Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ongewild gegrepen

  Jongeren: Vooral populaire gospelliederen beetje eenzijdig

  Na twee uur praten ligt de prangende vraag op tafel: Is de boodschap van gospelzanger Michael W. Smith eerlijk, Bijbels? Barbera: „Het is niet onwaar wat hij zingt, maar het gaat er vooral over dat God van je houdt.” Mariëtte: „Is dat erg?” Cristian: „Ik hoor niet hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee, en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op.” Marcel: „Michaels boodschap is onwaar, zelfs leugenachtig. Als hij zijn God beschrijft en vervolgens vraagt: Ken jij die God?, dan zeg ik nee.”

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.


  De vier reformatorische jongeren bezoeken op uitnodiging van deze krant het gospelconcert op zaterdag 6 oktober van Michael W. Smith en Darlene Zschech in het Arnhemse Gelredome. Drie weken later ontmoeten ze elkaar weer, in Veenendaal, voor een gesprek over hun gezamenlijke ervaring en over gospelmuziek in het algemeen. Gespreksleider is Maarten van Middelkoop, jeugdwerkadviseur bij de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ. Ook hij was in het Gelredome.

  Op voorstel van Mariëtte wordt het gesprek begonnen met gebed. De jongeren realiseren zich dat het interview kritisch gelezen zal worden. Toch zijn ze bereid hun nek uit te steken. Ze hebben zich goed voorbereid. De Bijbel naast Maarten ligt open. Het is ieders wens om niet met eigen meningen op de proppen te komen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer.

  Maarten: „Zullen we eerst terugblikken op het Gelredome?”

  Cristian:
  „Het concert heeft mij gestimuleerd weer eens kritisch na te denken over mijn eigen, reformatorische traditie. Ik noem één puntje. Als 18.000 mensen in een stadion klappen voor Michael, dan vinden wij dat al gauw mensverheerlijking. Maar hoe zit dat bij ons, refo’s? Hebben wij ook niet onze dominees die we achternalopen?”

  Christian.

  Christian.

  Barbera: „Michael gaf zelf een mooi antwoord in het RD op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen hem vereren. Hij zei: Ik kan dat niet veranderen, maar ik bid voor hen.”

  Mariëtte: „Ik vond dat er een duidelijk verschil was tussen Darlene en Michael. In het begin, bij Darlene, stond de bas veel te hard. Je werd bijna omvergeblazen. Michaels muziek was rustiger, sprak mij meer aan. Veel van zijn nummers kende ik. Het concert maakte duidelijk dat er veel verschil in gospelmuziek is.”

  Marcel: „Mee eens. Michaels optreden was rustiger, maar ik zou het niet eerbiediger willen noemen.”

  Marcel.

  Marcel.

  Mariëtte: „Het leek wel of Darlene ADHD had. Ze stond zo te dansen.”

  Barbera: „Daardoor leek haar boodschap oppervlakkiger, maar is dat ook zo? Of denk ik dat omdat ik die stijl niet gewend ben?”

  Marcel: „Ik ben compleet geschrokken van haar gebed. Ze sprak tot God op een vrijpostige manier. Zo zou je nog niet tegen de bakker op de hoek durven spreken. Alsof God een slaaf is Die je kunt bevelen. Ik was er verontwaardigd over. Ze citeerde Psalm 40: „U geeft mij een nieuw lied in mijn hart.” Maar daarvoor staat: „U heeft mij uit het modderig slijk opgetrokken.” Waar komen wij, mensen, vandaan? Dat moeten we nooit vergeten.”

  Doe normaal
  Maarten lanceert de stelling: Gospelmuziek is wereldgelijkvormig vanwege de overeenkomsten met popmuziek.

  Marcel: „De beat bij gospel komt rechtstreeks uit de popmuziek. Het verbaasde mij hoe ik erdoor werd gegrepen. Het pakte me volledig, terwijl ik het niet wilde. M’n hart sloeg op hol. Ik zei tegen mezelf: Doe eens normaal man.”

  Cristian: „Ik herken dat. Ik had het idee dat ik gospel van voor tot achter lelijk zou vinden, maar ik stond versteld van de impact die vooral Michaels muziek op me had. Als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan, dan was ik ook opgestaan om mee te doen.”

