Yord herfst logo
Home      Zoeken      

  Ongewild gegrepen

  Jongeren: Vooral populaire gospelliederen beetje eenzijdig

  Na twee uur praten ligt de prangende vraag op tafel: Is de boodschap van gospelzanger Michael W. Smith eerlijk, Bijbels? Barbera: „Het is niet onwaar wat hij zingt, maar het gaat er vooral over dat God van je houdt.” Mariëtte: „Is dat erg?” Cristian: „Ik hoor niet hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee, en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op.” Marcel: „Michaels boodschap is onwaar, zelfs leugenachtig. Als hij zijn God beschrijft en vervolgens vraagt: Ken jij die God?, dan zeg ik nee.”

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.

  Vier jongeren bezochten een gospelconcert.


  De vier reformatorische jongeren bezoeken op uitnodiging van deze krant het gospelconcert op zaterdag 6 oktober van Michael W. Smith en Darlene Zschech in het Arnhemse Gelredome. Drie weken later ontmoeten ze elkaar weer, in Veenendaal, voor een gesprek over hun gezamenlijke ervaring en over gospelmuziek in het algemeen. Gespreksleider is Maarten van Middelkoop, jeugdwerkadviseur bij de christelijke gereformeerde jongerenorganisatie LCJ. Ook hij was in het Gelredome.

  Op voorstel van Mariëtte wordt het gesprek begonnen met gebed. De jongeren realiseren zich dat het interview kritisch gelezen zal worden. Toch zijn ze bereid hun nek uit te steken. Ze hebben zich goed voorbereid. De Bijbel naast Maarten ligt open. Het is ieders wens om niet met eigen meningen op de proppen te komen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer.

  Maarten: „Zullen we eerst terugblikken op het Gelredome?”

  Cristian:
  „Het concert heeft mij gestimuleerd weer eens kritisch na te denken over mijn eigen, reformatorische traditie. Ik noem één puntje. Als 18.000 mensen in een stadion klappen voor Michael, dan vinden wij dat al gauw mensverheerlijking. Maar hoe zit dat bij ons, refo’s? Hebben wij ook niet onze dominees die we achternalopen?”

  Christian.

  Christian.

  Barbera: „Michael gaf zelf een mooi antwoord in het RD op de vraag wat hij ervan vindt dat mensen hem vereren. Hij zei: Ik kan dat niet veranderen, maar ik bid voor hen.”

  Mariëtte: „Ik vond dat er een duidelijk verschil was tussen Darlene en Michael. In het begin, bij Darlene, stond de bas veel te hard. Je werd bijna omvergeblazen. Michaels muziek was rustiger, sprak mij meer aan. Veel van zijn nummers kende ik. Het concert maakte duidelijk dat er veel verschil in gospelmuziek is.”

  Marcel: „Mee eens. Michaels optreden was rustiger, maar ik zou het niet eerbiediger willen noemen.”

  Marcel.

  Marcel.

  Mariëtte: „Het leek wel of Darlene ADHD had. Ze stond zo te dansen.”

  Barbera: „Daardoor leek haar boodschap oppervlakkiger, maar is dat ook zo? Of denk ik dat omdat ik die stijl niet gewend ben?”

  Marcel: „Ik ben compleet geschrokken van haar gebed. Ze sprak tot God op een vrijpostige manier. Zo zou je nog niet tegen de bakker op de hoek durven spreken. Alsof God een slaaf is Die je kunt bevelen. Ik was er verontwaardigd over. Ze citeerde Psalm 40: „U geeft mij een nieuw lied in mijn hart.” Maar daarvoor staat: „U heeft mij uit het modderig slijk opgetrokken.” Waar komen wij, mensen, vandaan? Dat moeten we nooit vergeten.”

  Doe normaal
  Maarten lanceert de stelling: Gospelmuziek is wereldgelijkvormig vanwege de overeenkomsten met popmuziek.

  Marcel: „De beat bij gospel komt rechtstreeks uit de popmuziek. Het verbaasde mij hoe ik erdoor werd gegrepen. Het pakte me volledig, terwijl ik het niet wilde. M’n hart sloeg op hol. Ik zei tegen mezelf: Doe eens normaal man.”

  Cristian: „Ik herken dat. Ik had het idee dat ik gospel van voor tot achter lelijk zou vinden, maar ik stond versteld van de impact die vooral Michaels muziek op me had. Als ik naar mijn gemoed te werk was gegaan, dan was ik ook opgestaan om mee te doen.”

  Mariëtte: „Michael bidt voor zijn concerten. Word je er daardoor misschien door gegrepen?”

   

  Mariëtte

  Mariëtte

  Marcel: „Ik vond het beangstigend. Het deed me denken aan eerdere ervaringen met popmuziek. Ik heb die muziek een tijdje aanbeden. Toen ik in het Gelredome zat, dacht ik: Hier kan zo een popzanger binnenstappen.”

  Cristian: „Michael zelf zegt dat alle popstijlen ook in de gospelmuziek voorkomen.”

  Mariëtte: „Doen gospelzangers de wereld na of is het juist andersom? Wij zijn geschapen als creatieve mensen die muziek mogen gebruiken tot Gods eer. God is zó groot, waarom zouden bepaalde stijlen dan niet mogen? Klassieke muziek is soms ook wereldgelijkvormig.”

  Cristian: „Je wilt eerbied proeven als iemand geestelijke teksten zingt. Beseffen gospelartiesten wat ze zingen? Van nature leven we ver bij God vandaan. Dan kun je God toch niet aanspreken alsof Hij je buurman is? Hij is heilig, wij zijn onheilig. Ik denk aan Psalm 62: „Mijn ziel is immers stil tot God.” Iemand als Hans Frinsel schrijft in De Oogst dat aanbidding in de Bijbel niet vaak gepaard gaat met veel decibels. Hij verwijst dan bijvoorbeeld naar Job. Geeft de stilte niet veel meer besef van het wonder van genade dan al dat lawaai?”

  Mariëtte: „Maar er staat ook in de Psalmen: Prijs de Heer, juich voor Hem.”

