Eerste herdenkingsdag voor slachtoffers van religieus geweld

beeld ANP

Voor het eerst staat er donderdag een internationale dag voor slachtoffers van religieus geweld op de kalender. Christenen zijn blij met het initiatief. „Een historische stap.”

De Verenigde Naties namen tijdens een zitting in New York op 28 mei unaniem een resolutie aan om 22 augustus tot herdenkingsdag voor slachtoffers van religieus geweld te bestempelen. Drie vragen en antwoorden.

Wie nam het initiatief?

Dat kwam van Polen. Het land constateerde een groeiende intolerantie en een ongekende toename van het aantal gewelddaden tegen mensen die behoren tot religieuze minderheden.

Volgens Ewelina Ochab, die onder meer voor de VN onderzoek doet naar vervolging van minderheden, is de dag mede bedoeld als „een springplank voor acties om dit geweld tegen te gaan.”

Hoe reageren christelijke hulporganisaties?

Positief. De internationale leider van Open Doors, de Keniaan Dan Ole Shani, is blij met het initiatief. „Het is goed om stil te staan bij mensen van wie het leven op de kop is gezet door geweld, omdat ze bij een ‘verkeerde’ religie hoorden of omdat ze weigerden hun geloof af te zweren. We blijven de wereldwijde kerk oproepen om naast de vervolgde kerk te staan. En we blijven de Heere God vragen om Zijn mensen kracht te geven om Hem vast te houden in hun beproevingen.”

Maarten Dees, directeur van Open Doors Nederland, spreekt van een historische stap. „Elke man en vrouw en elk kind heeft het fundamentele recht om zijn of haar religie of geloofsovertuiging vrij te mogen beleven. Geweld en discriminatie horen daar niet bij. Overheden doen veel te weinig om dit tegen te gaan.”

De woordvoerder van Open Doors in Duitsland, Ado Greve, begroet het initiatief, zo zegt hij tegen het Duitse persbureau Idea. Volgens Greve wordt met de herdenkingsdag de blik mede op vervolgde christenen wereldwijd gericht. „Er moet niet alleen aandacht voor christenvervolging zijn als er aanslagen op kerken worden gepleegd”, aldus Greve. „Meer dan 200 miljoen christenen staan tegenwoordig bloot aan een hoge mate van vervolging.”

Kan de herdenkingsdag bijdragen aan meer structurele aandacht voor vervolgde christenen?

In de laatste jaren is de geloofsvrijheid van christenen wereldwijd verslechterd. Er werden vorig jaar meer dan 4100 christenen vermoord om hun geloof. Greve verwacht dat door de herdenkingsdag de aandacht voor vervolgde christenen zal toenemen. Volgens hem zal de dag ertoe bijdragen „dat politici en besluitnemers zich wezenlijk voor de bescherming van slachtoffers van religieus geweld inzetten. Bij de bescherming van vervolgde christenen hoort ook dat tot het christendom bekeerde vluchtelingen niet worden teruggestuurd naar landen waar ze met de dood worden bedreigd.”

Mark von Riedermann van de rooms-katholieke hulporganisatie Kerk in Nood ziet de herdenkingsdag als een eerste stap. „Wij bepleiten een internationaal actieplan en een VN-platform waarop informatie over antireligieus geweld snel kan worden verspreid.”