Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ongewild gegrepen

  Jongeren: Vooral populaire gospelliederen beetje eenzijdig

  Na twee uur praten ligt de prangende vraag op tafel: Is de boodschap van gospelzanger Michael W. Smith eerlijk, Bijbels? Barbera: „Het is niet onwaar wat hij zingt, maar het gaat er vooral over dat God van je houdt.” Mariëtte: „Is dat erg?” Cristian: „Ik hoor niet hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee, en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op.” Marcel: „Michaels boodschap is onwaar, zelfs leugenachtig. Als hij zijn God beschrijft en vervolgens vraagt: Ken jij die God?, dan zeg ik nee.”

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.


  De vier reformatorische jongeren bezoeken op uitnodiging van deze krant het gospelconcert op zaterdag 6 oktober van Michael W. Smith en Darlene Zschech in het Arnhemse Gelredome. Drie weken later ontmoeten ze elkaar weer, in Veenendaal, voor een gesprek over hun gezamenlijke ervaring en over gospelmuziek in het algemeen. Gespreksleider is Maarten van Middelkoop, jeugdwerkadviseur bij de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ. Ook hij was in het Gelredome.

  Op voorstel van Mariëtte wordt het gesprek begonnen met gebed. De jongeren realiseren zich dat het interview kritisch gelezen zal worden. Toch zijn ze bereid hun nek uit te steken. Ze hebben zich goed voorbereid. De Bijbel naast Maarten ligt open. Het is ieders wens om niet met eigen meningen op de proppen te komen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer.

  Maarten: „Zullen we eerst terugblikken op het Gelredome?”

  Cristian:
  „Het concert heeft mij gestimuleerd weer eens kritisch na te denken over mijn eigen, reformatorische traditie. Ik noem één puntje. Als 18.000 mensen in een stadion klappen voor Michael, dan vinden wij dat al gauw mensverheerlijking. Maar hoe zit dat bij ons, refo’s? Hebben wij ook niet onze dominees die we achternalopen?”

  Christian.

  Christian.

  Barbera: „Michael gaf zelf een mooi antwoord in het RD op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen hem vereren. Hij zei: Ik kan dat niet veranderen, maar ik bid voor hen.”

  Mariëtte: „Ik vond dat er een duidelijk verschil was tussen Darlene en Michael. In het begin, bij Darlene, stond de bas veel te hard. Je werd bijna omvergeblazen. Michaels muziek was rustiger, sprak mij meer aan. Veel van zijn nummers kende ik. Het concert maakte duidelijk dat er veel verschil in gospelmuziek is.”

  Marcel: „Mee eens. Michaels optreden was rustiger, maar ik zou het niet eerbiediger willen noemen.”

  Marcel.

  Marcel.

  Mariëtte: „Het leek wel of Darlene ADHD had. Ze stond zo te dansen.”

  Barbera: „Daardoor leek haar boodschap oppervlakkiger, maar is dat ook zo? Of denk ik dat omdat ik die stijl niet gewend ben?”

  Marcel: „Ik ben compleet geschrokken van haar gebed. Ze sprak tot God op een vrijpostige manier. Zo zou je nog niet tegen de bakker op de hoek durven spreken. Alsof God een slaaf is Die je kunt bevelen. Ik was er verontwaardigd over. Ze citeerde Psalm 40: „U geeft mij een nieuw lied in mijn hart.” Maar daarvoor staat: „U heeft mij uit het modderig slijk opgetrokken.” Waar komen wij, mensen, vandaan? Dat moeten we nooit vergeten.”

  Doe normaal
  Maarten lanceert de stelling: Gospelmuziek is wereldgelijkvormig vanwege de overeenkomsten met popmuziek.

  Marcel: „De beat bij gospel komt rechtstreeks uit de popmuziek. Het verbaasde mij hoe ik erdoor werd gegrepen. Het pakte me volledig, terwijl ik het niet wilde. M’n hart sloeg op hol. Ik zei tegen mezelf: Doe eens normaal man.”

  Cristian: „Ik herken dat. Ik had het idee dat ik gospel van voor tot achter lelijk zou vinden, maar ik stond versteld van de impact die vooral Michaels muziek op me had. Als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan, dan was ik ook opgestaan om mee te doen.”

