Keuze vaccinatie kind met beperking kost ouders hoofdbrekens

Gezondheid

Mensen met een beperking die in een instelling wonen, hebben voorrang bij de coronavaccinaties. Kiezen of je kind wel of niet wordt ingeënt, blijkt soms lastig. En het ligt gevoelig, dus vertellen de betrokkenen liever anoniem over hun keuze.