Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ongewild gegrepen

  Jongeren: Vooral populaire gospelliederen beetje eenzijdig

  Na twee uur praten ligt de prangende vraag op tafel: Is de boodschap van gospelzanger Michael W. Smith eerlijk, Bijbels? Barbera: „Het is niet onwaar wat hij zingt, maar het gaat er vooral over dat God van je houdt.” Mariëtte: „Is dat erg?” Cristian: „Ik hoor niet hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee, en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op.” Marcel: „Michaels boodschap is onwaar, zelfs leugenachtig. Als hij zijn God beschrijft en vervolgens vraagt: Ken jij die God?, dan zeg ik nee.”

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.


  De vier reformatorische jongeren bezoeken op uitnodiging van deze krant het gospelconcert op zaterdag 6 oktober van Michael W. Smith en Darlene Zschech in het Arnhemse Gelredome. Drie weken later ontmoeten ze elkaar weer, in Veenendaal, voor een gesprek over hun gezamenlijke ervaring en over gospelmuziek in het algemeen. Gespreksleider is Maarten van Middelkoop, jeugdwerkadviseur bij de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ. Ook hij was in het Gelredome.

  Op voorstel van Mariëtte wordt het gesprek begonnen met gebed. De jongeren realiseren zich dat het interview kritisch gelezen zal worden. Toch zijn ze bereid hun nek uit te steken. Ze hebben zich goed voorbereid. De Bijbel naast Maarten ligt open. Het is ieders wens om niet met eigen meningen op de proppen te komen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer.

  Maarten: „Zullen we eerst terugblikken op het Gelredome?”

  Cristian:
  „Het concert heeft mij gestimuleerd weer eens kritisch na te denken over mijn eigen, reformatorische traditie. Ik noem één puntje. Als 18.000 mensen in een stadion klappen voor Michael, dan vinden wij dat al gauw mensverheerlijking. Maar hoe zit dat bij ons, refo’s? Hebben wij ook niet onze dominees die we achternalopen?”

  Christian.

  Christian.

  Barbera: „Michael gaf zelf een mooi antwoord in het RD op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen hem vereren. Hij zei: Ik kan dat niet veranderen, maar ik bid voor hen.”

  Mariëtte: „Ik vond dat er een duidelijk verschil was tussen Darlene en Michael. In het begin, bij Darlene, stond de bas veel te hard. Je werd bijna omvergeblazen. Michaels muziek was rustiger, sprak mij meer aan. Veel van zijn nummers kende ik. Het concert maakte duidelijk dat er veel verschil in gospelmuziek is.”

  Marcel: „Mee eens. Michaels optreden was rustiger, maar ik zou het niet eerbiediger willen noemen.”

  Marcel.

  Marcel.

  Mariëtte: „Het leek wel of Darlene ADHD had. Ze stond zo te dansen.”

  Barbera: „Daardoor leek haar boodschap oppervlakkiger, maar is dat ook zo? Of denk ik dat omdat ik die stijl niet gewend ben?”

  Marcel: „Ik ben compleet geschrokken van haar gebed. Ze sprak tot God op een vrijpostige manier. Zo zou je nog niet tegen de bakker op de hoek durven spreken. Alsof God een slaaf is Die je kunt bevelen. Ik was er verontwaardigd over. Ze citeerde Psalm 40: „U geeft mij een nieuw lied in mijn hart.” Maar daarvoor staat: „U heeft mij uit het modderig slijk opgetrokken.” Waar komen wij, mensen, vandaan? Dat moeten we nooit vergeten.”

  Doe normaal
  Maarten lanceert de stelling: Gospelmuziek is wereldgelijkvormig vanwege de overeenkomsten met popmuziek.

  Marcel: „De beat bij gospel komt rechtstreeks uit de popmuziek. Het verbaasde mij hoe ik erdoor werd gegrepen. Het pakte me volledig, terwijl ik het niet wilde. M’n hart sloeg op hol. Ik zei tegen mezelf: Doe eens normaal man.”

  Cristian: „Ik herken dat. Ik had het idee dat ik gospel van voor tot achter lelijk zou vinden, maar ik stond versteld van de impact die vooral Michaels muziek op me had. Als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan, dan was ik ook opgestaan om mee te doen.”

  Mariëtte: „Michael bidt voor zijn concerten. Word je er daardoor misschien door gegrepen?”