  Mariëtte: „Michael bidt voor zijn concerten. Word je er daardoor misschien door gegrepen?”

   

  Mariëtte

  Mariëtte

  Marcel: „Ik vond het beangstigend. Het deed me denken aan eerdere ervaringen met popmuziek. Ik heb die muziek een tijdje aanbeden. Toen ik in het Gelredome zat, dacht ik: Hier kan zo een popzanger binnenstappen.”

  Cristian: „Michael zelf zegt dat alle popstijlen ook in de gospelmuziek voorkomen.”

  Mariëtte: „Doen gospelzangers de wereld na of is het juist andersom? Wij zijn geschapen als creatieve mensen die muziek mogen gebruiken tot Gods eer. God is zó groot, waarom zouden bepaalde stijlen dan niet mogen? Klassieke muziek is soms ook wereldgelijkvormig.”

  Cristian: „Je wilt eerbied proeven als iemand geestelijke teksten zingt. Beseffen gospelartiesten wat ze zingen? Van nature leven we ver bij God vandaan. Dan kun je God toch niet aanspreken alsof Hij je buurman is? Hij is heilig, wij zijn onheilig. Ik denk aan Psalm 62: „Mijn ziel is immers stil tot God.” Iemand als Hans Frinsel schrijft in De Oogst dat aanbidding in de Bijbel niet vaak gepaard gaat met veel decibels. Hij verwijst dan bijvoorbeeld naar Job. Geeft de stilte niet veel meer besef van het wonder van genade dan al dat lawaai?”

  Mariëtte: „Maar er staat ook in de Psalmen: Prijs de Heer, juich voor Hem.”

  Barbera: „Niet elke tekst past op elke muziek. Je gaat geen liefdeslied in hardrockstijl zingen.”

  Barbera.

  Barbera.  Maarten: „Welke rol speelt de factor smaak hierbij?

  Mariëtte: „Smaak heeft er absoluut mee te maken. Als iemand veel klassieke muziek luistert, is zijn smaak daardoor beďnvloed en zal hij moeite hebben met gospel.”

  Marcel: „Smaak speelt een rol, maar is niet het enige. Het nummer ”Healing rain” liet me niet meer los. Het zat ’s avonds tijdens het tandenpoetsen nog in m’n hoofd. Tegelijk vraag ik me af: Wat zingt Michael eigenlijk? „I’m not afraid.” Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook. Hoe kan Michael dat dan zingen?”

  Beetje hard
  Maarten pakt zijn Bijbel en leest voor uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „In artikel 1 staat een aantal eigenschappen van God. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed. Is dat ook het godsbeeld van gospelzangers?

  Barbera: „God staat in gospelmuziek heel dichtbij. „Hij houdt van je” is de belangrijkste boodschap van gospelzangers, hoewel ze natuurlijk ook wel over andere dingen zingen.”

  Mariëtte: „Ik ken veel gospelnummers, en daar zit echt wel variatie in.”

  Maarten: „In het Gelredome vertelde Michael hoe hij God ziet. Hij zei: God is op mij gesteld, Hij is op iedereen gesteld die hier is.”

  Maarten.

  Maarten.

  Marcel: „En vervolgens vroeg hij: Ken jij die God? Dan zeg ik nee. Hij bezingt een andere God dan ik ken.”

  Mariëtte: „Dat vind ik wel een beetje hard. Als je mensen voor God wilt winnen, is het logisch dat je vooral over Zijn liefde zingt. Je zegt tegen een onkerkelijk iemand ook niet: Jij gaat naar de hel. Daardoor zal hij echt niet God gaan dienen.”

  Cristian: „De theologische gedachte achter veel teksten is: Jezus heeft geleden, is gestorven, het is nu aan ons om er iets mee te doen. Dat is puur remonstrants en staat haaks op de leer van de Reformatie. Gospelzangers zingen wel over een rijke God, maar niet over een arme zondaar.”

  Maarten: „Op bijeenkomsten waar gospelmuziek klinkt, is er vaak een moment dat jongeren gevraagd wordt voor Jezus te kiezen. Hoe beoordelen jullie dat?”

