms om wat er niet gezegd wordt. Een halve waarheid is een hele leugen.”

  Mariëtte: „Ik sta ervan te kijken dat veel refojongeren wel popmuziek luisteren en geen gospel. Pop kan een heel verkeerde uitwerking op je hebben; met gospel krijg je nog een goede boodschap mee. Ik zou zeggen: Stop acuut met pop.”

  Maarten: „Minister Rouvoet liet maandag in het RD weten dat hij Jezus had ervaren in het Gelredome. Wat vinden jullie van zo’n uitspraak?”

  Barbera: „Niet ons gevoel is de maat.”

  Cristian: „Er is geen geloof zonder gevoel, wel gevoel zonder geloof. Gods Woord blijft de norm. Toets gospelliederen aan de Psalmen, want die zijn door God Zelf geďnspireerd. Tegelijk vraag ik me af: Waarom luisteren zo veel refojongeren naar gospel? Omdat ze behoefte hebben aan levende getuigenissen.”

  Zijn de jongeren aan het eind van het gesprek veranderd van mening? Vier keer nee.

  Marcel: „Ik ben eerder bevestigd in mijn bezwaren tegen gospel.”

  Vonden ze het gesprek waardevol? Vier keer ja.

  Mariëtte: „Het is goed meer van elkaars argumenten te weten.”

  Lees meer in het dossier Gospelmuziek.

  Reacties (68)

  annoniempje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  @corah: De verhouding mens-God als vriend relatie is ten diepste bijbels!!

  @lizy: hoe weet jij dat Micheals boodschap leugenachtig is ik denk dat we heel voorzichtig moeten zijn om over zulke dingen te oordelen!! God zal oordelen en dat doen geen mensen!!!! Als jij vanuit je geweten zegt dit is niet tot eer van God dan moet je dat niet doen!! Maar dat ligt bij ieder mens anders!!!

  @kvdsteeg: heb jij wel eens gospelmuziek van adrian snell geluisterd?? echt een aanrader het is 100% bijbels!! en zeker tot eer van God!! En ik denk zeker dat Michael ook tot eer van God kan zijn!! Al moet ik zeggen dat ik persoonlijk nie thoud van teveel drum! Mij gaat het om de tekst!

  @immetje: helemaal mee eens! als het goed is verlang je er dan naar!!

  tfk
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:87

  Vind iemand hier de gewone psalmen bij de statevertaling lelijk?

  Waarom is bijna alle gospelmuziek in het engels? Verduidelijkt dit de boodschap?

  Als je een papier ziet dat half zwart en half wit is en ik vraag aan jouw welke kleur heeft dit papier? wat zeg je dan? Wit? Zwart? als je goed is bijde. Zo vind ik het ook met godsdienst. Wij zijn zondige onheilige mensen. Toch is er vergeving mogelijk. Bijde boodschappen moeten naar voren komen. Ik de meeste preken komt dit ook bijde naar voren. Soms het een wat sterker dan het ander maar in dit gospelconcert? Ik hoop er zelf nooit te komen.

   

  En wat betreft klassieke muziek,

  ook daar vallen dingen op aan te merken. WIE IS HEILIG?

  Je zult zelf verantwoording af moeten leggen.

  Saron
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  Ramon77
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 18:55

  Het doet me verdriet als mensen zeggen dat onze Vader niet de God van liefde is. GOD is liefde er staat toch dat JEZUS is gestorven voor een ieder die hem aanneemt, dat is LIEFDE meer liefde dan wij kunnen bedenken.

  In 2 Petr. 3 : 9 vinden we bijvoorbeeld: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. Nog een Nieuwtestamentische tekst die dit laat zien is 1 Tim. 2 : 4: “Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”.

  Maar hoe zit het dan met dat kiezen van God voor de grondlegging der wereld? (Ef. 1 : 4). Het gaat erom dat de tekst laat zien, dat God u uitkoos “in Hem”, in Zijn Zoon! God wist reeds voor de schepping – de Heere God is Almachtig en Alwetend – of u Zijn Zoon als uw persoonlijke Verlosser zou accepteren of niet. En op grond daarvan koos Hij u uit! God heeft “voorkennis” (1 Petr. 1 : 2).

   Er staat in de BIJBEL dat hij wil dat niemand verloren gaat. Kvraag me af waarom jullie denken dat je hem niet kan aannemen.