   

  Mariëtte

  Mariëtte

  Marcel: „Ik vond het beangstigend. Het deed me denken aan eerdere ervaringen met popmuziek. Ik heb die muziek een tijdje aanbeden. Toen ik in het Gelredome zat, dacht ik: Hier kan zo een popzanger binnenstappen.”

  Cristian: „Michael zelf zegt dat alle popstijlen ook in de gospelmuziek voorkomen.”

  Mariëtte: „Doen gospelzangers de wereld na of is het juist andersom? Wij zijn geschapen als creatieve mensen die muziek mogen gebruiken tot Gods eer. God is zó groot, waarom zouden bepaalde stijlen dan niet mogen? Klassieke muziek is soms ook wereldgelijkvormig.”

  Cristian: „Je wilt eerbied proeven als iemand geestelijke teksten zingt. Beseffen gospelartiesten wat ze zingen? Van nature leven we ver bij God vandaan. Dan kun je God toch niet aanspreken alsof Hij je buurman is? Hij is heilig, wij zijn onheilig. Ik denk aan Psalm 62: „Mijn ziel is immers stil tot God.” Iemand als Hans Frinsel schrijft in De Oogst dat aanbidding in de Bijbel niet vaak gepaard gaat met veel decibels. Hij verwijst dan bijvoorbeeld naar Job. Geeft de stilte niet veel meer besef van het wonder van genade dan al dat lawaai?”

  Mariëtte: „Maar er staat ook in de Psalmen: Prijs de Heer, juich voor Hem.”

  Barbera: „Niet elke tekst past op elke muziek. Je gaat geen liefdeslied in hardrockstijl zingen.”

  Barbera.

  Barbera.  Maarten: „Welke rol speelt de factor smaak hierbij?

  Mariëtte: „Smaak heeft er absoluut mee te maken. Als iemand veel klassieke muziek luistert, is zijn smaak daardoor beďnvloed en zal hij moeite hebben met gospel.”

  Marcel: „Smaak speelt een rol, maar is niet het enige. Het nummer ”Healing rain” liet me niet meer los. Het zat ’s avonds tijdens het tandenpoetsen nog in m’n hoofd. Tegelijk vraag ik me af: Wat zingt Michael eigenlijk? „I’m not afraid.” Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook. Hoe kan Michael dat dan zingen?”

  Beetje hard
  Maarten pakt zijn Bijbel en leest voor uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „In artikel 1 staat een aantal eigenschappen van God. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed. Is dat ook het godsbeeld van gospelzangers?

  Barbera: „God staat in gospelmuziek heel dichtbij. „Hij houdt van je” is de belangrijkste boodschap van gospelzangers, hoewel ze natuurlijk ook wel over andere dingen zingen.”

  Mariëtte: „Ik ken veel gospelnummers, en daar zit echt wel variatie in.”

  Maarten: „In het Gelredome vertelde Michael hoe hij God ziet. Hij zei: God is op mij gesteld, Hij is op iedereen gesteld die hier is.”

  Maarten.

  Maarten.

  Marcel: „En vervolgens vroeg hij: Ken jij die God? Dan zeg ik nee. Hij bezingt een andere God dan ik ken.”

  Mariëtte: „Dat vind ik wel een beetje hard. Als je mensen voor God wilt winnen, is het logisch dat je vooral over Zijn liefde zingt. Je zegt tegen een onkerkelijk iemand ook niet: Jij gaat naar de hel. Daardoor zal hij echt niet God gaan dienen.”

  Cristian: „De theologische gedachte achter veel teksten is: Jezus heeft geleden, is gestorven, het is nu aan ons om er iets mee te doen. Dat is puur remonstrants en staat haaks op de leer van de Reformatie. Gospelzangers zingen wel over een rijke God, maar niet over een arme zondaar.”

  Maarten: „Op bijeenkomsten waar gospelmuziek klinkt, is er vaak een moment dat jongeren gevraagd wordt voor Jezus te kiezen. Hoe beoordelen jullie dat?”

  Marcel: „De muziek werkt naar dat moment toe, dus ligt het voor de hand dat jongeren die keus maken. Ik zou het ook doen. Maar realiseren deze mensen zich dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook de ongerechtigheid haat? Van die realiteit blijft op een gospelconcert weinig over.”

  Barbera: „Veel gospel is worshipmuziek; dan gaat het om aanbidding.”

  Marcel: „Oké, maar God moet wel volledig aanbeden worden, niet alleen in Zijn liefde. Ik snap trouwens best dat gospelzangers liever niet over Gods toorn zingen. Met zulke liedjes hoef je bij een platenmaatschappij niet aan te komen, want zo’n cd koopt geen mens.”

