DOSSIERS

Nederland en Oranje
De aanval van D66-leider De Graaf op de monarchie heeft een discussie teweeggebracht. De meeste reacties op het pleidooi om het koningschap te "moderniseren" zijn negatief. Er zijn echter ook prominente Nederlanders die het zinvol vinden een discussie te voeren over de plaats van Oranje in de eenentwintigste eeuw.

ÖVP en FPÖ aan de macht in Oostenrijk
Grote verontwaardiging alom: extreem rechts komt in Oostenrijk aan de macht. De FPÍ van Haider vormt samen een regeringscoalitie met de conservatieve ÍVP. De Europese Unie reageert met afschuw. Ondanks alle kritiek ging de regering 'gewoon' aan het werk.

Crisis Europese Commissie
Het aftreden van de gehele Europese Commissie stortte de Europese Unie in een acute crisis. Corruptie, fraude en wanbeleid: de Europese droom spatte als een zeepbel uiteen. Pas enkele maanden later presenteerde de nieuwe voorzitter Romano Prodi zijn Commissie.

Parlementaire enquêtecommissie Bijlmerramp
In 1992 stortte een El Al-Boeing neer op een dichtbevolkte woonwijk in de Bijlmermeer. De precieze toedracht van de ramp bleef lange tijd in nevelen gehuld, totdat een parlementaire enquêtecommissie zich dit jaar met de zaak ging bezighouden...

Affaires Clinton
President Clinton verkeerde begin 1999 in
een moeilijk parket. Zijn privÚleven bracht de
machtigste man van de wereld in opspraak.
De zaak met Monica Lewinsky voegde zich
bij eerdere affaires.

Verzoening de eeuwen door
Het geruchtmakende boek “Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema” van de gereformeerde hoogleraar Den Heyer beleefde zeven drukken. Enkele impressies van de discussie rondom de verzoeningsleer.

Orgaandonatie
Twaalf miljoen Nederlanders van 18 jaar en ouder kregen begin maart 1999 een informatiepakket en een donorregistratieformulier in de bus. Hoe moet een christen tegenover orgaandonatie staan?