  God is Liefde verhart geen harten iedereen is voor hem gelijk, De Heere verhardt het hart niet, totdat de mens zelf gekozen heeft! We weten dat God Israël, nadat zij haar Messias verworpen heeft, verhard heeft (Rom. 11 : 25). Zo zien we dat de Heere ook de heidenen een verharding zendt, wanneer zij Hem verwerpen. In 2 Thess. 2 : 9 – 12 lezen we: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. U ziet hier dat de keus van de mens aan de verharding vooraf gaat!

  Worship=AANBIDDING daar ging het om bij het concert!!!


  Ramon77
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 18:55

  Het doet me verdriet als mensen zeggen dat onze Vader niet de God van liefde is. GOD is liefde er staat toch dat JEZUS is gestorven voor een ieder die hem aanneemt, dat is LIEFDE meer liefde dan wij kunnen bedenken.

  In 2 Petr. 3 : 9 vinden we bijvoorbeeld: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. Nog een Nieuwtestamentische tekst die dit laat zien is 1 Tim. 2 : 4: “Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”.

  Maar hoe zit het dan met dat kiezen van God voor de grondlegging der wereld? (Ef. 1 : 4). Het gaat erom dat de tekst laat zien, dat God u uitkoos “in Hem”, in Zijn Zoon! God wist reeds voor de schepping – de Heere God is Almachtig en Alwetend – of u Zijn Zoon als uw persoonlijke Verlosser zou accepteren of niet. En op grond daarvan koos Hij u uit! God heeft “voorkennis” (1 Petr. 1 : 2).

   Er staat in de BIJBEL dat hij wil dat niemand verloren gaat. Kvraag me af waarom jullie denken dat je hem niet kan aannemen.

  God is Liefde verhart geen harten iedereen is voor hem gelijk, De Heere verhardt het hart niet, totdat de mens zelf gekozen heeft! We weten dat God Israël, nadat zij haar Messias verworpen heeft, verhard heeft (Rom. 11 : 25). Zo zien we dat de Heere ook de heidenen een verharding zendt, wanneer zij Hem verwerpen. In 2 Thess. 2 : 9 – 12 lezen we: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. U ziet hier dat de keus van de mens aan de verharding vooraf gaat!

  Worship=AANBIDDING daar ging het om bij het concert!!!


  Beste Ramon,

  Een ding wil je hartelijke aanbevelen. Lees de bijbel eens goed!! Volgens mij begrijp je het totaal verkeerd! Pak er eens een verklaring bij of de kantekeningen. Bid of de Heere je een verlicht verstand wil geven zodat je beter gaat snappen wat er bedoeld wordt. Ik zeg beter: want wij zullen God nooit volledig kunnen begrijpen. Als je iets mag zien van Zijn genadige verkiezing, dan wordt het zo'n wonder. Dat de Heere mensen verkiest, mensen die niks kunnen, niks willen. Die God niet kunnen behagen zoals we o.a lezen in Rom. 3. Mensen die alleen maar willen zondigen en hem verdriet doen. Wat een wonder dat het voor zulke slechte mensen kan!! Kijk, ik bedoel niet dat je lijdelijk moet zijn. Dat zeker niet!! Bid veel om wijsheid, van Hem zelf verkregen! En ik geloof vast als je daar in waarheid om bid, dat de Heere het zàl geven. Want dat zegt Hij Zelf in Zijn Woord. En Hij is een Waarmaker van Zijn Woord. Gods zegen.

  MaaikeV
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:81

  kvdsteeg
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 13:51

  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.

  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.

  Hem alleen de eer! en geen mensen

  Tjoh, dan kunnen we fijn gospel luisteren, want gospelnummers zíjn geestelijke liederen.

  Verder vind ik dat die Marcel z'n argumenten wat meer moet baseren op de Bijbel, ipv op z'n eigen gevoel.

  Saron
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  Ik vond het een erg mooi artikel. De jongens hebben het mooi verwoord! Wat fijn dat er ook nog zulke jongeren zijn. Ik ben het helemaal met ze eens. Wat ik erg mooi vond was wat Christian zei: Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.” Ik herken dat gevoel, je eigen zondige bestaan en je onwil dat maar niet wil. Erg fijn dat je dat zo durft te zeggen in de krant!
  snarf
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:80

  @tfk: uit je bericht LIJKT het te alsof je je noch nooit verdiept hebt in gospel, er is  een enorme berg aan nederlandse gospel, deze zijn alleen niet zo bekend.