  Barbera: „Niet elke tekst past op elke muziek. Je gaat geen liefdeslied in hardrockstijl zingen.”

  Barbera.

  Barbera.  Maarten: „Welke rol speelt de factor smaak hierbij?

  Mariëtte: „Smaak heeft er absoluut mee te maken. Als iemand veel klassieke muziek luistert, is zijn smaak daardoor beďnvloed en zal hij moeite hebben met gospel.”

  Marcel: „Smaak speelt een rol, maar is niet het enige. Het nummer ”Healing rain” liet me niet meer los. Het zat ’s avonds tijdens het tandenpoetsen nog in m’n hoofd. Tegelijk vraag ik me af: Wat zingt Michael eigenlijk? „I’m not afraid.” Ik ben niet bang. Waarvoor niet? Jesaja was wel bang. En de apostel Johannes ook. Hoe kan Michael dat dan zingen?”

  Beetje hard
  Maarten pakt zijn Bijbel en leest voor uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis. „In artikel 1 staat een aantal eigenschappen van God. Hij is eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige Fontein van alle goed. Is dat ook het godsbeeld van gospelzangers?

  Barbera: „God staat in gospelmuziek heel dichtbij. „Hij houdt van je” is de belangrijkste boodschap van gospelzangers, hoewel ze natuurlijk ook wel over andere dingen zingen.”

  Mariëtte: „Ik ken veel gospelnummers, en daar zit echt wel variatie in.”

  Maarten: „In het Gelredome vertelde Michael hoe hij God ziet. Hij zei: God is op mij gesteld, Hij is op iedereen gesteld die hier is.”

  Maarten.

  Maarten.

  Marcel: „En vervolgens vroeg hij: Ken jij die God? Dan zeg ik nee. Hij bezingt een andere God dan ik ken.”

  Mariëtte: „Dat vind ik wel een beetje hard. Als je mensen voor God wilt winnen, is het logisch dat je vooral over Zijn liefde zingt. Je zegt tegen een onkerkelijk iemand ook niet: Jij gaat naar de hel. Daardoor zal hij echt niet God gaan dienen.”

  Cristian: „De theologische gedachte achter veel teksten is: Jezus heeft geleden, is gestorven, het is nu aan ons om er iets mee te doen. Dat is puur remonstrants en staat haaks op de leer van de Reformatie. Gospelzangers zingen wel over een rijke God, maar niet over een arme zondaar.”

  Maarten: „Op bijeenkomsten waar gospelmuziek klinkt, is er vaak een moment dat jongeren gevraagd wordt voor Jezus te kiezen. Hoe beoordelen jullie dat?”

  Marcel: „De muziek werkt naar dat moment toe, dus ligt het voor de hand dat jongeren die keus maken. Ik zou het ook doen. Maar realiseren deze mensen zich dat God niet alleen liefde is, maar dat Hij ook de ongerechtigheid haat? Van die realiteit blijft op een gospelconcert weinig over.”

  Barbera: „Veel gospel is worshipmuziek; dan gaat het om aanbidding.”

  Marcel: „Oké, maar God moet wel volledig aanbeden worden, niet alleen in Zijn liefde. Ik snap trouwens best dat gospelzangers liever niet over Gods toorn zingen. Met zulke liedjes hoef je bij een platenmaatschappij niet aan te komen, want zo’n cd koopt geen mens.”

  Barbera: „Op de EO-Jongerendag wordt ook altijd gevraagd te kiezen voor Jezus. Ze leggen de keus helemaal bij jezelf neer. Ik vind dat best moeilijk, want wat blijft er dan van Gods werk over?”

  Cristian: „Het eenzijdig benadrukken van de uitverkiezing of juist van de verantwoordelijkheid van de mens moeten we allebei niet willen. De spanning tussen die twee is het mysterie van het Evangelie.”

  Ezelsoren
  Maken de reformatorische kerken zich terecht zorgen over de invloed van gospelmuziek op jongeren, wil Maarten weten.

  Marcel: „Ik vind van wel. In veel gospelliederen gaat het over de reactie van de mens op Gods liefde, maar waar is God Zelf? De mens met zijn ervaring staat zo centraal.”

  Cristian: „Luther zegt: „Voel eens aan je oren, dan merk je dat je ezelsoren hebt en dan sta je vanzelf weer op je plaats.” De Heere heeft ons en onze ervaring niet nodig. Als ik naar de teksten van gospelliederen kijk, dan mis ik het evenwicht van de Psalmen. Natuurlijk zijn sommige Psalmen van begin tot eind lofliederen. Maar vaker zie je dat het met ellende begint en met lofprijzing eindigt. Gospelliederen zetten gelijk zo hoog in dat je bijna niet hoger kunt.”

  Barbera: „Dat geldt vooral voor de populaire nummers. Als je verder zoekt, kom je ook wel andere teksten tegen. Maar als je eerlijk bent, hoor je liever over Gods liefde dan over het feit dat de mens zondig is.”

  Marcel: „Sterren krijgen pas licht tegen een donkere achtergrond. Juist als je ziet hoe zondig je bent, gaat Gods genade schitteren.”

  Maarten: „Was de boodschap in het Gelredome eerlijk, Bijbels?”

  Barbera: „De boodschap was niet onwaar, wel eenzijdig. Maar dan denk ik weer: Moet op één concert alles evenveel aan de orde komen? Dat gebeurt toch in de preek van een dominee ook niet altijd?”

  Mariëtte: „Als je God helemaal moet beschrijven, dan ben je lang bezig.”

  Maarten: „Er is die avond niet gezegd: Wie Gods liefde weigert, gaat verloren.”

  Mariëtte: „Dat had misschien wel gemoeten, ja.”

  Cristian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Mariëtte: „Wat moet er dan allemaal gebeuren in jou?”

  Cristian: „Als het niet mijn keuze, maar Gods werk is, dan komt het allemaal goed in mijn leven. Maar ik loop met de vraag hoe ik aan die God kom. Daar worstel ik mee en daar krijg ik bij Michael geen antwoord op. Ik voel me door hem niet begrepen.”