  Marcel: „De muziek werkt naar dat moment toe, dus ligt het voor de hand dat jongeren die keus maken. Ik zou het ook doen. Maar realiseren deze mensen zich dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook de ongerechtigheid haat? Van die realiteit blijft op een gospelconcert weinig over.”

  Barbera: „Veel gospel is worshipmuziek; dan gaat het om aanbidding.”

  Marcel: „Oké, maar God moet wel volledig aanbeden worden, niet alleen in Zijn liefde. Ik snap trouwens best dat gospelzangers liever niet over Gods toorn zingen. Met zulke liedjes hoef je bij een platenmaatschappij niet aan te komen, want zo’n cd koopt geen mens.”

  Barbera: „Op de EO-Jongerendag wordt ook altijd gevraagd te kiezen voor Jezus. Ze leggen de keus helemaal bij jezelf neer. Ik vind dat best moeilijk, want wat blijft er dan van Gods werk over?”

  Cristian: „Het eenzijdig benadrukken van de uitverkiezing of juist van de verantwoordelijkheid van de mens moeten we allebei niet willen. De spanning tussen die twee is het mysterie van het Evangelie.”

  Ezelsoren
  Maken de reformatorische kerken zich terecht zorgen over de invloed van gospelmuziek op jongeren, wil Maarten weten.

  Marcel: „Ik vind van wel. In veel gospelliederen gaat het over de reactie van de mens op Gods liefde, maar waar is God Zelf? De mens met zijn ervaring staat zo centraal.”

  Cristian: „Luther zegt: „Voel eens aan je oren, dan merk je dat je ezelsoren hebt en dan sta je vanzelf weer op je plaats.” De Heere heeft ons en onze ervaring niet nodig. Als ik naar de teksten van gospelliederen kijk, dan mis ik het evenwicht van de Psalmen. Natuurlijk zijn sommige Psalmen van begin tot eind lofliederen. Maar vaker zie je dat het met ellende begint en met lofprijzing eindigt. Gospelliederen zetten gelijk zo hoog in dat je bijna niet hoger kunt.”

  Barbera: „Dat geldt vooral voor de populaire nummers. Als je verder zoekt, kom je ook wel andere teksten tegen. Maar als je eerlijk bent, hoor je liever over Gods liefde dan over het feit dat de mens zondig is.”

  Marcel: „Sterren krijgen pas licht tegen een donkere achtergrond. Juist als je ziet hoe zondig je bent, gaat Gods genade schitteren.”

  Maarten: „Was de boodschap in het Gelredome eerlijk, Bijbels?”

  Barbera: „De boodschap was niet onwaar, wel eenzijdig. Maar dan denk ik weer: Moet op één concert alles evenveel aan de orde komen? Dat gebeurt toch in de preek van een dominee ook niet altijd?”

  Mariëtte: „Als je God helemaal moet beschrijven, dan ben je lang bezig.”

  Maarten: „Er is die avond niet gezegd: Wie Gods liefde weigert, gaat verloren.”

  Mariëtte: „Dat had misschien wel gemoeten, ja.”

  Cristian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Mariëtte: „Wat moet er dan allemaal gebeuren in jou?”

  Cristian: „Als het niet mijn keuze, maar Gods werk is, dan komt het allemaal goed in mijn leven. Maar ik loop met de vraag hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op. Ik voel me door hem niet begrepen.”

  Halve waarheid
  Marcel sluit zich hier „van harte” bij aan. „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig. Persoonlijk mag ik de Heere kennen, maar ik ken ook de worsteling van Cristian. Het kost je alles om zalig te worden. Mijn wil moet steeds weer buigen voor Gods wil. Zing daar eens over, over die strijd. De Psalmen doen dat ook. Laten gospelzangers ervoor zorgen dat hun boodschap eerlijk is. Het gaat soms om wat er niet gezegd wordt. Een halve waarheid is een hele leugen.”

  Mariëtte: „Ik sta ervan te kijken dat veel refojongeren wel popmuziek luisteren en geen gospel. Pop kan een heel verkeerde uitwerking op je hebben; met gospel krijg je nog een goede boodschap mee. Ik zou zeggen: Stop acuut met pop.”