   

  ik ben het zeker met je laatste alinea eens.

   

  @janko125, het gaat er niet om hoe die en die er zo en zo over denkt, misschien is het beter om je eigen mening te "verzinnen" of te uiten.

   

  iedereen moet over alles rekenschap afleggen, denk daar eens goed over na, dan begin je mischien te beseffen hoe groot Gods liefde is, pas als je zonden hebt en voelt is Gods liefde echt groot. "zij die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn"

   

  p.s. laten we hier geen muziek gaan aanraden...

  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5


  -Saron- het doet me goed om je reactie op Ramon te horen. Ik zelf heb al in een eerdere posting mijn zorg gedeeld. Liefdevol en terecht wijs je Ramon en ons op wie wij als mensen zijn in onszelf... ook al is dat absoluut geen fijne boodschap om te horen. Je merkt scherp op dat we ook moeten oppassen voor lijdelijkheid ->levensgroot gevaar in onze gezindte... de conclusie: we hebben Gods Geest nodig in alles! Ik herhaal wat dingen die je noemt, omdat datgene wat je zegt mijn hartelijk instemming heeft en ik dit ook helder terug kan vinden in de Bijbel.

  - MaaikeV- Zou je mij kunnen aangeven wat er in mijn (beetje erg) lange posting voor een gevoelens stonden beschreven zonder Bijbelse onderbouwing? Ik zelf krijg namelijk behoorlijk de kriebels als mensen gesprekken voeren en meningen verwoorden die enkel gebaseerd zijn op gevoel en niet op de Bijbel. Graag wil ik mij laten corrigeren als ik nu zelf de fout bega... wijs mij er aub op! Voor de posting: www.amvroegop.nl/yordreactie.doc

  Vriendelijke groeten,

  'die Marcel'  ;)
  btburger
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:56

  kvdsteeg
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 13:51

  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.

  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.

  Hem alleen de eer! en geen mensen

  weet je waarvandaan gospel komt?? hoe durf je!! wij hebben  er zelf voor gezorgd dat de negers dat zongen door onze godsdienst aan hen op te dwingen!!!! je bent fout bezig
   I'm not a complete idiot, some parts are missing.
  13391
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  @ Marcel: ik vind het erg prettig dat je naast je reactie in de krant ook nog reageert op Yord. En ook de manier waarop jij je mening weergeeft: gebaseerd op Gods Woord. Fijn!

  13391
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  @ SuGwavot. Jij schreef: Je kan God ook eren dmv. gospelliedjes! Hier wordt gospel vaak bestempeld als 'slecht' op grond van het concert. Maar stel je voor: Je bent thuis in je binnenkamer, en je zet een cd van Michael op, bijvoorbeeld nummer 'Here I am to worship'. Dan kan je God zéker de eren!

  Is dat zo? Als ik tegen de Heere zeg: hier ben ik, dan betekend dat dat ik aan God een vuile zondaar aanbied. Als ik mezelf al aan God zou kunnen geven (dat kan niet: sola gratia, sola fide) dan geef ik dus een stuk vuil aan Hem. Is dat tot Zijn eer?

  Tot Gods eer is, wanneer Hij die vijand, die vuile zondaar opraapt en genade bewijst. Anders niet!

  Als ik dus zeg tegen Hem, de Grote en Almachtige God: 'hier ben ik, om u te aanbidden', is dat hetzelfde als Hem een klap in Zijn Goddelijk gezicht geven. Want ik kàn Hem niet aanbidden. Ik lieg dan midden in Zijn gezicht. Trouwens: meen je wat je zingt, als je zingt: hier ben ik om u te aanbidden? Of zing je voor je zelf, voor je eigen ontspanning, voor de 'fun'? Ik ben bang dat dàt de reden is van veel gospelzangers! Dus dan is het niet alleen onkunde dat ze God niet kunnen dienen, maar ze zingen dat ze God willen dienen en ondertussen bedoelen ze hun eigen plezier!