  Halve waarheid
  Marcel sluit zich hier „van harte” bij aan. „Michaels boodschap, en ook wat je op een EO-Jongerendag hoort, is onwaar, zelfs leugenachtig. Persoonlijk mag ik de Heere kennen, maar ik ken ook de worsteling van Cristian. Het kost je alles om zalig te worden. Mijn wil moet steeds weer buigen voor Gods wil. Zing daar eens over, over die strijd. De Psalmen doen dat ook. Laten gospelzangers ervoor zorgen dat hun boodschap eerlijk is. Het gaat soms om wat er niet gezegd wordt. Een halve waarheid is een hele leugen.”

  Mariëtte: „Ik sta ervan te kijken dat veel refojongeren wel popmuziek luisteren en geen gospel. Pop kan een heel verkeerde uitwerking op je hebben; met gospel krijg je nog een goede boodschap mee. Ik zou zeggen: Stop acuut met pop.”

  Maarten: „Minister Rouvoet liet maandag in het RD weten dat hij Jezus had ervaren in het Gelredome. Wat vinden jullie van zo’n uitspraak?”

  Barbera: „Niet ons gevoel is de maat.”

  Cristian: „Er is geen geloof zonder gevoel, wel gevoel zonder geloof. Gods Woord blijft de norm. Toets gospelliederen aan de Psalmen, want die zijn door God Zelf geďnspireerd. Tegelijk vraag ik me af: Waarom luisteren zo veel refojongeren naar gospel? Omdat ze behoefte hebben aan levende getuigenissen.”

  Zijn de jongeren aan het eind van het gesprek veranderd van mening? Vier keer nee.

  Marcel: „Ik ben eerder bevestigd in mijn bezwaren tegen gospel.”

  Vonden ze het gesprek waardevol? Vier keer ja.

  Mariëtte: „Het is goed meer van elkaars argumenten te weten.”

  Lees meer in het dossier Gospelmuziek.

  Reacties (68)

  elsjuhtje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Oei, ik word helemaal kregelig als ik dat hoor van 'dominees die tranen in hun ogen krijgen' ze HOEVEN er toch niet naar te luisteren? Van Wie komt de rust en vrede die iemand als MWS voelt? Hoe durven wij het lef te hebben om zoiets te zien als 'niet iets van God'. Hij is ALMACHTIG. En wij denken zo bekrompen over Hem dat wij ons voorstellen dat Hij, net als wij meestal, maar 1 muziekstijl mooi zou vinden. Ik geloof dat ik dit al eens gezegd heb bij die andere discussie...

  En kan iemand mij uitleggen.... *ik weet het serieus niet!* Als er staat 'want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft enz...' waarom mogen we met de 'wereld' niet iedereen opvatten? Begrijp me niet verkeerd, maar God eist van iedereen liefde (dat is de hoofdregel van de wet) hoe zou het kunnen dat Hij wil dat wij HEM EN onze naaste liefhebben en dat Hij ondertussen het grootste deel van de wereld NIET liefheeft? Ik zeg dit niet om te spotten, maar ik begrijp dat niet!

  En over Smitty: Ik vind het echt een topvent! Ik denk dat hij nederiger is dan veel van ons.... en sja, dat meedoen met die muziek...ik zie er geen bezwaar tegen eigk, ik ben ook op 't concert geweest en heb heel hard meegezongen enzo:)

  blond007
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:2

  @Willemine

  De Christenreis van Bunyan is geen Bijbel. Bovendien had men in die tijd nog niet eens van het fenomeen gospelmuziek gehoord. Op grond hiervan vind ik het krom dat je dit overigens prachtige boek erbij betrekt. Wat je over Psalm 150 zegt is wel waar! Boven de Psalm bij mij staat Alles wat adem heeft, loof de HEERE. Dit kan vertaald worden met "Everything that has breathe, praise the Lord", de titel van een nummer van de al wat oudere gospelrockformatie Petra! In deze psalm staat bijzonder veel het woordje Loof, en ik zie geen enkele keer een verwijzing naar de ellende in deze psalm, slecht dankbaarheid! Ook staat er in psalm 150: "Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en de fluit; looft Hem met het snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluk!"

  @ Janko125

  Michael mag als persoon niet vereerd worden (en als je het interview in het eerste gedeelte goed heb gelezen, wil hij dat ook helemaal niet!!), dus ook welke dominee dan ook mag deze eer niet krijgen!

   

  Ik ben het helemaal eens dat muziekstijl persoonlijke smaak is. Als christen ben ik ervan overtuigd dat het een taak is om onszelf erop te wijzen welke muziek je wel en en welke muziek je niet kan luisteren! Het gaat bij muziek niet om het pakpapier, welk soort muziek, maar om het cadeau, wat de tekst is.. En ik ben ervan overtuigd dat Michael, en met hem vele andere gospelartiesten in welk genre van muziek dan ook goede teksten hebben!

  maussie
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:35

  wat een heel mooi en interresant interview!!!zulke moete ze vaker in de krant zetten!!!egt superrr

  maar warom zeggen mensen hierow...dat we genoeg geestelijke liederen hebben als sommige liederen door sommige dominees worden afgekeurd????ik vind het juist beter waneer mensen gospel of opwekking enz.enz..luisteren dan wanneer ze pop luisteren!!want dat gaan mesnen tog sneller luisteren dan psalmen....duz wat vinden jullie nou beter???

  en een niwe manier van de duivel vind ik serieus egt heel errug overdreven!!!ik kan nie begrijpen hoe dat in je opkomt om dat hier te type..om dat te denke begrijp ik zelfs nie!!

  maartie
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:55

  hoi misgien zege ze dat wel vaak maar in deze situatie is het gewoon waar!!!
  hoihoi
  journalist
  Quote bericht
  aantal posts:2992

  bedankt...kvint altijd wel fijn zulk soort stukken!!!