  Mariëtte: „Michael bidt voor zijn concerten. Word je er daardoor misschien door gegrepen?”

   

  Mariëtte

  Mariëtte

  Marcel: „Ik vond het beangstigend. Het deed me denken aan eerdere ervaringen met popmuziek. Ik heb die muziek een tijdje aanbeden. Toen ik in het Gelredome zat, dacht ik: Hier kan zo een popzanger binnenstappen.”

  Cristian: „Michael zelf zegt dat alle popstijlen ook in de gospelmuziek voorkomen.”

  Mariëtte: „Doen gospelzangers de wereld na of is het juist andersom? Wij zijn geschapen als creatieve mensen die muziek mogen gebruiken tot Gods eer. God is zó groot, waarom zouden bepaalde stijlen dan niet mogen? Klassieke muziek is soms ook wereldgelijkvormig.”

  Cristian: „Je wilt eerbied proeven als iemand geestelijke teksten zingt. Beseffen gospelartiesten wat ze zingen? Van nature leven we ver bij God vandaan. Dan kun je God toch niet aanspreken alsof Hij je buurman is? Hij is heilig, wij zijn onheilig. Ik denk aan Psalm 62: „Mijn ziel is immers stil tot God.” Iemand als Hans Frinsel schrijft in De Oogst dat aanbidding in de Bijbel niet vaak gepaard gaat met veel decibels. Hij verwijst dan bijvoorbeeld naar Job. Geeft de stilte niet veel meer besef van het wonder van genade dan al dat lawaai?”

  Mariëtte: „Maar er staat ook in de Psalmen: Prijs de Heer, juich voor Hem.”

  Barbera: „Niet elke tekst past op elke muziek. Je gaat geen liefdeslied in hardrockstijl zingen.”

  Barbera.

  Barbera.  Maarten: „Welke rol speelt de factor smaak hierbij?

  Mariëtte: „Smaak heeft er absoluut mee te maken. Als iemand veel klassieke muziek luistert, is zijn smaak daardoor beďnvloed en zal hij moeite hebben met gospel.”

  Marcel: „Smaak speelt een rol, maar is niet het enige. Het nummer ”Healing rain” liet me niet meer los. Het zat ’s avonds tijdens het tandenpoetsen nog in m’n hoofd. Tegelijk vraag ik me af: Wat zingt Michael eigenlijk? „I’m not afraid.” Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook. Hoe kan Michael dat dan zingen?”

  Beetje hard
  Maarten pakt zijn Bijbel en leest voor uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „In artikel 1 staat een aantal eigenschappen van God. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed. Is dat ook het godsbeeld van gospelzangers?

  Barbera: „God staat in gospelmuziek heel dichtbij. „Hij houdt van je” is de belangrijkste boodschap van gospelzangers, hoewel ze natuurlijk ook wel over andere dingen zingen.”

  Mariëtte: „Ik ken veel gospelnummers, en daar zit echt wel variatie in.”

  Maarten: „In het Gelredome vertelde Michael hoe hij God ziet. Hij zei: God is op mij gesteld, Hij is op iedereen gesteld die hier is.”

  Maarten.

  Maarten.

  Marcel: „En vervolgens vroeg hij: Ken jij die God? Dan zeg ik nee. Hij bezingt een andere God dan ik ken.”

  Mariëtte: „Dat vind ik wel een beetje hard. Als je mensen voor God wilt winnen, is het logisch dat je vooral over Zijn liefde zingt. Je zegt tegen een onkerkelijk iemand ook niet: Jij gaat naar de hel. Daardoor zal hij echt niet God gaan dienen.”

  Cristian: „De theologische gedachte achter veel teksten is: Jezus heeft geleden, is gestorven, het is nu aan ons om er iets mee te doen. Dat is puur remonstrants en staat haaks op de leer van de Reformatie. Gospelzangers zingen wel over een rijke God, maar niet over een arme zondaar.”

  Maarten: „Op bijeenkomsten waar gospelmuziek klinkt, is er vaak een moment dat jongeren gevraagd wordt voor Jezus te kiezen. Hoe beoordelen jullie dat?”

