Bureaucratie in de zorg als negenkoppig monster

Gezondheid

De zorg wordt onbetaalbaar, roepen deskun­digen. Marjet Veldhuis zet daar een vraagteken bij in ”Heilige Zorghuisjes”. „Premies hoeven echt niet te stijgen. Maar dan moet de zorg wel efficiënter worden ingericht.”