Op de bres voor vrijheid van onderwijs wereldwijd

Prof. Stock vertelt over de situatie in Duitsland. beeld RD
4

”Vrijheid van godsdienst en onderwijs” was de afgelopen dagen het thema van de vierde internationale christelijke onderwijsconferentie in Apeldoorn. In het ene land genieten scholen van de toegenomen vrijheid, in het andere gebied zitten ze in een benarde positie.

Voorbeeld van dat laatste is de Canadese provincie Alberta, waar tientallen religieuze scholen steeds meer in de knel raken doordat ze een nieuwe genderwet die tegen hun principes indruist, niet kunnen aanvaarden. Mogelijk verliezen ze daardoor hun –gedeeltelijke– overheidsfinanciering en het recht om erkende diploma’s uit te reiken. Ander voorbeeld is Zweden. De conferentiedeelnemers verstuurden een boodschap naar de Zweedse politieke leiders (zie hieronder).

Tijdens de European Conference for Christian Education in the Netherlands (ECCEN) in de Apeldoornse Jacobus Fruytier scholengemeenschap –door deze school samen met de VGS en Driestar educatief georganiseerd– klonken ook positievere geluiden. Uit Duitsland bijvoorbeeld. „Goed nieuws, eigenlijk een wonder”, noemde prof. dr. Wolfgang Stock het feit dat het aantal behoudende christelijke scholen tot 130 gegroeid is, met 45.000 leerlingen en 2500 docenten. „Alle leraren moeten belijdend christen zijn, zonder uitzondering. We móéten wel anders dan de openbare scholen zijn, anders verliezen we ons bestaansrecht. Op onze scholen worden alle vakken door onze identiteit gestempeld.”

Duitsland komt 30.000 leraren tekort; 30 procent van de arbeidsplaatsen in het onderwijs is leeg. Op de behoudende ”Bekenntnisschule” zijn er echter nauwelijks vacatures. „Er is zo veel vraag naar ons onderwijs dat we zouden kunnen groeien als we meer geld en meer leerkrachten zouden hebben.”

Christelijke ouders en bijvoorbeeld ook voorstanders van montessori-onderwijs hebben als enigen een grondwettelijke ontheffing op het uniforme schoolsysteem. Dat laatste is in Duitsland ingevoerd „om bijvoorbeeld te voorkomen dat nazi’s hun kinderen thuis zouden gaan lesgeven.”

Overheid betaalt

Positief over de situatie in zijn land was ook Abrám Tibor, vicepreses van de synode van de Hongaars Gereformeerde Kerk. „In Hongarije zijn we gezegend met overheidssteun voor de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van onderwijs. Christelijke scholen krijgen dezelfde financiering als het openbaar onderwijs. Sinds de val van het communisme in 1990 zijn er 1250 christelijke scholen opgericht.”

Met stemverheffing en ondersteund door tal van grafieken maakte Tibor duidelijk hoe de secularisatie in zijn land voortschrijdt. „Wij hebben de taak om te profeteren en te vragen om de zegen van de Heilige Geest. Onderzoek toont aan hoe christelijke scholen bijdragen aan de morele vorming van kinderen. Over drie jaar zullen we honderd kleuterscholen meer hebben dan nu, omdat de overheid ze betaalt. Het is uniek dat de staat ons geld verstrekte voor de ontwikkeling van een curriculum dat op de Bijbel is gebaseerd.”

Een zorgelijker geluid liet prof. dr. Dana Hanesova horen over Slowakije, waar ze op een van de weinige christelijke scholen werkt. „Na de omwenteling wilden veel leraren de onderwijssituatie verbeteren, maar de staat opereerde zo traag dat bij velen de energie verdween.” Ontroerd: „We zijn blij met de vrede, maar waar is God in ons leven? Willen we nog steeds pal staan voor de beginselen? Er is een herleving nodig. De jarenlange communistische propaganda heeft zijn uitwerking niet gemist.”

Het christelijk onderwijs in Slowakije tobt met een gebrek aan leraren en goede schoolboeken. „We willen invulling geven aan onze roeping om de leugen te ontmaskeren en mee te geven dat onze Schepper wonderen kan doen.”

Vertalingen

De organisatie van de conferentie was in handen van vwo/tto 6-leerlingen van de Fruytierschool. Zij leidden leerlingen uit lagere klassen op, zodat die over twee jaar de volgende conferentie kunnen regelen. Via een video van Driestar educatief werden de deelnemers attent gemaakt op de Engelse en Spaanse vertalingen van de methode ”Wonderlijk gemaakt” –voor seksuele vorming– die worden gerealiseerd. Prof. dr. A. de Muynck presenteerde ”The Essence of Christian Teaching”, de Engelse vertaling van het boek dat hij samen met dr. A. J. Kunz en drs. H. Vermeulen schreef. „Ook scholen die een staatsurriculum moeten volgen, kunnen op een creatieve wijze christelijke elementen in hun lessen verwerken”, zei De Muynck.

>>eccen.eu
>>wonderfullymade.eu

Oproep aan Zweedse regering

De 83 deelnemers –uit 13 landen– aan de christelijke onderwijsconferentie ECCEN hebben vrijdag een boodschap aan de politieke leiders in Zweden gestuurd waarin deze worden opgeroepen om het recht op christelijk onderwijs te blijven handhaven en beschermen.

Ze reageerden daarmee op de uitslag van de Zweedse verkiezingen van zondag, die een patstelling tussen de rechtse en linkse blokken opleverde doordat er slechts een klein stemmenverschil was.

De verklaring was met name een reactie op negatieve mediaberichten over een van de christelijke scholen in het land. De conferentiegangers betuigden hun verbondenheid met de christelijke Hällebergsskolan in Ljungskile. De directeur ervan, Sven Magnusson, nam ontslag en vroeg om onafhankelijk onderzoek na een negatieve publicatie van de krant Göteborgs-Posten over zijn school. Magnusson nam deel aan de conferentie in Apeldoorn.

De conferentiegangers toonden zich „diep bezorgd” over het politieke klimaat in Zweden en de gevolgen ervan voor het christelijk onderwijs. Een van hen sprak over „een haatcampagne.” De verklaring wijst op het recht van ouders op onderwijs voor hun kinderen in overeenstemming met hun religieuze overtuiging.