  Marcel: „De muziek werkt naar dat moment toe, dus ligt het voor de hand dat jongeren die keus maken. Ik zou het ook doen. Maar realiseren deze mensen zich dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook de ongerechtigheid haat? Van die realiteit blijft op een gospelconcert weinig over.”

  Barbera: „Veel gospel is worshipmuziek; dan gaat het om aanbidding.”

  Marcel: „Oké, maar God moet wel volledig aanbeden worden, niet alleen in Zijn liefde. Ik snap trouwens best dat gospelzangers liever niet over Gods toorn zingen. Met zulke liedjes hoef je bij een platenmaatschappij niet aan te komen, want zo’n cd koopt geen mens.”

  Barbera: „Op de EO-Jongerendag wordt ook altijd gevraagd te kiezen voor Jezus. Ze leggen de keus helemaal bij jezelf neer. Ik vind dat best moeilijk, want wat blijft er dan van Gods werk over?”

  Cristian: „Het eenzijdig benadrukken van de uitverkiezing of juist van de verantwoordelijkheid van de mens moeten we allebei niet willen. De spanning tussen die twee is het mysterie van het Evangelie.”

  Ezelsoren
  Maken de reformatorische kerken zich terecht zorgen over de invloed van gospelmuziek op jongeren, wil Maarten weten.

  Marcel: „Ik vind van wel. In veel gospelliederen gaat het over de reactie van de mens op Gods liefde, maar waar is God Zelf? De mens met zijn ervaring staat zo centraal.”

  Cristian: „Luther zegt: „Voel eens aan je oren, dan merk je dat je ezelsoren hebt en dan sta je vanzelf weer op je plaats.” De Heere heeft ons en onze ervaring niet nodig. Als ik naar de teksten van gospelliederen kijk, dan mis ik het evenwicht van de Psalmen. Natuurlijk zijn sommige Psalmen van begin tot eind lofliederen. Maar vaker zie je dat het met ellende begint en met lofprijzing eindigt. Gospelliederen zetten gelijk zo hoog in dat je bijna niet hoger kunt.”

  Barbera: „Dat geldt vooral voor de populaire nummers. Als je verder zoekt, kom je ook wel andere teksten tegen. Maar als je eerlijk bent, hoor je liever over Gods liefde dan over het feit dat de mens zondig is.”

  Marcel: „Sterren krijgen pas licht tegen een donkere achtergrond. Juist als je ziet hoe zondig je bent, gaat Gods genade schitteren.”

  Maarten: „Was de boodschap in het Gelredome eerlijk, Bijbels?”

  Barbera: „De boodschap was niet onwaar, wel eenzijdig. Maar dan denk ik weer: Moet op één concert alles evenveel aan de orde komen? Dat gebeurt toch in de preek van een dominee ook niet altijd?”

  Mariëtte: „Als je God helemaal moet beschrijven, dan ben je lang bezig.”

  Maarten: „Er is die avond niet gezegd: Wie Gods liefde weigert, gaat verloren.”

  Mariëtte: „Dat had misschien wel gemoeten, ja.”

  Cristian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Mariëtte: „Wat moet er dan allemaal gebeuren in jou?”

  Cristian: „Als het niet mijn keuze, maar Gods werk is, dan komt het allemaal goed in mijn leven. Maar ik loop met de vraag hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op. Ik voel me door hem niet begrepen.”

  Halve waarheid
  Marcel sluit zich hier „van harte” bij aan. „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig. Persoonlijk mag ik de Heere kennen, maar ik ken ook de worsteling van Cristian. Het kost je alles om zalig te worden. Mijn wil moet steeds weer buigen voor Gods wil. Zing daar eens over, over die strijd. De Psalmen doen dat ook. Laten gospelzangers ervoor zorgen dat hun boodschap eerlijk is. Het gaat soms om wat er niet gezegd wordt. Een halve waarheid is een hele leugen.”

  Mariëtte: „Ik sta ervan te kijken dat veel refojongeren wel popmuziek luisteren en geen gospel. Pop kan een heel verkeerde uitwerking op je hebben; met gospel krijg je nog een goede boodschap mee. Ik zou zeggen: Stop acuut met pop.”

