Ds. Huijser: Kerk moet zich bezinnen op omgang met media

Kerk en corona
Ds. A. T. Huijser, predikant van de gereformeerde gemeente te Sliedrecht. beeld RD, Henk Visscher

Een fragment uit de preek die ds. A. T. Huijser zondag hield, is honderdduizenden keren bekeken op sociale media. De reacties zijn „heftig”, aldus de predikant van de gereformeerde gemeente (gg) te Sliedrecht.

In het fragment zegt ds. Huijser onder meer dat het „onverantwoord” zou zijn als kerken uit solidariteit met de wereld ervoor kiezen om het aantal kerkgangers verder te beperken. „Het is naar de eis van Gods Woord dat wij de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten. En, ja, zeker: met inachtneming van alle regels.” Kunnen wij de wereld nog laten zien dat Gods inzettingen ons boven alles gaan, vroeg de predikant zich af.

422850067Segers: Inzake Staphorst had ik tot tien moeten tellen

De predikant preekte zondag tijdens een doopdienst in de gg Ridderkerk-Slikkerveer over Exodus 4:18-26. „Ik heb een lijn getrokken naar de actualiteit”, vertelt hij woensdag desgevraagd. „Al prekend zag ik de lijn liggen van het verzuim van Mozes om zijn zoon te besnijden naar de gehoorzaamheid die wij moeten hebben aan Gods inzettingen.”

Het fragment van vijf minuten is een deel van de totale preek, die zo’n drie kwartier duurde, aldus ds. Huijser. „Naast het trekken van geestelijke lijnen heb je als predikant de taak om vanuit Gods Woord de tijd te duiden.”

Ds. Huijser staat „voor de volle 100 procent” achter zijn uitspraken. „Ik hoop de kracht te krijgen om hierin standvastig te blijven.”

Ds. Huijser kreeg onder meer te maken met „scheldkanonnades” door de telefoon. „Als ik dat van tevoren had geweten, weet ik niet of ik het nog wel had durven zeggen, meer uit mensenvrees dan uit Godsvrees. Want het heeft een enorme impact achter de deur van de pastorie en in het eigen hart.” Al kwamen er ook „veel positieve reacties” van kerkelijke en niet-kerkelijke mensen.

Hoe kijkt u tegen die ophef aan?

„De wereld is verdraagzaam richting de kerk en heeft een zeker respect, zolang je je mening maar achter de voordeur houdt. Als je spreekt over het gezag van Gods Woord voor de samenleving, zie je dat de tolerantie beperkt is.

Een ouderling wees me erop dat het, juist nu de media een grote rol spelen, belangrijk is om oprecht te zijn als de duiven en voorzichtig als de slangen.”

Wat vraagt dat van de kerken?

„Een bezinning op de omgang met de media. We moeten als kerk in staat zijn om een evenwichtig beeld neer te zetten, omdat beeldvorming zo ontzettend belangrijk is. Hoe kunnen we toch een positief beeld van de kerk laten zien, zonder af te doen aan datgene waar we voor staan? We hoeven ons er niet voor te schamen om de zaak des Heeren op een positieve manier voor het voetlicht te brengen.”

De gg Sliedrecht heeft vastgesteld wie er namens de kerk woordvoerder is als er media voor de deur staan. „Daarmee voorkom je dat gemeenteleden worden overvallen.” Het besluit over het aantal kerkgangers dat zondag de dienst mag bijwonen, neemt de kerkenraad vrijdag, zegt ds. Huijser. „In het licht van Romeinen 13 zijn we van harte onderworpen aan onze overheid, maar niet ten koste van alles. Wij moeten ons ook voor de Heere kunnen verantwoorden. Er wordt door het kabinet op sentiment geregeerd. De toename van het aantal besmettingen is tot op heden niet te herleiden tot kerkelijke samenkomsten. Dat maakt de maatregel zo onverteerbaar.

De deputaatschappen, door wie wij ons in dezen laten adviseren, staan voor een moeilijke taak. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat zij hun best doen om een Bijbels verantwoorde afweging te maken.”