  Maarten: „Minister Rouvoet liet maandag in het RD weten dat hij Jezus had ervaren in het Gelredome. Wat vinden jullie van zo’n uitspraak?”

  Barbera: „Niet ons gevoel is de maat.”

  Cristian: „Er is geen geloof zonder gevoel, wel gevoel zonder geloof. Gods Woord blijft de norm. Toets gospelliederen aan de Psalmen, want die zijn door God Zelf geďnspireerd. Tegelijk vraag ik me af: Waarom luisteren zo veel refojongeren naar gospel? Omdat ze behoefte hebben aan levende getuigenissen.”

  Zijn de jongeren aan het eind van het gesprek veranderd van mening? Vier keer nee.

  Marcel: „Ik ben eerder bevestigd in mijn bezwaren tegen gospel.”

  Vonden ze het gesprek waardevol? Vier keer ja.

  Mariëtte: „Het is goed meer van elkaars argumenten te weten.”

  Lees meer in het dossier Gospelmuziek.

  Reacties (68)

  vrijgezellig
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:113

  juffie7
  bezorger schreef op maandag 12 november 2007 - 11:14

  @ Marcel, ik vind wel dat je een beetje krampachtig op alle argumenten springt, maar dat is misschien je stijl van discusieren.

  Wat betreft mijn reactie over de berijming van de psalmen, was puur van 'horen zeggen' om het zo maar eens te noemen. Toen wij het ooit eens hadden over de psalmen op school werd dit verteld door een docent.
  Eerlijk gezegd heb ik dit nooit nagetrokken, dat is misschien handig om te doen, mocht ik me er vreselijk voor interesseren. Helaas niet. Ik vind dat de psalmen heel erg veel schatten in zich hebben. Dezelfde mening heb ik echter ook over gospel.
  Wat ik vaak tegenkom in de 'gereformeerde gezindte' is de krampachtigheid, komen wel alle punten in een tekst voor, is het niet te eenzijdig... Ik vraag me af wat dat op langere termijn in de hand werkt. Werkelijk vervlakking, wereldgelijkvormigheid? Of juist een krampachtige houding naar God toe?
  Ik vraag het me gewoon af, hoor. Wie ben ik om daar een standpunt in te nemen. Maar als je kijkt naar het vechten van de duivel, het brullen en woeden wat hij aldoor doet, hoelang zal deze aarde nog bestaan? Is het dan niet juist de noodzaak om zoveel mensen te vertellen over Jezus!
  Ook door gospel. Maar als dat door krampachtige christenen de grond in wordt geboord, omdat het te eenzijdig zou zijn, dat zie ik als een wetticistische tegenwerking van het evangelie. Natuurlijk moet je critisch zijn, onwaarheden kunnen niet. Maar ik vertrouw op de tekts, waarin Jezus zegt dat Hij afmaakt wat hij begint. Als hij begint in een mensenleven met Zijn Liefde, dan komt de overtuiging van zonden ook. Andersom ook.
  Wie zijn wij om te beslissen op welke manier Gods liefdekoorden gaan trekken?


  Hoi,

  ik wil ff ingaan op wat je op het laatst zegt. Nee, zo is het niet. God begint altijd met de ellendekennis en niet met: eerst Zijn liefde dan jouw ellende!

  juffie7
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  Hoi,

  ik wil ff ingaan op wat je op het laatst zegt. Nee, zo is het niet. God begint altijd met de ellendekennis en niet met: eerst Zijn liefde dan jouw ellende!

  Wait a minute!! Dit is wel heel erg kort door de bocht. Dat de schrijvers van de catechismus deze volgorde hebben aangehouden betekend nog niet dat God alleen maar zo te werk gaat! Romeinen 2 vers 4 zegt duidelijk: Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?
  Hoe kom jij er dan op dat God eerst via ellendekennis werkt? Zeker, het is een zeer belangrijk aspect, maar niet noodzakelijk het eerste aspect. Het is zeker cruciaal om te ontdekken wie je bent als mens tegenover God. Dan ga je vluchten naar Christus. Maar als jij niet weet welke liefde Hij heeft voor de schuldige mens, hoe kan jij dan vluchten naar Hem? Volgens mij werkt God op Zijn eigen manier, maar die kunnen wij niet bevatten.
  Hou asjeblieft niet te krampachtig vast aan 'manieren' en 'stappenplannen' waar een bekering langs zou moeten leiden volgens velen. Hou vast aan Christus. Hij voleind het!