  Maarten: „Minister Rouvoet liet maandag in het RD weten dat hij Jezus had ervaren in het Gelredome. Wat vinden jullie van zo’n uitspraak?”

  Barbera: „Niet ons gevoel is de maat.”

  Cristian: „Er is geen geloof zonder gevoel, wel gevoel zonder geloof. Gods Woord blijft de norm. Toets gospelliederen aan de Psalmen, want die zijn door God Zelf geďnspireerd. Tegelijk vraag ik me af: Waarom luisteren zo veel refojongeren naar gospel? Omdat ze behoefte hebben aan levende getuigenissen.”

  Zijn de jongeren aan het eind van het gesprek veranderd van mening? Vier keer nee.

  Marcel: „Ik ben eerder bevestigd in mijn bezwaren tegen gospel.”

  Vonden ze het gesprek waardevol? Vier keer ja.

  Mariëtte: „Het is goed meer van elkaars argumenten te weten.”

  Lees meer in het dossier Gospelmuziek.

  Reacties (68)

  flipenik
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:145

  Gospelmuziek is gewoon verkeerd, want het gaat alleen om de liefde van Jezus en dat hij voor iedereen gestorven  maar er is een uitverkiezing. ook op welke manier de gospel artiesten de muziek over brengen lijkt het net of het popmuziek is.

  Willemine
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  blond007
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 20:07

  @Willemine

  De Christenreis van Bunyan is geen Bijbel. Bovendien had men in die tijd nog niet eens van het fenomeen gospelmuziek gehoord. Op grond hiervan vind ik het krom dat je dit overigens prachtige boek erbij betrekt. Wat je over Psalm 150 zegt is wel waar! Boven de Psalm bij mij staat Alles wat adem heeft, loof de HEERE. Dit kan vertaald worden met "Everything that has breathe, praise the Lord", de titel van een nummer van de al wat oudere gospelrockformatie Petra! In deze psalm staat bijzonder veel het woordje Loof, en ik zie geen enkele keer een verwijzing naar de ellende in deze psalm, slecht dankbaarheid! Ook staat er in psalm 150: "Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en de fluit; looft Hem met het snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluk!"

   

  @ blond

  De christenreis is misschien geen bijbel. Dat heb ik ook nog nooit gezegd, maar het is wel een verschrikkelijk belangrijk boek! Daar moet je absoluut naar kijken want daar staat de bekeringsweg afgebeeld. (iedereen heeft een andere bekering, dat bedoel ik ook niet...)

  Dan komt er nog bij dat je bij Gospel alleen 'JEZUS' maar tegenkomt. Alleen JEZUS!!! En bestaat God alleen uit Jezus. Nee, Hij bestaat uit De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die worden te vaak overgeslagen. De Heilige Geest hoeft tegenwoordig niet meer in je te werken. daar praten we niet over. Ook in Gospel kom je die (bijna) niet tegen!

  God heeft ook wel lofpsalmen gegeven maar dat is absoluut niet het enige. Er bestaan ook hele andere soort psalmen, die hoor je niet. God haat de zondaar... Horen we dat? Nee, en dat is belangrijk dat een mens dat voelt. Anders voelt hij zich toch niet verlost door God? Dan hebben ze God toch niet nodig... Dan komt God dus niet aan zijn volle eer!! En daar gaat het toch om? Om God ten volle Zijn eer te geven.

  13391
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:42

  @Sugwavot: Jij schreef: Je moet zelf naar God rennen. Ik dacht het ook, dat ik een heleboel moest doen. Netjes leven enzo. Maar ik ben er tot nu toe niet verder mee gekomen. Ik heb het idee steeds verder bij God vandaan te rennen, terwijl ik het tegenovergestelde probeer. Net alsof ik tegen een spiegelgladde helling op moet lopen.1 stap naar voren, voelt als 10 stappen achteruit glijden. Hoe moet ik dat doen dan? Naar God rennen??????