   

  Adje
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:121

  Wat een superduidelijk artikel! De meningen komen niet altijd even duidelijk naar voren, maar dat geeft niet. Er staat in de inleiding van het artikel al dat het 'ieders wens is om niet met eigen meningen op de proppen te kmoen, maar het gesprek te voeren met Gods Woord als richtsnoer'. Dit lijkt me duidelijk genoeg gesteld...
  Ik vind het een beetje onzinnig wanneer er gezegd wordt dat dominee X uit kerkgenootschap Y er 'tranen van in zn ogen zou krijgen'. Precies hetzelfde vind ik dat er op bv. de Ger.Gem. een soort van stempel wordt gedrukt door sommige jongeren die reageren dat daar 'alleen maar' over zonde en schuld wordt gepreekt. Ietwat zwart-wit... (ter verduidelijking: Ik ben niet Ger.Gem., dus ik voel me niet aangesproken o.i.d.)
  Gr. Adje
  LovedbyGod
  correspondent
  Quote bericht
  aantal posts:205

  elsjuhtje
  bezorger schreef op vrijdag 2 november 2007 - 20:00

  Oei, ik word helemaal kregelig als ik dat hoor van 'dominees die tranen in hun ogen krijgen' ze HOEVEN er toch niet naar te luisteren? Van Wie komt de rust en vrede die iemand als MWS voelt? Hoe durven wij het lef te hebben om zoiets te zien als 'niet iets van God'. Hij is ALMACHTIG. En wij denken zo bekrompen over Hem dat wij ons voorstellen dat Hij, net als wij meestal, maar 1 muziekstijl mooi zou vinden. Ik geloof dat ik dit al eens gezegd heb bij die andere discussie...

  En kan iemand mij uitleggen.... *ik weet het serieus niet!* Als er staat 'want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft enz...' waarom mogen we met de 'wereld' niet iedereen opvatten? Begrijp me niet verkeerd, maar God eist van iedereen liefde (dat is de hoofdregel van de wet) hoe zou het kunnen dat Hij wil dat wij HEM EN onze naaste liefhebben en dat Hij ondertussen het grootste deel van de wereld NIET liefheeft? Ik zeg dit niet om te spotten, maar ik begrijp dat niet!

  En over Smitty: Ik vind het echt een topvent! Ik denk dat hij nederiger is dan veel van ons.... en sja, dat meedoen met die muziek...ik zie er geen bezwaar tegen eigk, ik ben ook op 't concert geweest en heb heel hard meegezongen enzo:)


  eindelijk,,, iemand die het HELEMAAL met me eens is :D

  dat voelt egt fijn:) Smitty is gaaf!

  gymmare
  stagiair
  Quote bericht
  aantal posts:84

  ik weet ook eigenlijk niet hoe het zit, maar ik weet wel dat God naar je haart kijkt. dus als je mee luisterdt zo dat je kun zeggen 'oh, ik doe het wel hoor' dan is het niet goed. maar als je echt God lief hebt...?

  ook is gospel musik eenzijdig. maar er zit wel lof van God in. mischien moeten we gewoon de psalmen op een andere (vrolijker voor de vrolijke texten) op een ander berijming zeten. of gospel musik zien te vinden dat ook over de verlooren heid van onz als zondaars zingt.

  maar ook: vermijdt al het schijn van kwaad, dus mischien moet je weg van alle pop/rock musik blijven, inclusief gospel??????????
  maar we zingen wel hymns....

  ik weet het niet hoor, we blijven hier maar over door argumenteeren, over smaak (en opinie) valt niet te twisten... God kijkt naar je hart.
  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Dag leeftijdsgenoten,

  Door het interview hebben we als geïnterviewde jongeren denk ik veel losgemaakt. En dat het gesprek gevoerd wordt over gospelmuziek is alleen maar goed, is mijn persoonlijke mening. Het vervelende bij een interview is, dat wanneer iemand het artikel leest niet dóór kan vragen op bepaalde zaken. Gelukkig biedt Yord daar een mogelijkheid toe en ik heb jullie reacties gelezen. Hieronder probeer ik wat antwoorden te geven op vragen of opmerkingen die ik heb gelezen. Als iemand er specifieker over door wil spreken dan kan dat natuurlijk. Door opmerkingen en reacties te nummeren hoop ik dat het wat meer lijn in gesprekken/ postings komt. Het is achteraf bezien een zeer lange reactie geworden, voor hen die dit artikel liever in Word bestuderen: dat kan! Volg dan de volgende link: www.amvroegop.nl/yordreactie.doc

   

  Hieronder volgen 8 reacties op diverse postings.

   

  Ik spreek graag met jullie verder over dit onderwerp en wanneer je liever persoonlijk reageert dan mag dat ook, al is het voor de overige forumleden altijd fijn om jouw reactie te mogen horen.

   

   

  Gods zegen van harte toegebeden al ken ik jullie niet persoonlijk,

   

   

  Marcel Vroegop

   

  marcelvroegop@hotmail.com
  www.amvroegop.nl

   

  -1- immetje Ik haal de zin van Michael W. Smith uit het nummer Healing Rain aan waarin hij o.a. zingt: “I’m not afraid” Ik heb mijn bezwaren bij dit nummer en ik zal dat proberen uit te leggen, wát die bezwaren zijn en wat o.a. Exodus 3, Exodus 33, Jesaja 6 en Openbaringen 1 daar mee te maken hebben.

  - De tekst is vaag en onduidelijk voor de luisteraar is niet direct te begrijpen wat er wordt bedoelt met ‘healing rain’, iedereen kan mogelijke uitleggingen geven, maar helder is het sowieso niet. De apostel Paulus waarschuwt op meerdere plaatsen voor vaagheid en onduidelijk boodschappen o.a. 1 Kor. 14:15 en Kol. 2:4, maar er zijn bij alle tekstaanhalingen meerdere teksten te noemen die direct of indirect hierover spreken.