  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  @ vrijgezellig en juffie7

  Natuurlijk is het een groot spanningsveld dat er jongeren  (en ouderen) zijn die wél gospelmuziek luisteren. Ik zelf ervaar dat ook heel sterk. Ik weet van metname vriendinnen die ik echt voor kinderen van God houdt, maar die toch naar het EO-jubileumconcert zijn geweest. Ik kan dat absoluut niet rijmen met de belijdenis en het verlangen dat ik uit hun mond hoor. Daar hebben we het dan ook over, maar het eindigt in een heftige discussie - en dat is ook niet de bedoeling. Ik las onlangs van Roy Hession het volgende (in eigen woorden) "Maak jij je zorgen om een zaak bij een broeder of zuster? Leg het voor, vertel wat er op je hart is en laat het daarbij!" Dat zou mijn advies zijn aan jou als je hier mee te maken hebt. Ook als je niet helemaal voor of helemaal tegen bent... wees eerlijk in de worsteling die je ermee hebt, dit komt in ieder geval naar je collega's en/of vrienden goed over. Leg je vinger op zaken waar je zorgen hebt en als iemand met iets aan komt dragen waar je niet direct bezwaren bij hebt, vertel dat dan ook gewoon. Zo probeer ik zelf ook met deze zaken om te gaan -> je kunt niet iedereen te vriend houden, maar je moet wel je stinkende best doen om daar zo goed en zo breed als de Schrift daar de ruimte voor geeft, je voor in te zetten.
  Of ik krampachtig ben? Ik dacht zelf van niet, maar als dat toch zo is moet je me dat eens wat uitleggen. Ik wil naar ieder argument luisteren en ben ook bereid om genuanceerd te spreken over dingen - waar die krampachtigheid dan precies in zit is voor mij een zorg... want dat weet ik eigenlijk niet.

  De laatste twee postings gingen volgens mij over een ander onderwerp, wat ietwat los staat van gospelmuziek denk ik. Ik heb nog nooit iemand horen roepen om Jezus, als deze niet eerst ontdekte dat zónder Jezus er geen werkelijk leven is. Wel is het heel belangrijk om je Bijbeltje goed te kennen - ook op dat gebied - ik zie namelijk geen één bekering die precies hetzelfde is, wel bepaalde bekeringen die op elkaar lijken. Maar kijk bijvoorbeeld naar de tollenaar Levi. De Heere Jezus loopt langs en zegt tegen hem: "Volg Mij!"... en Levi staat op, schuift zijn stoeltje aan... en volgt Hem! Daar lees je van veel minder ontdekking van zondebesef e.d. als bij de stokbewaarder te Filippi. Oók Levi heeft ingezien dat er buiten Jezus geen leven is, toch lijkt de intensiteit waarmee hij dit op het eerste ogenblik besefte minder groot te zijn als bij de stokbewaarder. Nou, met die constatering doe je m.i. geen rare redenering.

  Waarom ik (in het verleden) zo 'fanatiek' reageerde? Ik vind dat jullie daar recht op hebben. Ik heb best wel wat dingen gezegd in het artikel die wat losgemaakt hebben - daar is op zich niets mis mee, dat geeft gespreksstof - maar om vervolgens dan mijn uitspraken niet te beargumenteren of nader toe te lichten vind ik niet eerlijk. Wél wat schreeuwen in een krant om vervolgens het hasepad te kiezen. Daar heb ik bewust niet voor gekozen... aan de andere kant ben ik op dit forum wat kwetsbaarder dan in de krant! ;)
  007
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Kben ook regelmatig naar gospel concert geweest en het een verschilt heel erg van het ander. Daarom kun je het naar mijn mening ook niet over een kam scheren.

  Volgens mij zijn veel mensen tegen gospel muziek het dat het bij hen niet "goed" voelt. Maar niet alles wat niet goed voelt hoeft niet perse niet goed te zijn. Het gaat er ten slotte niet om wij vinden maar wat de Bijbel zegt. Ik heb nog nergens in de Bijbel gelezen dat het heel slecht is om god te prijzen. Dat het eerbiedig moet is duidelijk... maar wie zijn wij om te oordelen of gospelmuziek eerbiedig is ja of nee??!!