  Over dat 'aanbidden' nog even het volgende. Ik bedoelde: dat wij de Heere niet kunnen aanbidden, met een oprecht hart. Of moet ik het zo zeggen: Ik kan God niet aanbidden met een oprecht hart, als Hij het mij niet geeft. Als het stil is in mijn kamer, kan ik dat al niet, laat staan met muziek aan die je helemaal 'meevoert'. Als iemand mij kan vertellen hoe ik God écht kan aanbidden, zou ik het graag horen. Ik probeer het zo vaak, maar ik kan het niet.

  Toch wil ik het maar bij de psalmen houden, die in de kanttekeningen genoemd wordt: een spiegel van Gods menigvuldige en ondoorgrondelijke genade. Daarin is wijsheid te krijgen, eeuwige wijsheid voor ons allemaal!!

  Albertjr
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:32

  wat zitten jullie nu nog te discuseren???

  er staat tog in de bijbel dat je God moet loven met de trom en de fluit en de harp en cimbalen, en david danste voor de ark.

  dus het is wel duidelijk dat dit tot eer van God is punt uit!!

  groetjes appie

  jootjuh
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:17

  Willemine
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 18:07

  Ik ben het volledig met Christian eens! De nadruk wordt op Gods liefde gelegd en dat God van je houd. Sorry hoor, misschien benk een beetje hard maar degenen die op zo´n gospelconcert komen lezen de bijbel niet goed.

  Ik zeg niet dat ik goed ben, beter ben. Maar in de bijbel staat alles zo duidelijk. En kijk naar de Christen reis! Daar past geen gospel in hoor. God houd niet van iedereen en je kunt hem zelf absoluut niet aannemen. Anders is het toch jouw eer en God ga je voorbij. Alleen Gods genade kan je bekeren.

  @ Lizy

  Ze zeggen misschien snel dat het leugenachtig is. Maar is dat niet zo dan. Je zegt van de Islam ook wel dat het een leugenachtige godsdienst is. Dat denk ik. Het is tegen mijn principe als je een bepaald soort Gospel luistert en dan is het voor mij leugenachtig! Maar dat is mijn mening hoor!


  je zegt hier dat God niet van iedereen houdt, maar volgens mij zie je dat heel verkeerd!!

  want er staat in romeinen 5: 1-11:

  1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop; 
  5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heiligen Geest, Die ons is gegeven. 
  6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven. 
  7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11 En niet alleenlijk [dit], maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de verzoening gekregen hebben.

  let op vers 6, waar staat dat Christus voor de GODDELOZEN gestorven is, en zij wij dat van nature niet allemaal??!!?!

  en vers 8: maar God bevestigd zijn liefde jegens ons..

  en let ook op vers 11, waar het roemen in God (worship) duidelijk genoemd wordt!

  en dit is duidelijk geen bijbelgedeelte waar alleen maar over liefde en dergelijke wordt gesproken, maar ook de toorn komt duidelijk naar voren!

  lees ook eens 2 Korinthe 4:14 en 15

   

  Willemine
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  Albertjr
  bezorger schreef op maandag 5 november 2007 - 19:45

  wat zitten jullie nu nog te discuseren???

  er staat tog in de bijbel dat je God moet loven met de trom en de fluit en de harp en cimbalen, en david danste voor de ark.

  dus het is wel duidelijk dat dit tot eer van God is punt uit!!

  groetjes appie

  Het gaat mij niet per se om de drums enz... Het gaat mij om de tekst! En die is niet tot Gods eer.
  Saron
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:19