  - Als ik bij deze tekst van het beste uitga en mij voorstel dat deze regen die bezongen wordt alles te maken heeft met de onuitsprekelijke heerlijkheid en majesteit van God dan snap ik de volgende zin niet: “ik ben niet bang” Ik geloof inderdaad niet dat Michael W. Smith bang is voor het oordeel, maar uit het lied blijkt niet dat hij het over het oordeel heeft. Hij bezingt als onderwerp van zijn lied de heilgevende/reddinggevende regen (uit de hemel, red. AMV). Maar in de Bijbel kom ik nu juist tegen dat wanneer God Zichzelf krachtig openbaart in al Zijn heerlijkheid en majesteit dan zie ik iedere keer weer dezelfde reactie: wegkruipen, schuilen en als dood (in het Grieks: als een lijk) neervallen voor Gods majesteit. Al die mensen waarbij we dit diepe ontzag voor God zien zijn ware kinderen van God. Mozes, Jesaja en de apostel Johannes. De laatste vind ik het meest bijzonder weet je waarom? Wanneer je toch aan de borst van de Heere Jezus gelegen hebt dan kun je toch wel spreken van een goed, intiem en liefdevol contact (Joh. 13:25) en dat nu net deze apostel als dood aan de voeten van Zijn Heiland valt wanneer Hij in heerlijkheid hem ontmoet. Kortom: op grond van meerdere redenen meen ik dat dit nummer van Michael W. Smith niet de moeite waard is om door geheiligde oren gehoord te worden. Maar mocht je er anders over denken, ik ben benieuwd wat de meerwaarde ervan is, behalve dat het muziekje lekker in het gehoor ligt.

   

  -2- Lizy – Je vindt mijn uitspraak dat het merendeel van de gospelmuziek leugenachtig is, te ver gaan. Ik begrijp je reactie, maar ik hoop dat ik het je mag uitleggen. Allereerst wil ik ingaan op principes. Beginselen, beginpunten, principes of je startpositie (hoe je het ook noemen wilt) als het goed is, is ons verlangen om naar Bijbelse principes, maatstaven tot een oordeel te komen. De vraag is: ken je de Bijbel om een oordeel te geven, want veel jongeren kennen alleen díe Bijbelteksten die hun vleselijke en wereldgelijkvormige leven goed praten en hier doel ik zeker niet de gospelmuziek in het bijzonder – dit gaat veel breder.

  Een simpel voorbeeld:

  Stel dat C bestaat uit de samenvoeging van A en B. Wanneer dus A en B bij elkaar worden gebracht dan is het resultaat C. Dit is heel exclusief en vast: je weet dat de enige mogelijkheid om C te bereiken is om A en B bij elkaar te voegen. A is geen C en B is ook geen C, alleen zij samen. Nu de link naar gospelmuziek. In deze muziek wordt in het merendeel van de liederen één zijde (als je dit zo kunt zeggen) benoemd van God. Ik bedoel de eigenschappen van God ‘die ons wel bevallen!’ God is liefde, goed, barmhartig, geduldig (in het straffen/toorn), genadig, trouw. Lieve vriend, lieve vriendin: “Wie wil er nou niet zo een God?” Toch bleken vele discipelen Jezus te verlaten en let aub goed op de context van dat gedeelte waarin dat gebeurt (het staat in Johannes 6). Jezus predikt de omstanders een Godsbeeld en een mensbeeld die de omstanders absoluut niet zinde. Dit heeft alles te maken met het feit dat Jezus Christus de Gospel kwam brengen en niet de gospel. Gospel is het Engelse woord voor Evangelie en betekent oorspronkelijk: goed nieuws of goede tijding. Maar is het Evangelie eigenlijk wel goed nieuws? Jazeker!, maar dat niet alleen…óók slecht nieuws… slecht nieuws voor degene die in (vrome) haat doorleven, slecht nieuws voor het eigen ik waarvan gezegd wordt dat het geen goed kan doen zonder hulp van God. Déze boodschap hoor je niet of nauwelijks in de gospelmuziek en áls je het hoort is het veelal oppervlakkig. Ik ken niet alle gospelmuziek, maar de muziek die velen van de lezers van dit forum luisteren (de meest bekende en populaire muziek) horen daar zeker bij! Het Godsbeeld is eenzijdig en het mensbeeld te positief. Ik sluit af met een Bijbeltekst illustratie:

  Iedereen kan de tekst uit Johannes 3:16 mij voordragen… prachtige tekst en je krijgt niet klein hoe groot de liefde van God is, vooral als je bedenkt dat God geen enkele reden had (en heeft) om Zijn Zoon te zenden. Maar goed, deze tekst wordt veel bezongen is veelal een centraal thema in gospelmuziek: God is liefde… en ik doe daar niets aan af! Het is 100% waar. En nee, er volgt nu geen ‘maar…’ ik wil enkele nog een tekst noemen, die ook iedereen kent vanwege haar diepgang en haar waarheid: Psalm 5:6: De onzinnigen zullen voor Uw ogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Geliefde vrienden, als je over jouw God zingt… bezing Hém dan… en niet een beeld dat je van Hem hebt, zoals jij Hem graag ziet of zoals het beeld je wordt opgedrongen in prediking, boeken en (gospel)muziek. God wil aanbeden en geprezen worden… Gód wil aanbeden en geprezen worden. Niet iemand anders en ook niet op een andere manier als wat Jezus zelf zegt in Joh. 4:24 24  God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Waarheid vrienden: waarheid is iets absoluuts!!! Een halve waarheid is dan direct een hele leugen. Het is zwart of wit, licht of duister, hemel of hel,… Spot niet met de Gods openbaring van wat Hij Zélf zegt over Zichzelf… als je Hem aanbidt hoort Hij graag een volledig beeld van Zichzelf. God vind het niet erg om te horen dat Hij naast een oneindige liefde en genadeschenker ook een hater en een wreker is van alleen die Zijn Naam tergen en onteren. Misschien moet jij (lezer, jongeren in Nederland) nog wennen aan het idee dat God méér is dan je tot nu toe hebt gehoord, horen bezingen of wilde accepteren. Ik ken je hart niet… ik heb al moeite met het verstaan van mijn eigen hart… laat je niet in de maling genomen worden door een goedkope redenatie of theologie, maar onderzoek jezelf en onderzoek de Schrift!  Zoek naar ware Godskennis en zo ook zelfkennis en kom bij Christus uit – voor het eerst of iedere keer weer opnieuw, het is er goed!

