Draagmoederschap

Bij draagmoederschap draagt en baart een vrouw een kind voor een ander. Dat kan uit medeleven (altruïstisch) of uit winstbejag (commercieel). Op deze pagina zijn alle artikelen rondom draagmoederschap te lezen.

Alle artikelen met deze tag

Wat is draagmoederschap?

Draagmoederschap is een praktijk waarbij een vrouw, die draagmoeder wordt genoemd, een baby draagt en ter wereld brengt voor een ander. Draagmoederschap wordt meestal gebruikt door mensen die niet zwanger willen worden maar toch een baby willen, of mensen met vruchtbaarheidsproblemen of biologische obstakels - bijvoorbeeld alleenstaanden of LGBT-paren. Deze mensen worden wensouders genoemd.

Draagmoederschap is te onderscheiden in twee vormen: altruïstisch en commercieel draagmoederschap. Bij altruïstisch draagmoederschap krijgt de draagmoeder enkel de onkosten vergoed. In een commerciële vorm krijgt de vrouw een beloning voor het dragen van een kind. Critici beweren dat het moeilijk is om te beoordelen of altruïstisch draagmoederschap enkel onkosten dekt.

Commerciële draagmoeders krijgen een financiële beloning voor het dragen van een baby. Bij commercieel draagmoederschap zijn vaak vruchtbaarheidsklinieken en contracten betrokken. Het bedrag dat een draagmoeder ontvangt varieert van land tot land. Momenteel zijn er maar weinig landen die commercieel draagmoederschap toestaan.

Wat zijn populaire bestemmingen voor draagmoederschap?

De populairste bestemming voor draagmoederschap is de Verenigde Staten. In het bijzonder de staat Californië. Het is een van de weinige staten die wensouders toestaat hun wettelijke ouderlijke rechten op hun kind vast te stellen vóór de geboorte. Bovendien is alles rond draagmoederschap wettelijk goed geregeld. Behalve dat dit wensouders vertrouwen geeft, drijft dit ook de prijs op. De gemiddelde prijs voor een kind ligt rond de 95.000 euro.

Er zijn goedkopere alternatieven in Europa, maar die zijn aan verandering onderhevig.

  • Oekraïne is een populaire bestemming met een gunstige wetgeving en lagere prijzen (rond de 15.000 euro voor een kind). De grootschalige invasie van Rusland maakt draagmoederschap echter wat minder aantrekkelijk, hoewel de klinieken gewoon doorwerken.

  • Rusland en Georgië bieden ook commercieel draagmoederschap aan. Beide landen hebben echter onlangs het gebruik van draagmoeders door buitenlanders verboden, waardoor dit voor de internationale markt minder interessant wordt.

  • In Zuid-Amerika begint commercieel draagmoederschap terrein te winnen, maar het gebrek aan wettelijke kaders baart organisaties die voor draagmoederschap zijn zorgen.

Waarom zijn mensen tegen draagmoederschap?

Er wordt verschillend tegen draagmoederschap aangekeken, maar onder christenen en conservatieven is de praktijk controversieel. Daarbij kijken ze zowel naar de rol van de draagmoeder als die van het kind.

  • Sommigen beweren dat draagmoederschap vrouwen kan uitbuiten, in het bijzonder vrouwen uit economisch achtergestelde milieus, door hen onder druk te zetten om zwangerschappen voor anderen te dragen voor financieel gewin.

  • Anderen stellen dat draagmoederschap een kind vercommercialiseert door het te behandelen als een product dat gekocht en verkocht kan worden, in plaats van een individu met mensenrechten.

  • In christelijke kringen wordt ook vaak gewezen op traditionele familiewaarden en de natuurlijke orde. Draagmoederschap is volgens hen niet verenigbaar met deze opvattingen.