  Barbera: „Op de EO-Jongerendag wordt ook altijd gevraagd te kiezen voor Jezus. Ze leggen de keus helemaal bij jezelf neer. Ik vind dat best moeilijk, want wat blijft er dan van Gods werk over?”

  Cristian: „Het eenzijdig benadrukken van de uitverkiezing of juist van de verantwoordelijkheid van de mens moeten we allebei niet willen. De spanning tussen die twee is het mysterie van het Evangelie.”

  Ezelsoren
  Maken de reformatorische kerken zich terecht zorgen over de invloed van gospelmuziek op jongeren, wil Maarten weten.

  Marcel: „Ik vind van wel. In veel gospelliederen gaat het over de reactie van de mens op Gods liefde, maar waar is God Zelf? De mens met zijn ervaring staat zo centraal.”

  Cristian: „Luther zegt: „Voel eens aan je oren, dan merk je dat je ezelsoren hebt en dan sta je vanzelf weer op je plaats.” De Heere heeft ons en onze ervaring niet nodig. Als ik naar de teksten van gospelliederen kijk, dan mis ik het evenwicht van de Psalmen. Natuurlijk zijn sommige Psalmen van begin tot eind lofliederen. Maar vaker zie je dat het met ellende begint en met lofprijzing eindigt. Gospelliederen zetten gelijk zo hoog in dat je bijna niet hoger kunt.”

  Barbera: „Dat geldt vooral voor de populaire nummers. Als je verder zoekt, kom je ook wel andere teksten tegen. Maar als je eerlijk bent, hoor je liever over Gods liefde dan over het feit dat de mens zondig is.”

  Marcel: „Sterren krijgen pas licht tegen een donkere achtergrond. Juist als je ziet hoe zondig je bent, gaat Gods genade schitteren.”

  Maarten: „Was de boodschap in het Gelredome eerlijk, Bijbels?”

  Barbera: „De boodschap was niet onwaar, wel eenzijdig. Maar dan denk ik weer: Moet op één concert alles evenveel aan de orde komen? Dat gebeurt toch in de preek van een dominee ook niet altijd?”

  Mariëtte: „Als je God helemaal moet beschrijven, dan ben je lang bezig.”

  Maarten: „Er is die avond niet gezegd: Wie Gods liefde weigert, gaat verloren.”

  Mariëtte: „Dat had misschien wel gemoeten, ja.”

  Cristian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Mariëtte: „Wat moet er dan allemaal gebeuren in jou?”

  Cristian: „Als het niet mijn keuze, maar Gods werk is, dan komt het allemaal goed in mijn leven. Maar ik loop met de vraag hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op. Ik voel me door hem niet begrepen.”

  Halve waarheid
  Marcel sluit zich hier „van harte” bij aan. „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig. Persoonlijk mag ik de Heere kennen, maar ik ken ook de worsteling van Cristian. Het kost je alles om zalig te worden. Mijn wil moet steeds weer buigen voor Gods wil. Zing daar eens over, over die strijd. De Psalmen doen dat ook. Laten gospelzangers ervoor zorgen dat hun boodschap eerlijk is. Het gaat soms om wat er niet gezegd wordt. Een halve waarheid is een hele leugen.”

  Mariëtte: „Ik sta ervan te kijken dat veel refojongeren wel popmuziek luisteren en geen gospel. Pop kan een heel verkeerde uitwerking op je hebben; met gospel krijg je nog een goede boodschap mee. Ik zou zeggen: Stop acuut met pop.”

  Maarten: „Minister Rouvoet liet maandag in het RD weten dat hij Jezus had ervaren in het Gelredome. Wat vinden jullie van zo’n uitspraak?”

  Barbera: „Niet ons gevoel is de maat.”

  Cristian: „Er is geen geloof zonder gevoel, wel gevoel zonder geloof. Gods Woord blijft de norm. Toets gospelliederen aan de Psalmen, want die zijn door God Zelf geďnspireerd. Tegelijk vraag ik me af: Waarom luisteren zo veel refojongeren naar gospel? Omdat ze behoefte hebben aan levende getuigenissen.”

  Zijn de jongeren aan het eind van het gesprek veranderd van mening? Vier keer nee.

  Marcel: „Ik ben eerder bevestigd in mijn bezwaren tegen gospel.”

  Vonden ze het gesprek waardevol? Vier keer ja.

  Mariëtte: „Het is goed meer van elkaars argumenten te weten.”

  Lees meer in het dossier Gospelmuziek.