   

  -3- Gerben – Je klinkt nogal gefrustreerd en uit je emoticon begrijp ik dat de gemoederen hoog opgelopen zijn en zeker bij jou. Mogelijk zijn mijn uitspraken daar de oorzaak van, dus ik praat er graag met je over door.

  - A je eerste argument is: ik luister het ook… hier ga ik niet tegen in, ik geloof je op je woord! Je zult deze muziek zeker luisteren en ik verwacht met veel plezier.

  - B het volgende wat je zegt is dat je best met andere liederen God mag prijzen juist omdat deze persoonlijker zijn

  - C tot slot zeg je dat een ieder die iets anders vindt, maar eens even verder moet lezen.

   


  A: al heb je gelijk (je luistert deze muziek) ik raak niet onder de indruk van dit argument, het feit dat half Amerika gospelcd’s stuk draait en ook vele reformatorische er niets kwaads in zien of voelen en het goedkeuren. Dat gegeven zegt nog niets over de muziek zelf, alleen over jouw waardering daarvan.


  B: Je geeft je mening en dat is prima, maar het zou voor de overige lezers bijzonder fijn zijn als je ook je mening beargumenteert, je zegt alleen dat iets zus en zo is of dat het goed is – de grote vraag bij mij is dan: “Waarom vindt Gerben dat? Wat is zijn Bijbelse beargumenteerde reden om gospelmuziek te luisteren, dit veel persoonlijk te vinden dan (ja, wat eigenlijk?) en dit ook van God mag.


  C: De laatste vraag is: “Wíe moet wát verder lezen?” En de volgende vraag: “Waarom?”


  -4- Ramon77 – Je hebt denk ik uit de grond van je hart (verdrietig) een posting geschreven, toch ben ik erg geschrokken. Ik weet niet of je reformatorisch bent, maar als dát zo is dan zeggen de Dordtse Leerregels je vast wel iets – dit belijdenisgeschrift (wat niet de Bijbel is, maar wel Bijbelse waarheden kort en overzichtelijk beschrijft) weerspreekt sinds 1618-1619 al datgene wat jij in alle oprechtheid (naar ik aanneem) beweerd. Het is om maar heel concreet te zijn een rechtstreekse dwaling om te leren dat God afhankelijk is van de keuze die de mens maakt in dat leven. God is niet enkele alwetend en voorziet dus alles, Hij is ook soeverein! Opnieuw zeg ik het: je verdedigt een eenzijdig Godsbeeld… God is inderdaad alwetend, maar Hij is ook soeverein in het verkiezen van mensen… daarin is Hij niet afhankelijk van onze keuze. Geliefde vriend, je Bijbeltje spreekt glashelder over deze zaken en de belijdenisgeschriften zijn er onder andere voor bedoeld om jongeren antwoorden te geven op deze vragen. Overweeg je posting nogmaals… je bevindt je op een hellend vlak bij het Woord vandaan, bewust of misschien geheel onbewust… het blijft heel verdrietig. En vriend, het is niet waar omdat de Dordtse Leerregels het zeggen, het is waar om dat God het op vele plaatsen in de Schrift verkondigd en dáárom de Dordtse Leerregels dat na zeggen! Zegen in het onderzoeken van dat veelzijdige en onuitsprekelijke volheid van dat Woord!

   

  -5- Lizz- Je stelt dat gospelmuziek een evangelisatiemiddel is… kun jij mij aangeven hoe groot dit aandeel is en waar dit in de Bijbel is terug te vinden?

  - Onderzoek laat zien dat het merendeel van gospelmuziekluisteraars zichzelf christelijk noemt.

  - o.a. in de toespraak van Michael W. Smith 6 oktober jl. sprak hij tot de menigte alsof ze allen Gods kinderen waren. Hoe kan hij dat zeggen/weten? Zeker omdat het concert bedoeld was om ongelovige jongeren te trekken die door vrienden zouden worden meegenomen.

  Het noemen van zonde, schuld, dood, satan, hel…etc. is niet normgevend of iets goed is. Het gaat erom dát het genoemd wordt en nog veel belangrijker wát erover gezegd wordt. Het gaat niet om smaak of stijl… het gaat om waarheid of leugen. Daar is het altijd al omgegaan en satan heeft de kerk altijd al geprobeerd (en veelal weten) te verleiden. Aan de hand van veel gospelteksten pompt hij ons brain vol met eenzijdige beelden van God die op zichzelf gezien wel waar kunnen zijn, maar bij het gebrek van de andere zijde één grote leugen vormen in ons gedachteleven, Godsbeeld en theologische denken. En? Satan heeft lol… grote lol! En ik moet hem toegeven dat hij het verdraaid slim aanpakt… het is een rat.


  -6- elsjuhtje – zou je antwoord kúnnen geven op je eigen vraag? Van wíe krijgt MWS zijn rust? Vraag 2: hoe kom jij aan het antwoord op de vorige vraag? Het feit dat iemand (wie dan ook) iets voelt of iets zegt betekent nog niet dat het daarmee waar is. Dus laten we daar alstublieft geen oordeel over vellen. Niet ten negatieve, maar ook niet ten positieve. Oordeel en spreek over duidelijk en voor iedereen kenbare dingen. Dat zijn niet gevoelens, maar wel de inhoud van de liederen, de wijze van presenteren en de gevolgen.

  Het contrast van Joh.3:16 wordt erg groot als je Bijbelpassages leest over Gods wraak en oordeel. En… het is allebei waar! Maar hanteer dat dan ook in je leven… en luister niet naar datgene wat jou zint. Logisch dat je over Gods liefde toch net even wat eerder blij wordt als over Zijn wraak. Dat begrijp ik ook heus wel… maar daarmee is het tweede niet minder waar als het eerste en verdient het evenveel aandacht!!!