  Ikzelf luister geen gospelmuziek, maar ik ben net zo schuldig als de gospelzangers en -luisteraars hoor! Ik wil me niet boven hen verheffen! Wij hebben allemaal Gods genade nodig!!


  Ramon77
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Beste Marcel en Saron 
  Iedeen weet dat wij mensen onszelf niet kunnen bekeren is, daarom wil ik eerst dit zeggen.

  "De Goddelijke genade, en menselijke verantwoordelijkheid zullen we nooit kunnen rijmen met ons verstand"

  Ik snap je zorg over gospel muziek, op sommige vlakken ben ik het daarom wel met je eens.
  Ik geloof netals jou ook dat er daar soms makkelijk met het verlossingswerk wordt omgegaan.
  Zelf ben ik er van overtuigd dat de bekering 100% van GOD komt,
  GOD BEKEERD HARTEN!!!
  Maar ook 100% door Jezus Christus (zondag 1 catechismus.)
  Anderzijds bestaat er bij mij ook geen twijfel dat je rechtsomkeer moet maken,
  rechtsomkeer met lege handen bij Jezus: Matt. 19 (Rijke jongeling).
  Zoals Ds. Vreugdehil zegt in z'n boekje: "Je eerste bekering is rechtsomkeer maken".
  De Bijbel roept op tot bekering 100% eigen verantwoording als we de eeuwige verdoemenis krijgen (Hos 11:15).
  De Heere God heeft ons niet als robotten geschapen, daarom roept de bijbel voorturend op tot bekering.
  Wij hebben God verlaten en hij wil dat we terugkomen (de verloren zoon).
  In Eechiel 8 gaat het over de persoonlijke verantwoording van de mens: Keert weder, en bekeerd u van al uw overtredingen. Zo zijn er nog meer teksten in de Bijbel tevinden die er op duiden rechtomkeerte maken.

  Eergisteren was ik in Zwolle (opendoors dag) positief is dat RD er vorig jaar aandacht aan besteed heeft.
  Er waren veel meer reformatorische mensen.
  Maar daar ging het over verolgde Christenen er worden in wereldwijd 50 landen broeders en zusters vervolgd.
  Er was bij opendoors dag een gedreven Chinees Johnny Li was zijn naam, hij is werkzaam in het opendoors kantoor in China, wat doorgaans heel gevaarlijk kan zijn. Hij zei: "Er was een meisje van 18 jaar", ze had Jezus aangenomen, en ze voelde zich geroepen om te evangeliseren ze heeft verschillende kerken gesticht, en veel mensen hebben Jezus aangenomen als hun redder. Niet voortgaande zondekennis ofzo maar eerst Jezus Christus als hun redder aanemen, het vrucht van hun werk was aanzienbaar. Ze hebben niks te verliezen in die landen, ze komen met lege handen bij Christus, en GOD gebruikt die mensen, en in die landen komen de meeste mensen tot bekering.
  Wat voor ons een halve waarheid is, is geen hele leugen^^..

  Veder vraag ik je waarom is gospel van de satan, hij heeft een grote hekel aan de naam "Jezus Christus".
  Kan me niet voorstellen dat hij door Gospel werkt.
  Ik zie het niet als iets van de satan, alles wat niet in het straatje van de Orthodoxe past is niet gelijk van de satan.
  Het is de fout van de mensen die hun talenten eenzijdig gebruiken, maar dat kan ook vruchten afwerpen.
  Veder ben geen 100% Gospel ik wil geen Eenzijdig Godsbeeld, Psalmen raken me het meest.
  Bach, Liedbundels, Opwekking, Orgel, Piano ik luister alles, hangt net van me bui af.
  Mensen moeten hun blik verruimen, zo krijgen ze juist geen eenzijdig Godsbeeld.

  Ik hoop dat ik dit keer objectiever was met mijn mening.
  Ik ben heel benieuwd naar je mening,

  Vriendelijke groet, Ramon

  Gjr
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:57

  een mooi atrikel van Yord,! erg goed dat jullie dit gedaan hebben...

  want er blijft toch veel onduidelijkheid als je nooit bent geweest!

   

  Mariëtte, ik vind dat je erg goed gesproken heb! complimenten voor jou en DE Vader!!