  Kijk, maar voor wie wordt het nu een wonder dat Jezus Christus voor goddelozen is gestorven? Voor mensen die in de beleving goddelozen zijn geworden! Wij willen van nature geen goddelozen genoemd worden! En wat heb je eraan als je weet dat Jezus Christus voor de goddelozen is gestorven, maar je bent voor je beleving geen goddelozen. Ik wil je hierbij het volgende voorbeeld schetsen. Het volk Israël kreeg in de woestijn te maken met een plaag van slangen. Ik denk dat je deze geschiedenis wel kent! Mozes moest toen een koperen slang maken en die verhogen. Het hele volk was gebeten! Maar ze keken niet allemaal, er waren er ook die niet voelden dat ze gebeten waren. Er waren er ook die zeiden nee, ik moet eerst mijn wonden uitzuigen. Er waren er misschien ook die zeiden ja, maar mijn kinderen moet ik helpen. Het maakt niet uit wat ze zeiden. Maar ze keken niet. Zo is het nu ook met ons, we zijn allemaal gebeten door die aloude slang, de duivel. Maar de één heeft er iets van leren zien en is tot de Heere-Jezus gevlucht! Maar er zijn er ook die er nooit iets van gevoel en merken. Zij hebben de Heere-Jezus niet nodig!! Ik hoop dat je het voorbeeld een beetje begrijpt.
  juffie7
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  Het grappige vind ik wel, dat psalmen destijds op wereldse melodieen zijn gezet, zodat de kerk ze mee kon zingen... Who knows wat de echte inhoud van díe liedjes was... 

   

  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Juffie7
  Hoe kom jij aan die informatie? Ik zou graag een bron horen waar je de 'waarheid' vandaan hebt dat Luther en Calvijn de melodieën van de straat hebben gebruikt en alleen de teksten hebben veranderd. Ik ben bang dat je dit schrijft 'van horen zeggen'... het is namelijk niet waar, maar ik hoor graag je argumenten waarom het volgens jou wél waar is.

  Het valt mij op dat sommige postings zijn niet alleen voor gospelmuziek zijn, maar ook met argumenten komen waar de hond nog geen brood van lust... Probeer in het formuleren van je eigen mening met goede argumenten aan te komen die bij de stelling die je verdedigt horen. Als je stelt dat gospelmuziek prima is en tot eer van God... dan gaat het niet alleen om de muziek,... songteksten, entourage van het concert, massasamenkomst, doel van samenkomst, sfeer van samenkomst..etc, etc, probeer niet een fel besproken onderwerp te verdedigen met twee losse Bijbelteksten zonder die te hebben bestudeerd. Daar krijg je een hele rare en onbijbelse theologie van. Om op het argument van appie in te gaan... ik denk niet dat het dansen van David voor de ark voor jou het directe bewijs kan en mag zijn dat gospelmuziek goed is. De muziekstyle, sfeer en entourage is fout als er niet over Jezus wordt gezongen, maar zodra zijn Naam genoemd wordt is alles wat eerst 'werelds' heette opeens 'christelijk'... je kunt bij wijze van spreken zo door jumpen en hossen... want nu mág het... onder het motto dat Jezus wordt aanbeden en geëerd. "We doen het tot Zijn eer!"... ja, natuurlijk...maar wat kost het je? Leven voor Jezus gaat ten koste aan je eigen leven, wat je zelf graag doet en wilt is niet meer belangrijk en dat geeft een strijd van binnen. Volgens mij stappen veel jongeren wel heel 'goedkoop' over die strijd heen en met een paar Bijbelteksten rechtvaardigt men gospelmuziek... zonder verder te lezen. En dat is nu net mijn grote bezwaar bij het merendeel van gospelmuziek en vooral de meest bekende en populaire gospelmuziek. Bijbelteksten worden bezongen en aangehaald ter verdediging... en al de Bijbelteksten zijn waar... de uitleg en het volledige van Bijbelaanhaling is echter meestal ver te zoeken. Iedereen kan Bijbelteksten vinden om zijn of haar praktische levenstijl in overeenstemming te brengen met Gods Woord... dat is echt niet zo moeilijk! Het probleem wordt groter als je de gehele Bijbel tot je hart laat spreken... dan ontkom je er niet aan of je merkt dat er diep van binnen bij sommige Bijbelteksten wat weerstand komt... ik zou zeggen: praat met de Heere in gebed en door het lezen van Zijn hele Woord! Dan krijg je in ieder geval betere argumenten om gospelmuziek te verdedigen... of misschien juist niet ;)\