  Reacties (68)

  immetje
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:365

  "Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook"

  Dit vind ik geen goed argument. Waarom was Jesaja bang of waarvoor was Johannes bang? Voor de toorn van God over zijn eigen leven? Of voor wat de mensen hen wilden of zouden kunnen aan doen?

  Ik denk dat Michael (ik heb het allemaal niet gevolgd) niet bang is voor het oordeel van God, omdat hij weet dat God zijn Verlosser is. Dan hoef je toch ook niet bang te zijn?

  Worteltje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:24

  Ik vond en vind het heel mooi en indrukwekkend om dit gesprek te lezen!! Bedankt!
  kvdsteeg
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:7

  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.

  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.

  Hem alleen de eer! en geen mensen

  corah
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:108

  Ik vind het wel een goed artikel, vooral de jongens hebben sterke argumenten voor hun mening. De meiden wat minder, die vind ik wat zwakker in hun argumenten, je kan er niet echt uit opmaken hoe hun nou precies denken over die gospelavond en over gospelmuziek zelf. dat vind ik jammer, hun mening vind ik niet echt duidelijk, wat oppervlakkig

  Mijn mening over gospel muziek is verschillend, de teksten vind ik vaak wel goed, maar die vind ik zelf soms wat te vrij, ze doen dan net of Jezus een goede bekende is, en alsof hij je vriend is, het wordt soms dan een beetje een vriend-vriend verhouding, in plaats van een God- mens verhouding.  Verder vind ik het jammer dat er dan heel veel bass bij gebruikt moet worden. waarom is dat nodig? Niet dat er iets tegen dat instrument is, maar het wordt in de popwereld ook gebruikt, En dan wel vaak op een slechte manier. Zef nou eens eerlijk dat je wel beinvloed wordt door al die bassen, je gaat al snel een beetje mee swingen. Zou Jezus dat ook hebben gedaan? een beetje gaan meedansen? En het is ook nog eens schadelijk voor je gehoor....  probeer je altijd af te vragen zou Jezus dit ook gedaan hebben?

  What Would Jezus Do?

  het-doet-pijn-als-je-verkering-uitgaat
  redacteur
  Quote bericht
  aantal posts:645

  ik luiter nooit naar gospel musiek!!
  Lizy
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:169

  „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig.

  dat vind ik wel heel ver gaan. zoals wat vaak gezegd word: waarom zeggen refojongeren zo gauw dat het leugenachtig is als het niet volgens hun principes is??
  vakantie-is-cool
  verslaggever
  Quote bericht
  aantal posts:981

  kvdsteeg
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 13:51

  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.

  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.

  Hem alleen de eer! en geen mensen

  ik luister ook gospel maar ik vereer Michael bijv. helemaal niet hoor


  SuGwavot
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:15


  @kvdsteeg, jij zei:
  gospel is een nieuwe manier van werken van de duivel.
  we hebben toch immers genoeg Psalmen en geestelijke liederen.
  Hem alleen de eer! en geen mensen

  Daar ben ik het niet mee eens. De Psalmen zijn (zoals in het stuk al stond) geïnspireerd door God. Maar verdere geestlijke liederen zijn toch ook door mensen bedacht? Ja, vaak naar aanleiding van Bijbelverzen, maar dat is met veel gospelliedjes ook zo.

  En @corah: David danste ook

  Je kan God ook eren dmv. gospelliedjes! Hier wordt gospel vaak bestempeld als 'slecht' op grond van het concert. Maar stel je voor: Je bent thuis in je binnenkamer, en je zet een cd van Michael op, bijvoorbeeld nummer 'Here I am to worship'. Dan kan je God zéker de eren!

  Ik vroeg mij ook af: Wat vinden jullie van Opwekking-liedjes?

   En Hij zeide: "De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God."
  lindietje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:39

  marcel en christian:

  zeer goed verwoordt, allebei!

  en nog even over 'het kiezen voor Jezus', op gospelconcerten e.d: hierin is het groepsverband heel gevaarlijk. omdat iedereen opstaat o.i.d, doe jij het ook waarschijnlijk sneller, omdat je niet wil opvallen tussen al die mensen! dan is het geen persoonlijke zaak meer, maar een zaak van de groep!

  gerben
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:73

  ja hoor !!! gospel van de duivel  ik luister het ook en je mag God ook wel met andere liederen prijzen die liederen zijn juist veel persoonlijker en als je denkt dat het van de duivel is moet je is ff verder lezen
  snarf
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:80

  goed stuk en goede meningen

   

  @kvdsteeg: laten we stoppen met de discusie, we waren dacht ik wel zo'n beetje uitgediscuseert. Als je erg van discuseren houdt over gospel enz. kun je beter je registreren op een forum.