   

   

  mam
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  Als de Heere een mens wederom geboren doet worden in een waarachtige bekering, dan is deze discussie helemaal niet meer aan de orde! Dan blijft de vraag over: Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal! Dan kom je op je knieen! En dan zul je er alles aan proberen te doen om de Heere de eer geven. Dan zijn de psalmen een "geestelijke apotheek". En jongelui, dat wens ik jullie nou van harte toe! De eeuwigheid zal openbaren wie er recht was! Zullen wij dan mee mogen zingen, met al Gods kinderen, van het lied van Mozes en het Lam? Dat zal het grootste wonder zijn! 
  SuGwavot
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:15

  Nog even een reactie op Ramon op je verhaal van het meisje van 18 enzo:

  Soms vraag ik me inderdaad af waar we ons soms zo druk over maken.. 
  Als iedereen nou de straat op zou gaan, en zou gaan evangeliseren (bij wijze van spreken) zouden er waarschijnlijk meer mensen terug komen bij God, dan als wij ruzie maken over een klein dingetje waar we het toch nooit over eens worden...
   En Hij zeide: "De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God."
  SuGwavot
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:15

  @ 13391, Jij schreef:
  Is dat zo? Als ik tegen de Heere zeg: hier ben ik, dan betekend dat dat ik aan God een vuile zondaar aanbied. Als ik mezelf al aan God zou kunnen geven (dat kan niet: sola gratia, sola fide) dan geef ik dus een stuk vuil aan Hem. Is dat tot Zijn eer?

  Tot Gods eer is, wanneer Hij die vijand, die vuile zondaar opraapt en genade bewijst. Anders niet!

  Ik wil even een stukje uit de Terdege halen (blz. 87 ) Daar staat:
  God overtuigt ons van de noodzaak van genade. God beweegt ons tot geloof. En wij moeten zelf vluchten tot Jezus. God doet dat niet voor ons. Wij moeten zelf vluchten.
  Je moet dus zelf naar God rennen! En ja, je geeft dan een stuk vuil aan Hem, want meer zijn wij niet. Maar God wil ons juist veranderen in iets nieuws! 2 Korintiërs 5: 17: 'Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.'
  En omdat Hij dat wil doen, omdat Hij Jezus gaf, om wat Jezus heeft gedaan, daarvoor wil ik God eren!

  ---

  Jij zei: Als ik dus zeg tegen Hem, de Grote en Almachtige God: 'hier ben ik, om u te aanbidden', is dat hetzelfde als Hem een klap in Zijn Goddelijk gezicht geven. Want ik kàn Hem niet aanbidden. Ik lieg dan midden in Zijn gezicht.

  Johannes 4: 23 en 24: 'Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid'

  Dit zegt Jezus tegen de Samaritaanse vrouw. Een mens dus, net zoals wij. Dit is ook voor ons bedoeld. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden. Er zijn dus mensen die Hem zo aanbidden, Jezus zegt dat niet voor niks. Waarom kunnen wij God niet aanbidden dan? Ik snap dat punt sirieus even niet..

  ---

  Jij zei: Trouwens: meen je wat je zingt, als je zingt: hier ben ik om u te aanbidden? Of zing je voor je zelf, voor je eigen ontspanning, voor de 'fun'? Ik ben bang dat dàt de reden is van veel gospelzangers! Dus dan is het niet alleen onkunde dat ze God niet kunnen dienen, maar ze zingen dat ze God willen dienen en ondertussen bedoelen ze hun eigen plezier!

  In mijn berichtje zei ik: Je bent thuis in je binnenkamer..
  Ik bedoelde hier dus dat je het voor God doet, en niet met het idee van: 'Kom, laat ik iets ontspannends gaan doen.' Niet stom bedoeld ofzo
  En tegelijk: Het is toch ook de bedoeling dat je er plezier in hebt dat je God aanbidt? Ik bedoel... Als je God aanbidden, en je haat het eigenlijk om dat te doen staat er toch iets fout lijkt me..

  ---

  Jij zei: Ikzelf luister geen gospelmuziek, maar ik ben net zo schuldig als de gospelzangers en -luisteraars hoor! Ik wil me niet boven hen verheffen! Wij hebben allemaal Gods genade nodig!!

  Dat is helemaal waar! Ik heb het net zo hard nodig als jij
  Voor het geval dit topic niet populair meer is, mail dan anders maar naar Sugwavot@yord.nl

   En Hij zeide: "De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God."
  «  1  2  3  4  5  »