  Wat opvalt is dat de discussie over Gods eenzijdige, soevereine genade werk in het hart van ene zondaar en aan de andere kant onze verantwoordelijkheid vaak terug komt. Dat is heel begrijpelijk... iedere zondag hoor je hoe noodzakelijk het is dat God door Zijn Geest onze geest levendmaakt en het zo mogelijk wordt om met Hem (Die Geest is) te communiceren. Uit de noodzakelijkheid van de wedergeboorte blijkt wel hoe wij volkomen van Hem afhankelijk zijn, als Hij niet een bovennatuurlijk werk in ons werkt... dan zullen wij ons nooit bekeren. Aan de andere kant spreekt de Bijbel super helder en scherp over onze verantwoordelijkheid en is de eis van geloof en bekering er voor een ieder! Dat is een enorm groot spanningsveld... 100% Gods werk in ons leven en tegelijkertijd toch ook 100% onze eigen verantwoordelijkheid die we ook ter harte moete nemen.

  En daar kom ik weer met gospelmuziek... het EO-Jubileumconcert heeft het eerste argument NUL keer navoren gehaald... en het tweede argument werd direct of indirect vele malen bezongen en besproken. Vanuit de reacties die ik heb gehoord over andere concerten en de toespraken die ik heb gehoord op EO- Jongerendag blijkt dat opnieuw! De mens en zijn keuze voor Jezus staat centraal... in plaats van dat het accent ligt op Gods wonderlijk en heerlijk werk in ons hart en onze geest dat Hij ons levendmaakt en onze ziel (je denken, willen en voelen) vernieuwt en in een proces verandert naar het beeld van Christus!
  De boodschap van gospelmuziek is veelal zo goedkoop en leeg... we zingen wel en we roemen (noemen) Zijn Naam... maar waarom? Het is toch juist het feit dat God ons opzoekt terwijl wij van Hem wegrennen... dat dát het grootste wonder is? En dát de roem en aanbidding in de mond geeft? Ik houd van worship en praise...maar niet zoals ik die tegen kom in de wereld die zichzelf 'christelijk' noemt... Amazing Grace, Eens was ik een vreemd'ling... dat soort gezangen en vele anderen... die hebben die dubbelheid: onze zondigheid en Gods heerlijkheid wél bijzonder goed in zich... waarom kan dat bij gospelteksten dan niet? Dat Bijbelse evenwicht mag ik toch ook in alle gospelteksten terug verwachten? Of vraag ik dan teveel van deze muzieksoort/style? Zeg het me dan...
  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Dit Yord- forum is niet echt geschikt om een zeer diepgravende argumentatielijn op te zetten. Maar wie na het lezen van de artikelen die het Reformatorisch Dagblad heeft gepubliceerd niet overtuigd is van de misleiding die er plaats vind door gospelmuziek... lees dan eens wat meer artikelen die hierover gaan.
  Op mijn site heb ik tijdelijk documenten gepubliceerd die over gospelmuziek gaan. Vooral het document dat gaat over Bijbelse Richtlijnen voor gospelmuziek heeft bij mij zeer veel waardering, net als de Elf argumenten vóór gospelmuziek. Geinteresseerd? -> www.amvroegop.nl
  Nifte
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:1

  Hier nog een mooie (verantwoorde) gospelsongtekst, ziet er warempel nog refomatorisch uit ook.

  In Christ alone my hope is found;
  He is my light, my strength, my song;
  This cornerstone, this solid ground,
  Firm through the fiercest drought and storm.
  What heights of love, what depths of peace,
  When fears are stilled, when strivings cease!
  My comforter, my all in all—
  Here in the love of Christ I stand.

  In Christ alone, Who took on flesh,
  Fullness of God in helpless babe!
  This gift of love and righteousness,
  Scorned by the ones He came to save.
  Till on that cross as Jesus died,
  The wrath of God was satisfied;
  For ev'ry sin on Him was laid—
  Here in the death of Christ I live.

  There in the ground His body lay,
  Light of the world by darkness slain;
  Then bursting forth in glorious day,
  Up from the grave He rose again!
  And as He stands in victory,
  Sin's curse has lost its grip on me;
  For I am His and He is mine—
  Bought with the precious blood of Christ.