  Vriendin, lees de Bijbel en goede boeken over Gods heiligheid en de zonde… je zult tot de conclusie komen: God kán de wereld niet liefhebben. Dát God de wereld toch liefheeft ligt niet aan het feit dat de wereld dat verdient heeft of dat God uit medelijden dit doet – Hij neemt redenen niet vanuit ons, maar vanuit Zichzelf. Dat God van ons mensen eist dat wij elkaar liefhebben heeft te maken met o.a. Gods heiligheid waarin Hij wil dat wij in een goede verhouding met elkaar leven. Datzelfde wilde en wil Hij ook met ons mensen, maar door de zonde is dit volledig kapot! God heeft géén reden om ons lief te hebben… en is zeker niet verplicht om ons lief te hebben. Zijn gebod is geldig voor ons, maar wij verbreken het aan onze kant! En God kan geen liefde bewijzen aan zondaren. Als Hij dit doet en gelukkig doet Hij dat veel, genadig en rijk, dan alleen ín en dóór Zijn Zoon! Dat maakt het offer van Jezus Christus zo waardevol!!!

  Tot slot: wat is nederigheid en hoe weet je dat Michael W. Smith nederig is? Waarom heb jer er geen bezwaar tegen op grond van de Bijbel?

  -7- Maussie – Waarom gospelmuziek een middel is wat satan – niet altijd – maar wel veel gebruikt? Omdat het ons – als jongeren – goed past. Wat wil je nu nog meer als christelijke jongeren? Een stijl van muziek die de wereld, maar ook jou enorm aanspreekt en wat geeft dat? En tegelijkertijd gaan de teksten ook nog over Jezus… beter kan toch niet zou je zeggen?! En Satan knikt heftig van ‘ja’! Waarom? Hij vind alles prima, zolang er maar nood in het hart komt, verlegenheid en bewustwording van de staat van een mens los van de Heere. Zolang de jongeren maar zeggen dat ze Jezus kennen vindt hij alles prima, maar zodra het gevaar er komt dat Jezus hén ook kent… dan wordt hij boos. Satan wiegt door het merendeel van de gospelmuziek ons als jongeren in een angsaanjagende narcose waarin wij de ene tekst meezingen na de andere, maar waarvan de inhoud ‘slechts’ eenzijdig is. We praten elkaar en onszelf aan dat dit geen enkel probleem hoef te zijn.. toch? En zo blijven wij onze geheiligde oren, ogen en hersenen volpompen met een theologie die satan aanbidt! Een halve God… is een hele satan vrienden… dit is niet hard reageren om maar hard te zijn. Het gaat mij echt aan het hart en doet me veel verdriet dat zoveel jongeren veelal in onbewustheid (we weten vaak zo weinig van God) in naïviteit dingen toestaan om naar te luisteren waarvan God zegt: “Dát heb Ik hen nooit zó geleerd! Zij verdraaien Mijn Woorden tot hun eigen verderf!” Zorg dat jij het niet bent, maar je te vinden bent met Maria aan de voeten van Jezus… dan hoor je de veelkleurigheid van Hem uit Zijn eigen mond! En geloof me… dan mis je niks en wordt alles je uitgelegd en verteld – ook datgene waarvan je hart zegt: “Ai, hoort dat er ook bij en is het echt zó scherp?” Ja, zo scherp is het Woord van God… slechts weinigen in de tijd van Jezus aanbaden Zijn getuigenis… maar vele discipelen verlieten hun Meester. Waarom? Zijn woorden bevielen hun niet… lieve vriend, lieve vriendin… laat je niet gek maken: de wereld is echt niet anders wat dit betreft in vergelijking met 2000 jaar geleden… velen verlieten Hem vanwege de scherpte en de hardheid van het Evangelie!!! LEES het toch na als je van dit stukje de kriebels krijgt… JOHANNES 6: 60-66

  -8- LovedbyGod – Nou, je nickname is er om eeuwig dankbaar om te zijn!!! Wat een groot wonder dat je de Heere hebt lief gekregen en je Hem nu ook lief hebt. Ik meen dit uit de grond van mijn hart. Wat ik alleen niet goed begrijp is waarom je zo eenzijdig over je Geliefde wil zingen door het beluisteren van het merendeel van de gospelmuziek (er vanuit gaande dat je dit beluisterd!)

  Relatie en het groeien van de liefde heeft tijd nodig… ook in het geestelijke, maar leer de Heere in ál Zijn eigenschappen kennen. Raak niet alleen verwonderd over Zijn liefde, trouw en genade, maar ook over Zijn toorn, haat en heiligheid. Voel je me aan? Liefde tot een hele God, niet een halve…

  elsjuhtje
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Uit het boekje 'Healing Rain' van MWS:

  'Ik zag het nummer als het beeld van innerlijke genezing die God ieder van ons wil geven.' (..) Ik zie God elke dag aan het werk in het leven van mensen die Hij emotioneel, geestelijk en lichamelijk wil herstellen en genezen.

  Dit boekje bevat verder ook de volgende Bijbelteksten (jawel!)

  Het zijn de gunstbewijzen des Heeren dat wij niet omgekomen zijn want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw (Klaagliederen 3: 22,23A)

  Was mij geheel van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde (psalm 51:2)

  Dit staat in het boekje 'Healing Rain' van mws...