  Willemine
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:36

  Ik ben het volledig met Christian eens! De nadruk wordt op Gods liefde gelegd en dat God van je houd. Sorry hoor, misschien benk een beetje hard maar degenen die op zo´n gospelconcert komen lezen de bijbel niet goed.

  Ik zeg niet dat ik goed ben, beter ben. Maar in de bijbel staat alles zo duidelijk. En kijk naar de Christen reis! Daar past geen gospel in hoor. God houd niet van iedereen en je kunt hem zelf absoluut niet aannemen. Anders is het toch jouw eer en God ga je voorbij. Alleen Gods genade kan je bekeren.

  @ Lizy

  Ze zeggen misschien snel dat het leugenachtig is. Maar is dat niet zo dan. Je zegt van de Islam ook wel dat het een leugenachtige godsdienst is. Dat denk ik. Het is tegen mijn principe als je een bepaald soort Gospel luistert en dan is het voor mij leugenachtig! Maar dat is mijn mening hoor!

  Janko125
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:39

  ga jij maar aan een ger gem dominee(Schreuder bijv.) hoe hij over gospel denkt!

  ik weet zeker dat hij tranen in zijn ogen krijgt van verdriet!

  Ramon77
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:4

  Het doet me verdriet als mensen zeggen dat onze Vader niet de God van liefde is. GOD is liefde er staat toch dat JEZUS is gestorven voor een ieder die hem aanneemt, dat is LIEFDE meer liefde dan wij kunnen bedenken.

  In 2 Petr. 3 : 9 vinden we bijvoorbeeld: “De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen”. Nog een Nieuwtestamentische tekst die dit laat zien is 1 Tim. 2 : 4: “Die wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen”.

  Maar hoe zit het dan met dat kiezen van God voor de grondlegging der wereld? (Ef. 1 : 4). Het gaat erom dat de tekst laat zien, dat God u uitkoos “in Hem”, in Zijn Zoon! God wist reeds voor de schepping – de Heere God is Almachtig en Alwetend – of u Zijn Zoon als uw persoonlijke Verlosser zou accepteren of niet. En op grond daarvan koos Hij u uit! God heeft “voorkennis” (1 Petr. 1 : 2).

   Er staat in de BIJBEL dat hij wil dat niemand verloren gaat. Kvraag me af waarom jullie denken dat je hem niet kan aannemen.

  God is Liefde verhart geen harten iedereen is voor hem gelijk, De Heere verhardt het hart niet, totdat de mens zelf gekozen heeft! We weten dat God Israël, nadat zij haar Messias verworpen heeft, verhard heeft (Rom. 11 : 25). Zo zien we dat de Heere ook de heidenen een verharding zendt, wanneer zij Hem verwerpen. In 2 Thess. 2 : 9 – 12 lezen we: “Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in hen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid”. U ziet hier dat de keus van de mens aan de verharding vooraf gaat!

  Worship=AANBIDDING daar ging het om bij het concert!!!

  Lizz
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:76

  @janko125: het gaat er niet om wat een dominee zegt! maar wat God ervan zegt.

  ---

  Waarom denken mensen altijd dat zij het wel weten en datzij wel een middenweg vinden, maar wat zou God van gospel vinden, psalm 150 ja! klassieke muziek kan heel slecht teksten hebben!(dacht ik zoow)

  bovendien, waar is muziek van, van God of van de duivel, Wie heeft ervoor gezorgd dat muziek kan worden gemaakt? nou...

  muziek gaat niet om het ritme maar om te tekst, idd, in gospel gaat het vooral over liefde, maar het gaat er bij gospel om, om vooral niet-christenen te bereiken en het is uitgegroeid tot ook voor mensen die geloven(dacht ik zoow) maar er worden tegenwoordig ook weer meer nummers gemaakt over schuld en wat Jezus deed enzoow.. had ik gehoord, om de balans weer een beetj te maken. eigenlijk is het zo:  in de germ. gem. en dat soort kerken gaat het teveel alleen om zonde, schuld en uitverkiezing,

  en in gospel misschien teveel alleen over liefde van God en wat de mens moet doen.

  maar in dit soort artikels gaat het vooral over de muziekstijl en ik denk ook echt dat, dat smaak is!

   

   

  1  2  3  4  5  »