  In het interview word gesproken over "eerlijke boodschap" van o.a. Mws. Dat hij moet zingen over "de wil die moet buigen". Naar mijn mening zingt hij daar wel degelijk over maar moet je dit wel willen zien. Zou God liever luisteren als de mens zing hoe slecht de mens wel niet is  ..of... zou Hij liever luisteren als Hij groot gemaakt en geprezen wordt??!! (waarin Hij centraal staat en niet de mens en zijn zonden)

  JvdP
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Ik heb jullie gesprek gelezen...

  Ik vind wel dat er een beetje te negatief word gedaan.

  Vraag jezelf eens af..

  Waardoor wordt een jongere geboeid..?

  door psalmen of door gospel met een duidelijke boodschap.

   

  Jullie hebben gelijk dat veel gospel erg werelds gaat lijken want ik zie ook liever niet dat iedereen loopt te dansen en te springen, maar toch hou ik wel van gospel.

  Micheal W. Smith vind ik ook erg mooi!

   

  Greetz,,

  mij

  jaap-kaashoek
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:104

  Willemine
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 18:07

  Ik ben het volledig met Christian eens! De nadruk wordt op Gods liefde gelegd en dat God van je houd. Sorry hoor, misschien benk een beetje hard maar degenen die op zo´n gospelconcert komen lezen de bijbel niet goed.

  Ik zeg niet dat ik goed ben, beter ben. Maar in de bijbel staat alles zo duidelijk. En kijk naar de Christen reis! Daar past geen gospel in hoor. God houd niet van iedereen en je kunt hem zelf absoluut niet aannemen. Anders is het toch jouw eer en God ga je voorbij. Alleen Gods genade kan je bekeren.

  @ Lizy

  Ze zeggen misschien snel dat het leugenachtig is. Maar is dat niet zo dan. Je zegt van de Islam ook wel dat het een leugenachtige godsdienst is. Dat denk ik. Het is tegen mijn principe als je een bepaald soort Gospel luistert en dan is het voor mij leugenachtig! Maar dat is mijn mening hoor!

  God houd zeker wel van iedereen lees romeinen 8 eens vanaf vers 31. god hielt zo van ons dat hij Jezus stuurde en liet leiden zodat wij dat niet hoeven dat getuigd van een onbeschivelike grote liefde. is god he dan eens met de dingen die wij doen? nee maar daarbuiten houd God nog steeds van ons anders hadt god nooit jezus zijn zoon gestuurd hebben.

  ik denk eerder dat ij bedoelt is dat wij mensen niet van iedereen houden en dat is een tekortkomingvan ons en niet van God.

  Verder luister ik soms naar gospel meestal nederlandstalig zoals gerald troost. maar er is ook een band die ik geen gospel-band kan noemen "sons of korah' (zonen van korach) die de bijbelse psalmen zingen op een zo vind ik prachtige manier. zonder gescheeuw enzo want daar hou ik ook niet van. ik hou dus ook zeker van de psalmen.

  Jaap Kaashoek. 

   Wie heb ik in de hemel behalve U? Behalve U Verlang ik ook niets op aarde. psalm 73 vers 25
  janita
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

   

  kvdsteeg
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 13:51

  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.

  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.

  Hem alleen de eer! en geen mensen


   

  sorry maar nu ga je toch wel een beetje te ver vind ik, een nieuwe manier van de duivel.....ik kan God heel goed prijzen in gospelliederen en liederen zijn e nooit genoeg! En als ik een cd op heb staan denk ik egt niet wow ik ben egt helemaal fan van deze zanger en God komt zeker aan Zijn eer!

  janita
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

   

  Janko125
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 18:20

  ga jij maar aan een ger gem dominee(Schreuder bijv.) hoe hij over gospel denkt!

  ik weet zeker dat hij tranen in zijn ogen krijgt van verdriet!

  een domineee is ook een mens en ook hoezo aan een ger gem dominee?! kan ook best aan een hervormde hoor die kunnen er mss blij ovr zijn!
   

  «  1  2  3  4  5