Barre tijd voor visetend ijsvogeltje

Groen & duurzaamheid

Watervogels hebben het moeilijk als er ijs ligt. Dat geldt vooral voor de viseters onder hen. Vooral het ijsvogeltje, dat uitsluitend vis eet en alleen in nood zijn toevlucht neemt tot insecten, vindt weinig voedsel.