  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  Healing Rain - elsjuhtje
  Maar dan nog blijft de tekst op zichzelf een boodschap die niet helder en duidelijk is en waarbij er een boekje (wat is dat precies voor een boekje) nodig is om duidelijk te maken wat er wordt bedoeld. Ik heb begrepen van iemand dat Michaël W. Smith dat wel vaker doet... klopt dat? Het probleem met de Bijbelteksten die er veelal worden aangehaald is dat de teksten boordevol genade en zegen zijn, echter worden al deze teksten op de mens betrokken en de grote vraag is: waar is God in dit alles? Ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat het een 'kicken op wat Jezus voor óns heeft gedaan'. Maar het punt is dat het bloed van de Heere Jezus op Golgotha er in de eerste plaats niet voor ons mensen is, maar voor het aangezicht van God! Zijn wraak en toorn moet gestild worden, dat is zo een diep aangrijpende werkelijkheid! Je zegt: "Ik zie God elke dag aan het werk in het leven van mensen die Hij emotioneel, geestelijk en lichamelijk wil herstellen en genezen." Natuurlijk, dat zal zeker en het is rijk om de Heere in je eigen leven te zien werken of in dat van anderen. Om Gods zegeningen te zien en Hem daar voor te danken... maar het grote gevaar is bij al deze dingen dat we 'eindigen' in de gave en niet in de Gever (als je begrijpt wat ik bedoel). Maar om weer te eindigen waar we bij begonnen... de tekst blijft ondanks nadere uitleg toch vaag en onduidelijk. Zéker wanneer het als doel heeft om als evangelisatiemiddel te dienen.

  Vr. Gr. Marcel Vroegop
  SuGwavot
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:15

  Vandaag (zaterdag dus) staat er weer een nieuw stuk over gospelmuziek, met een interview met Kees Kraayenoord en Sharon Kips.
  In dat artikel kan je veel goede antwoorden vinden op vragen die hier worden gesteld!

  Marcel, bedankt voor je reactie op sommige posts, ik geloof dat dat wel wat tijd heeft gekost om alles zo uitgebreid uit te leggen..

  Ik had nog iets, in dit stuk zegt Christian: „De boodschap was niet Bijbels, omdat alle nadruk lag op mijn reactie. Ik loop met de vraag: Hoe kom ik aan die God? Ik krijg daar in gospelliederen een goedkoop antwoord op. Zo van: Jezus heeft alles gedaan, het is oké. Maar zo werkt het niet, want tegelijk voel ik in mijn hart dat ik onwillig ben.”

  Is dat een goedkoop antwoord? Zoals jij, Marcel, al zei: "En God kan geen liefde bewijzen aan zondaren. Als Hij dit doet en gelukkig doet Hij dat veel, genadig en rijk, dan alleen ín en dóór Zijn Zoon! Dat maakt het offer van Jezus Christus zo waardevol!!!"

  Het is toch zo dat Jezus alles heeft gedaan? Wij kunnen immers niks doen vanuit onze kant. Jezus kwam naar ons toe uit liefde, zodat het weer goed kan komen tussen God en ons, en Zijn offer is zeker niet goedkoop! Zonder Jezus' offer waren we helemaal nergens!
  Als je dat beseft krijg je vanzelf een onwaardigheids gevoel, omdat niemand verdiend heeft dat Jezus kwam... Als je dan echt berouw krijgt over je zonden, vergeeft God ze ook, als je dat vraagt en je pleit op het bloed van Jezus!

   En Hij zeide: "De dingen, die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God."
  Marcel-Vroegop
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:5

  - SuGwavot-

  De worsteling van Christian en vele anderen is het punt dat God zich in Zijn Woord aanbiedt als Verlosser en Advocaat voor de schuld van de hoorder van het Woord bij God. Maar de worsteling is er nu juist, dat je weet dat je Gods genade en vergeving nodig hebt, maar je in je hart onwil erkend om te buigen voor de Heere. Vergeving en het eeuwige leven wil de hele wereld. Maar onvoorwaardelijk in alles buigen voor datgene wat God zegt en wil... dat wil niemand vanuit zichzelf. En dat bedoelde Christian met een goedkoop aannemen (met of zonder opzweping van muziek). Niet het met de mond en het verstand aannemen van Jezus maakt mij ene kind van God, maar Gods wederbarende (vernieuwende) werk in ons! Die twee moet je altijd bij elkaar houden... lees Joh. 3:3 en 16-18 er maar op na... je ziet daar Gods werk en onze verantwoordelijkheid in één hoofdstuk staan! God alleen kan onze geest die dood is, levend maken en dat is ook nodig anders zullen wij nooit tot God gaan. Uit ons gelovig omhelzen van Christus en al Zijn weldaden en een leven overeenkomstig Zijn wil en het getuigenis van Gods Geest in ons hart dat wij Zijn kind zijn blijkt dat onze belijdenis met de mond ook een belijdenis van het hart is.

  Je laatste alinea is helder verwoordt. Christian bedoeld ook niet te zeggen dat het offer goedkoop is, maar dat de manier waarop jongeren en ouderen met dit offer omgaan vaak wel 'goedkoop' en leeg is. En dat is iets waar we ons als jongern op moeten onderzoeken als wij zeggen dat we de Heere kennen. Is mijn levenswandel in overeenkomst met mijn getuigenis? Dat is een best moeilijke en pijnlijke vraag... maar wel een gezonde en een goede vraag!
  peg
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:9

  de muziek kan ook op een verkeerde manier gebruikt worden hoor!! ik vind zelf veel liederen heel mooi maar het gaat mij daat ook te gemakkelijk ik denk niet dat het in het echt ook zo is en in die `strenge kerken`gaat het ook heus niet allemaal over zonde en schuld enzo.

  en het heeft niet met de smaak van de liederen te maken maar het gaat verder en dieper en het is iets wat met de eeuwigheid te maken heeft!!!

  A3aan
  bezorger
  Quote bericht
  aantal posts:29

  Ik luisterde nooit naar gospel muziek!

  Tot dat ik laatst even bij de buren was en die hadden de nieuwe cd van Michael W Smith aan staan.

  Er zaten best wat mooie stukken tussen en luister op zijn site maar is naar die nieuwe kerst cd!

  Klinkt allemaal prachtig met die bellen en die koren maar als ik dan de kerst muziek bij ons op koor zing merk je toch dat daar veel meer inhoud in zit.

  Vaak komt van het een het ander!

  Het begint met gospel en eindigt bijvoorbeeld met housemuziek!

  Ik vind het zeer nuttig dat dit artikel in de krant stond en op internet staat!

   

  «  1  2  3  4  5  »