  No guilt in life, no fear in death—
  This is the pow'r of Christ in me;
  From life's first cry to final breath,
  Jesus commands my destiny.
  No pow'r of hell, no scheme of man,
  Can ever pluck me from His hand;
  Till He returns or calls me home—
  Here in the pow'r of Christ I'll stand.

  juffie7
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:3

  @ Marcel, ik vind wel dat je een beetje krampachtig op alle argumenten springt, maar dat is misschien je stijl van discusieren.

  Wat betreft mijn reactie over de berijming van de psalmen, was puur van 'horen zeggen' om het zo maar eens te noemen. Toen wij het ooit eens hadden over de psalmen op school werd dit verteld door een docent.
  Eerlijk gezegd heb ik dit nooit nagetrokken, dat is misschien handig om te doen, mocht ik me er vreselijk voor interesseren. Helaas niet. Ik vind dat de psalmen heel erg veel schatten in zich hebben. Dezelfde mening heb ik echter ook over gospel.
  Wat ik vaak tegenkom in de 'gereformeerde gezindte' is de krampachtigheid, komen wel alle punten in een tekst voor, is het niet te eenzijdig... Ik vraag me af wat dat op langere termijn in de hand werkt. Werkelijk vervlakking, wereldgelijkvormigheid? Of juist een krampachtige houding naar God toe?
  Ik vraag het me gewoon af, hoor. Wie ben ik om daar een standpunt in te nemen. Maar als je kijkt naar het vechten van de duivel, het brullen en woeden wat hij aldoor doet, hoelang zal deze aarde nog bestaan? Is het dan niet juist de noodzaak om zoveel mensen te vertellen over Jezus!
  Ook door gospel. Maar als dat door krampachtige christenen de grond in wordt geboord, omdat het te eenzijdig zou zijn, dat zie ik als een wetticistische tegenwerking van het evangelie. Natuurlijk moet je critisch zijn, onwaarheden kunnen niet. Maar ik vertrouw op de tekts, waarin Jezus zegt dat Hij afmaakt wat hij begint. Als hij begint in een mensenleven met Zijn Liefde, dan komt de overtuiging van zonden ook. Andersom ook.
  Wie zijn wij om te beslissen op welke manier Gods liefdekoorden gaan trekken?
  vrijgezellig
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:113

  @flipenik

  fijn dat jij het zo zeker weet. Ik zou het ook graag zo zeker weten, helaas doe ik dat niet. Overigens er is ook schuldbelijdenis. een heel lied, volgens mij ook van Michael, I've been en dan allerlei zonden...

  benieuwd naar je reactie...

  vrijgezellig
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:113

  juffie7
  bezorger schreef op dinsdag 6 november 2007 - 08:23

  Het grappige vind ik wel, dat psalmen destijds op wereldse melodieen zijn gezet, zodat de kerk ze mee kon zingen... Who knows wat de echte inhoud van díe liedjes was... 

   

  hej, wat jij hier zegt wordt idd. gezegd. maar ook het tegendeel wordt beweerd. wat wel zo is is dat de psalmen zijn beinvloedt door de tijd waarin ze geschreven zijn, nl. de Verlichting. dit zie je aan woorden als: Opperwezen en deugd.
  vrijgezellig
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:113

  @ marcel-vroegop

  hoi, bedankt voor je fijne reactie. ik heb het heel moeilijk met gospel. ik vind het mooi. maar ik vraag mij af: is het goed?

  maar als je dan bijv. een lied hebt van Marcel Zimmer: psalm 84. dan vind ik dat weer heel mooi, het blijft heel dicht bij de Bijbel. Ik begrijp, mooi is niet de norm.

  ik vind het gewoon ontzettend moeilijk. ik heb een collega die veel heeft meegemaakt. zij zegt nu: God is mijn lieve Vader in de hemel en ik wil helemaal voor Hem leven, en zij draait gospel. (ze is al wat ouder hoor, sowieso boven de 30..)

  maar, hoe zou ik daar iets tegenin durven brengen?

  ik vind jou reactie echt heel fijn. niet zo vijandig en toch niet zomaar afkrakend, daar word ik zo moe van: als ze zeggen: o wat zondig. ze weten dan half niet hoe moeilijk het is...

  benieuwd naar je reactie, we kunnen evt. mailen?

   

  «  1  2  3  4  5  »